1. Grimstad

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
1. Grimstad speidergruppe
NSF logo.jpg
Stiftet: 24. januar 1920 [1] / 24. oktober 1920 [2][3]
Lagt ned: ?
Krets: Agder krets (NSF)
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Kommune: [4] Grimstad kommunevåpen.png Grimstad
Fylke: [4] Agder fylkesvåpen.png Agder
Dette er en nedlagt speidergruppe. [5]

Område

Grimstad i Agder fylke.

Glimt fra historien

Da 1. Grimstad ble stiftet i 1920 hadde det vært speidere i Grimstad i ti år. Forbindelsen til 1. Grimstad er foreløpig uklar.


Historien - og forhistorien - til speiderarbeidet i Grimstad kan leses i bl.a. disse artiklene: Buekorps i Grimstad - Tidlige speiderspor i Grimstad - Grimstad Speiderkorps - 1. Grimstad.


De første årene

 • I troppsprotokollen for "1ste Grimstad trop" står det oppført på første side: "Stiftet 24/1 20".
 • 22. mai 1920 mottar Agder krets melding om at H. Terland og H. Suleng har erklært seg villige til å danne troppsråd for en speidertropp i Grimstad. Dermed oversender kretsen innstilling til Hovedstyret om å oppta 1. Grimstad tropp i Norsk speiderguttforbund. Den første troppsfører er Gunnar Larsen.[6] Troppen presenteres i Speideren 7/1920 som ny tropp.

Speiderne de første årene

I troppsprotokollen som begynner i 1920 finner vi navn på speiderguttene og lederne de første årene:

 • Thorleif Steen Gundersen, f 1904. Patruljefører Ørn. Delingsfører fra 1/12 20. Tropsassistent 16/8 21.
 • Claus Martini Lehland, f 1904. Patruljefører Elg. Delingsfører fra 25/7 20.
 • Henrik Olaf Gundersen, f 1906. Speiderassistent. Patruljefører fra 1/3 ... Delingsfører fra 28/1 23
 • Reidar Gjertsen, f 1905. Korporal, patruljefører. Død 1921.
 • Ottar Fuglestad, f 1904.
 • Johan Ribe Tellefsen, f 1905. Korporal, patruljefører.
 • Johan Johansen, f 1905. Korporal, patruljefører.
 • Rolf Collett, f 1905. Patruljeassistent.
 • Leif Huseland Olsen, f 1906. Patruljeassistent, patruljefører.
 • Tellef Bie, f 1907.
 • Finn Aaslestad, f 1908.
 • Johan Fredrik Lehland, f 1908. Patruljeass, patruljefører i Svale. Overflyttet til Elg og senere til Oter.
 • Johan Andersen, f 1907.
 • Fredrik Collett, f 1908. Patruljeassistent Ørn.
 • Olaf Birger Olsen, f 1905.
 • Peder Anton Grøsle, f 1906.
 • Ragnvald Martin Syvertsen, f 1905. Patruljeassistent.
 • Ole Gerhard Gjertsen, f 1904. Patruljeassistent.
 • Isach Isachsen, f 1911.
 • Sjur Fuhr, f 1908. Patruljefører Ørn, troppsassistent.
 • Hans Nagelstad, f 1905.
 • Ove Hjort, f 1905.
 • Lars Hjort, f 1906. Patruljeassistent i Oter.
 • Petter Hjort, f 1908.
 • Einar Braastad, f 1909.
 • Johan L. Johansen
 • Sverre Knutsen
 • Odvin Jensen, f 1909. Patruljefører Elg.
 • Karl Olsen
 • Petter Syrdahl, f 1911.
 • Hans Kristoffersen, f 1908
 • Jørgen Kaare Tellefsen, f 1911
 • Harald Grimm, f 1911
 • Olaf Anker Olsen, f 1905.
 • Karsten Andersen, f 1909.
 • Kristoffer Paulsen, f 1909.
 • Helge Holst, f 1913


"Speiderne - Nogen kjække livlige gutter.
Forbundssekretæren i Speiderforbundet, Brecke, kom hertil igaar for at ta vore speidergutter litt i øiesyn. Igaar eftermiddag hadde sekretæren et møte med hele troppen, nogen demonstration blev dog ikke foretat. Efter dette møte holdtes et kort førermøte, hvor arbeidet for vaaren planlagdes. Sekretæren meddeler at man nu vil forsøke at faa dannet et tropsraad bestaaende av ældre til støtte for den faste speidertrop. Huset som speiderguttene har anskaffet sig i Vesøen faldt i sekretærens smak. Han fandt saavel lokalet som beliggenheten ypperlig. Om gutterne uttalte han, at det var nogen kjække, livlige gutter, som man kunde vente meget av. Troppen teller nu 36, hertil kommer en avdeling paa Sæveli, som, desværre er nedlagt, men som man nu skal forsøke at puste nyt liv i."

Høsten 1921 annonserer Klædemagasinet A/S salg av "Speiderbluser i prima stof"[10].

 • Troppen sendte ikke inn årsrapport for 1922, men er oppført i NSFs årsmelding. [2]

"Søndag 22-4 besøkte ass. trpf. Finn Junker Andersen Sæveli og Grimstad for at undersøke stillingen. [...] I Grimstad fandtes ca 20 speidere, men ingen fører, og troppens stilling var derefter. Der var dog håp om at hr. disponent M. [????] vilde overta troppen til høsten."

1923: Grimstad Adressetidende melder 7/7 om troppens leir i Reddal.

Senere sommeren 1923 skriver Leewy[12]:

"Under 2 Arendal trops sjømanøvre besøktes torsdag 5-7-23 Sæveli hvor natten tilbragtes. [...] Flere av Grimstads speidere var også ute hos os.

Efter avtale med ass.trpf. Henrik Gundersen under turnstevnet i Arendal i pinsen kom Grimstad trop op til os på Kjærringholmen i Reddal og lå i leir på holmens motsatte side. Vi var sammen til leirbål og natmanøvre, men de tungvindte forhold som tvang os til at forlate stedet igjen snarest mulig, hindret det sp.messige samvær som var tilsigtet, og det sp.venskap som man hadde sat håp til skulde blomstre frem."

 • Ved kretsrådsmøtet 15/9/1923 opplyses det at "i Grimstad var kalamitet undgaat idet assistenten hadde overtat troppen indtil fører kunde skaffes. Men allerede 24/10 1923 protokollerer kretssjefen at Henrik Gundersen reiser fra byen. Etter ham overtar den unge gymnasisast, E. Smith Jørgensen - f 24/9/1906. Han hadde aldri tidligere vært speider. Noen uker senere møter han frem hos Leewy, som noterer at "han gjorde godt indtryk." [13]
 • I kretsprotokollen finner vi 12/11/1923: "To av kretsstyrets medlemmer besøkte igaar Grimstad pr. bil sammen med en del Arendalsgutter, væsentlig førere i anledning inbydelse fra E. Smith-Jørgensen. Grimstad I hadde tropsmøte med løfteavlæggelse. Indtrykket var at der av troppen kunde bli en meget god trop, men det fremgik desverre at den hadde hat "trange" tider under de usikre forhold som førerspørsmålet skapte. Den nye fører E. Smith-Jørgensen synes at være den rette mand for troppen."[14]
 • Grimstadspeiderne avholder denne vinteren sin egen aftenunderholdning. I ettertid peker troppsfører Smith Jørgensen på at de to frøknene Gretha Syrdal og Lally Gundersen var til svært stor hjelp for speiderne i denne anledning. [15]
 • Men 1. Grimstads lederproblemer er ikke over. I kretsprotokollen 20/2 1924 noterer Leewy: "Besøk idag av trpsf. E. Smith-Jørgensen, Grimstad, som meddelte at han på grund av bortreise må fratræde sin stilling. Som mulige føreremner nævnte han tandlæge Halvorsen og lærer Hvitebergskaar. Smith Jørgensens bortreise er meget beklagelig. Han er vistnok den bedste fører 1. Grimstad hidtil har hat." [16] Senere - 24/3/24 - noterer Leewy: "Ragnar Nævestad, ass. ptrf. i. Arendal besøkte i dag Grimstad og konfererte med E. Smith Jørgensen som netop skulde forlate byen. Man hadde ingen ny trpf. fåt. Sjur Fuhr skulde indtil videre forsøke at holde speiderne sammen."[17] I april er både Leewy, Nævestad og Nymoen på besøk i Grimstad. De møter sjur Fuhr og flere av speiderne. Morten Nymoen skriver rapport i kretsprotokollen. Det konkluderes med at kretsstyret skal skrive til tannlege Halvorsen og oppfordre ham til å tre inn som troppsfører. Det ønskes og anbefales av flere. "Indtrykket var at samholdet var meget godt trods de vanskelige tider".Senere svarer Halvorsen at han ikke kan ta dette oppdraget. Senere (1/6/24) blir - etter forslag fra Sjur Fuhr - lærer Omdal spurt om å overta føreroppgaven. [18]
 • I et notat i kretsprotokollen 16/10 1924 noteres det at troppen ligger nede; i mangel på troppsfører og på lokale.[19]
 • 5/1 1925 drar Randulf Haslund - i følge med Anders Husebye, til Grimstad. Der er det speidernes underholdningsaften, og Haslund holder lysbildeforedrag, - med noen elendige lysbilder i følge ham selv. Etterhvert kommer han i kontakt med speiderne, tidligere ledere, lederkandidater - og klarer til slutt å overtale Torleif Gundersen til å påta seg troppsføreroppgaven. Og dermed stiger optimismen. Og vel hjemme i Arendal protokolleres det hele i kretsens protokoll - med merknad om at Grimstadspeiderne siden kommer i gang med arbeidet. [20]
 • Før jul i 1925 trekker det opp til uenighet i troppen. Alle medlemmene av troppsråd - utenom troppsfører Steen-Gundersen, ønsker å gjennomføre underholdningskveld med utlodning til inntekt for troppen. Troppsføreren ønsker ikke det. "Tiderne er pinagtige. Det går ikke an nu før jul å holde underholdning til indtægt for troppen.". [21]
 • I kretssjef Leewys oppsummering for 1925, gis følgende opplysninger og vurderinger av troppen: "Fremgang og sp.messig optræden meget tilfredsstill. før sommerferien." Våren 1926 noterer Leewy: "Fra Grimstad er efterretningene mindre opmuntrende" [22]
 • 20. april 1926 noterer Leewy at Henrik Gundersen overtar ledelsen av troppen etter sin bror. [23]

1928: Troppen deltok på landsleiren på Åndalsnes. Leiren var delt opp i 100 gruppeområder. Her bodde flere tropper sammen og bl.a. laget maten felles. På gruppeområde 39 var Johannes Leewy gruppechef for 84 speidere fra 1. Arendal, 2. Arendal, 1. Grimstad, 1. Froland og 1. Risør. [24]

Minner fra 1920-tallet

1930-tallet

Speidersaken var i vinden i Grimstad i 1930! På et foreldremøte ved Grimstad folkeskole i mars holdt skolebestyrer Gaaskjenn et foredrag med tittelen "Vore gutter og speidersaken". Lokalavisen meldte at "Foredraget blev lønnet med kraftig bifald".[25]

Sommeren 1930 annonserte forretningen K. Pedersen salg av klær, og der kunne også speiderne få kjøpe Speidersko - Speiderbelter - Speiderbenklær.[26]

Sankt Georgsdagen 1931 ble feiret i Arendal sammen med bl.a. speidere fra Risør.[27]

I 1932 var kretsens feiring av St. Georgsdagen lagt til Grimstad. Det kom speidere fra Arendal, det var prosesjon gjennom byen, gudstjeneste ved sogneprest Skaara, flaggparade på Torvet og fest på "Salen" der skolebestyrer Gaaskjenn holdt festtalen.[28]

"Kl. 5 var 150 speidere, sammen med sine overordnede, samlet på Folkeskolens lekeplass, hvor der ble foretatt flaggparade, og mange hundrede mennesker stod omkring og fulgte interessert med. Så stillet troppene op til avmarsj og med 6 norske flagg og med bannere i været, gikk toget til takt av tre trommeslagere, sin runde gjennem byen. Det var et sjeldent vakkert syn, å se de kjekke gutter å piker "innta byen". Efter marschen rundt byen samledes speiderne i kirken hvor speidergudstjenesten blev holdt...."[29]

I 1938 feirer både pike- og jentetroppen i Grimstad St. Georgsdagen i Arendal - som 2. Arendals gjester. Det var speidergudstjeneste i Trefoldighetskirken, parade med overlevering av kretsbanner og fest på Rådhuset.[30]

Jonn Kjekstads speiderminner

Jonn Kjekstad var aktiv speider og leder på 1930-tallet. Ole Ugland har fått tilgang til enkelte foto fra hans album.

1950-tallet

Troppen feiret sitt 30 års jubileum 24/1 1950.

I mars 1956 blåses det nytt liv i troppen, som hadde ligget nede en stund. I lokalavisa refereres dette slik[31]:

"Oppsving i speiderarbeidet i Grimstad. 18 nye guttespeidere avla løftet tirsdag.

1. Grimstad Speidertropp hadde tirsdag invitert foreldre til en foreldrefest i Håndverkerforeningens lokale, og det var riktig mange som møtte fram. Foruten løfteavleggelse av 18 nye speidere bød programmet på film, bevertning og underholdning av speiderguttene.

Hensikten var å gi foreldrene et innblikk i speidersaken og få dannet et foredreråd, som skal være bindeledd mellom speiderguttenes foreldre og lederne. Med i rådet ble fru Gunda Breivik, fru Turid Berntsen, Johan Havstad, Didrik Nagelstad og Georg Olsen.

Det har vært et gledelig oppsving i speiderarbeidet i Grimstad det siste. Arbeidet i guttetroppen har lenge ligget nede, men en kan nå si at troppen er helt rekonstruert. Den teller 26 speidere. Troppsleder er lærer Kåre Jacobsen og assistenter Sven Aage Thygesen og Carsten Due."

I 1957 dro omkring 100 grimstadspeidere til Arendal for å markere St. Georgsdagen. Hele fem av guttene i 1. Grimstad fikk utdelt sin førstegrad:

 • Jan Erik Andersen
 • Jan Audun Havstad
 • Rolf Simonsen
 • Per Ivar Ruhaven
 • Helge Topland

[32]

Minner 1950-tallet

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenner til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Troppsførere og -ledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Gunnar Larsen, elektriker f 9. januar 1902 1920-1922 [33][2][34]
Henrik Gundersen 1923 [35]
E. Smith Jørgensen 1923 [36]
Thorleif Steen Gundersen 1925 [37]
Henrik Gundersen 1926 [38]
Troppen har ingen troppsfører, og troppsassistenten leder arbeidet. 1928 / 1933 / 1935 [39] [40] [41]
Berg Kube, bankmann 1937 [42] [43]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Andre ledere

 • 1920 Klaus Lehland
 • 1923-1924 Sjur Fuhr
 • 1924 Fredrik Collett
 • 1925 Einar Bråstad
 • 1925 Einar Smith-Jørgensen
 • 1925 Johan Lehland
 • 1930: Einar Smith, Sjur Fuhr.

Medlemsutvikling

 • 1920 Ved kretsstyremøtet 19/8/1920 oppgis det at troppen har to ledere, en delingsfører, tre patruljeførere og 22 speidere. Patruljeførerne og delingsføreren er 15 år. [44]
 • 1921: 22 speidere. [45]
 • 1922 – Årsrapport ikke innsendt. [2]
 • Ved kretsrådsmøtet 15/9/1923 opplyses det at troppen har 29 speidere. [46]
 • I årsrapporten for 1923 oppgis det at troppen har 21 aktive speidere og 5 aspiranter. [47]
 • 1928: 20 speidere. [48]
 • 1933: 28 medlemmer [49]
 • 1935: 31 medlemmer. [50]

Pinse- og sommerleirer

Årstall Pinse- og sommerleirer Sted / kommune Antall deltakere Referanser
1920 Kretsleir Gleodden ved Kristiansand 1920 Agder krets (NSF)
1921 Tveitsund [51]
1922 Tveitsund [52]
1923 Kjerringøya [53]
1924 Vraadal [54]
1925 Moysand
1928 Landsleir i Åndalsnes (Norsk Speidergutt-Forbund) Rauma kommunevåpen.png Rauma, daværende Grytten 10 deltakere [55]
1930 Kretsleir Moysand
1932 Landsleir i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 6 deltakere [56]
1941 - 1945 Speiderarbeidet er forbudt, september 1941 - 7. mai 1945
8. mai 1945 Speiderarbeidet blir legalt igjen
1948 Landsleir "Speiderbyen" i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 20 deltakere [57]
1956 Landsleir Voss (Norsk Speidergutt-Forbund) Voss kommunevåpen.png Voss 18 deltakere [58] [59]
1960 Landsleir Brunlanes (Norsk Speidergutt-Forbund) Larvik kommunevåpen.png Larvik, daværende Brunlanes kommunevåpen.png Brunlanes 16 deltagere [60]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]

Utklipp og minner

Om Aust-Agder

Les mer om speidingen i Agder fylke Agder fylkesvåpen.png

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Referanser

 1. Fra medlemsliste og referatbok 1. Grimstad 1920-1626
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 3. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1931/1932, publisert i Speideren nr. 4 1932, NSF.
 4. 4,0 4,1 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 5. Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 6. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 7. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 8. Grimstadposten 5/7/1920
 9. GAT 5/4/1921
 10. Grimstadsposten 8/9/1921
 11. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 12. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 13. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 14. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 15. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 16. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 17. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 18. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 19. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 20. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 21. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 22. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 23. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 24. Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 25. GAT 27/3/1930
 26. GAT 28/6/1930
 27. GAT 25/4/1931
 28. GAT 21/4/1932
 29. GAT 26/4/1932
 30. GAT 23/4/1938
 31. GAT 15/3/1956
 32. GAT 25/4/1957
 33. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 34. Norsk Speidergut-forbund 1911-1921" v. F. W. Rieber-Mohn 1921
 35. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 36. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 37. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 38. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 39. Årsmelding NSF for 1928
 40. Styrkeliste for Norsk Speidergutt-Forbund i Lederen 4/1934
 41. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 42. Speideren nr. 5 1938
 43. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938
 44. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 45. Norsk Speidergut-forbund 1911-1921" v. F. W. Rieber-Mohn 1921
 46. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 47. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 48. Årsmelding NSF for 1928
 49. Styrkeliste for Norsk Speidergutt-Forbund i Lederen 4/1934
 50. Styrkeliste NSF 1935
 51. Fra medlemsliste og referatbok 1. Grimstad 1920-1626
 52. Fra medlemsliste og referatbok 1. Grimstad 1920-1626
 53. Fra medlemsliste og referatbok 1. Grimstad 1920-1626
 54. Fra medlemsliste og referatbok 1. Grimstad 1920-1626
 55. Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 56. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 57. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 58. Finnes hos / opplysninger fra Speidermuseet på Laksevåg
 59. Lilje.JPG Leirheftet fra Landsleir Voss, Norsk Speidergutt-Forbund, 1956
 60. Leirheftet for Landsleir Brunlanes 1960 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 61. Speideren nr. 7 1920
 62. Lilje.JPG Lederen nr. 5 1965, Norsk Speidergutt-Forbund.