2. Arendal

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
2. Arendal speidergruppe
NSF logo.jpg
Stiftet: 1910 [1][2][3]
Lagt ned: ?
Krets: Agder krets (NSF)
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Kommune: [4] Arendal kommunevåpen.png Arendal
Fylke: [4] Agder fylkesvåpen.png Agder
Dette er en nedlagt speidergruppe. [5]

Område

Arendal

Glimt fra historien

De første år

Flere Agder-tropper ønskes velkommen i Speideren 2/1914.

I Speideren nr 2 1914, introduseres 2. Arendal som en ny tropp!? Det berettes at leder er hr. Barth.

I Agderposten 12/1 1960 omtales speiderstarten i Arendal. Det fortelles at

"noen Arendals-gutter hadde i England sett de kjekke "scouts" i sine drakter, og så fikk de lyst til å sette i gang. "det var vel uniformen som egentlig først gjorde oss til speidere" skriver Ernst Hallen, "men det varte ikke lenge før vi forsto at der var noe mer i denne sak enn vi først hadde fattet". Det kom ut bøker, og guttene ble snart grepet.

Arbeidet kom i gang i 2 tropper, 1. og 2. Arendal tropp. Et par år drev guttene selv, men søkte så voksen hjelp. 1. Arendal hvis hovedtyngde var fra Vollene, henvendte seg til lærer Johannes Leewy. Han var også leder av søndagsskolen og forsto guttenes trang og natur som få. Noe senere fikk 2. tropp konsul Barth til leder. I denne naturelsker som også hadde så stor interesse for det kulturelle, fikk de en leder som vant guttenes hjerte."

"Slangepatruljen" 1909

Det er notert [6] at 2. Arendals første patrulje - Slangepatruljen - ble stiftet 1. oktober 1909. Medlemmer var:

 • Birger Selmer-Olsen, patruljefører (Født 22/3 1897. Sønn av kemner Selmer Bernhard Olsen og Birgithe Catrine Gude Juell. Bosatt Strømsbu 189 i 1910 - [1])
 • Torolf Juell, assistent (Født 4/11 1897. Sønn av assurancekasserer Christian Fredrik Juell og Mathilde F. A. Juell. Bosatt Arendal kreds 70 - [2])
 • Leif Junker Andersen, (Født 13/3 1898. Sønn av urmakermester Anders Martin Andersen og Marie Chrstine Augusta Andersen. Bosatt Arendal kreds 141a - [3])
 • Reidar Selmer-Olsen, (Født 21/9 1899. Sønn av kemner Selmer Bernhard Olsen og Birgithe Catrine Gude Juell. Bosatt Strømsbu 189 i 1910 - [4])
 • Aage Juell, (Født 1/7 1900. Sønn av assurancekasserer Christian Fredrik Juell og Mathilde F. A. Juell. Bosatt Arendal kreds 70- [5])

Senere også: Rolf Carlsen, H. Egeberg, P. Nome, Rolf Christensen, Odd Christensen.

Bjørnepatruljen ble stiftet sommeren 1912 med patruljefører Leif J. Andersen.[6]

"Arendals Speidertrop II" ble innmeldt i Norsk speiderguttforbund 1. januar 1914.[6]

Se foto her Slange-Patruljen (Selmer-Olsen).

Det første tiåret

 • I 1918 noterer Johannes Leewy med begeistring i troppsprotokollen at Consul Eyde (Sam. Eyde) har gitt speiderarbeidet i Arendal en gave på 100.- kroner. Det besluttes at pengene skal gå inn i "hyttefondet".
 • Søndag 3. april 1921 besøker forbundssekretær Birger L. D. Brekke Arendal. Han har vært innom speiderne i Risør og Tvedestrand, og reiser videre vestover. I anledning besøket i Arendal er det oppmarsj til Barbu skole der det var demonstrasjoner og konkurranser, hilsener og avslutning med flaggparade og speiderbønn.[7]
 • 17. og 18. mai 1922 besøker forbundssekretær Erik Rasmussen Arendal.[8]

1916: Arendalsgutter på landsleir i Bergen

Se på disse to bildene! Ved å kombinere opplysningen i om hvor Arendalsgutter skal ligge - og utsnittet av et postkort/foto fra landsleiren, kan vi sannsynliggjøre at det blant disse guttene på bildet er noen fra Arendal!

Se mange sannsynlige bilder fra Arendalstroppene i albumet Foto fra tidlig speiding på Agder.

Mellomkrigsårene

 • Lørdag 27/11 1920 arrangeres stor speiderfest på Arendals rådhus. Byfogd Krohn ledet festen og en damekomite var vertskap. Det var et omfattende program med parade, demonstrasjon, underholdning og utlodning. Det kom inn kr 2.423,27 på festen. [9]
 • Sommeren 1922 er speidere fra 2. Arendal på en større rundtur via Vegårshei, Gjerstad og opp til Nissedal. Dette er fyldig og levende skildret i troppsprotokollen av Johannes Leewy.[10]
 • Arbeidet i troppen hadde sine gleder og utfordringer. Lørdag 3. mars 1923 feires det med stor fest i Barbu skoles gymnastikksal at Haukepatruljen er fem år. I krevende år for troppen betød Hauk noe spesielt. Leewy skriver: "Der blev oplæst en meget interessant 5 års beretning spækket med morsomme sitater fra de forskj. ptrf. Den viste hvordan en flok kjække gode gutter da det så som allermørkest ut, sluttet sig sammen for at berge 2 Arendal igjennem mens alle andre vilde lægge trp. ned. Den viste de mange vanskeligheter fra først av, men også hvordan disse blev overvundne og hvordan patruljen under skarp konkurranse hævdet sig som den bedste og blev den faste grundstamme hvorfra alle troppens førere skjøt ut, tropsføreren ene undtat. "Leve, leve Hauk!"".[11]
 • 10/4/1924 vedtar kretsstyret å opprette et eget avdelingsråd for Arendal. Dette er særlig aktuelt fordi 1. Arendal og 2. Arendal har felleseie i speiderhytte, hyttefond osv. [12]
 • I 1924 ber gutter fra Åmli - som har startet speiderpatruljer - om å få stå som medlemmer av 2.Arendal. Se 1. Åmli. [12]
 • I oktober 1924 er troppen - under ledelse av Randulf Haslund - på sykkeltur til Grimstad. I kretsprotokollen er der en optimistisk skildring av turen. [12]
 • I kretssjef Leewys oppsummering for 1925, gis følgende opplysninger og vurderinger av troppen: "Arbeidet går i det vante spor og tempo, ialfald hvad dygtigh. ang." Våren 1926 noterer Leewy: "I 2. Arendal arbeides med liv og lyst, kanske litt formeget liv. Mange kjække gutter."[12]
 • Sommeren 1926 planla ni speidere fra 2. Arendal - under ledelse av Randulf Haslund - å sykle gjennom Danmark. I den forbindelse får guttene med anbefaling fra Norsk speiderguttforbund. [12]
 • I november 1926 avtaler troppen leie av Carl Håkonsens hus på Høyveien. Ingeniør Huseby lover å montere elektrisk lys gratis og ing. H. Johnsen gir en lakter bjerkeved. Leewy snakker med kraftverksbestyreren, og søker Arendal formannskap søknad om gratis strøm til tropps og patruljemøter. [12]

1928: Troppen deltok på landsleiren på Åndalsnes. Leiren var delt opp i 100 gruppeområder. Her bodde flere tropper sammen og bl.a. laget maten felles. På gruppeområde 39 var Johannes Leewy gruppechef for 84 speidere fra 1. Arendal, 2. Arendal, 1. Grimstad, 1. Froland og 1. Risør. [13]

 • De to troppene - 1. Arendal og 2. Arendal - feirer sammen sitt 25 års jubileum 7. januar 1935. I den anledning har Finn Junker Andersen samlet materiale til en håndskrevet "Festavis". [6] Innledningsvis skriver han bl.a.: "Når 1. og 2. Arendal speidertropper som de eldste tropper i landet feirer sit 25 års jubileum idag, strømmer der mot alle os gamle speidere som er tilstede iaften et veld av gode minder." Jubileet i Arendal omtales også i Norsk Speidergutt-Forbunds årsoversikt for 1935. [14]
 • I 1936 presenterer speideren tre nye førstegradsspeidere fra 2. Arendal: Peder Thorvald Hiis, Tore Larsen og Carl-Petter Ingebrethsen [15]
 • I følge rapport i Agderposten 31/1 1940 er troppen p.t. uten troppsfører. Det er troppassistent Eivind Syrdalen som informerer, - og appellerer om at ledere vil melde seg! Men selv om man magler troppsfører har arbeidet gått sin gang, med både patrulje- og troppsmøter og turer.
 • Troppen hadde flere rovere i 1940. I 1941 meldes det [16] at 2. Arendal har roverpatrulje med 6 rovere under ledelse av Einar Selmer-Olsen.

Minner fra troppens tidlige historie

Senere historie

 • Troppen er ikke omtalt som aktiv i 1951.[17]

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Gruppeledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
[[]] [[]] – [[]]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [6]
Troppsførere og -ledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Fred Barth, konsul 1912 – ? [6]
Leif Junker Andersen, farmaceut (1918) [1]
Rolf Jensen Bye 1920 Var fra Notodden og ledet troppen en svært kort periode. [18]
Johs. Leewy (1922) – (1923) Er oppført som troppsfører i 1. Arendal og 2. Arendal. [2]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [7]

Andre ledere

 • 1913-1914 Leif J. Andersen, delingsfører [6]
 • 1913 Trygve Junker, delingsfører [6]
 • 1914 Thor M. Thorsen, delingsfører [6]
 • 1915 Thor M. Thorsen, assisterende troppsfører [6]
 • 1915 B. Selmer-Olsen, assisterende troppsfører [6]
 • 1916-1917 Reidar Selmer-Olsen <[6]
 • 1923 Ketil Ugland - assisterende troppsfører [12]
 • 1925 Anders Husebye, delingsfører [12]
 • 1925 Hans Pettersen, delingsfører [12]
 • 1925 Randulf Haslund, assisterende troppsfører [12]
 • 1940 Eyvind Syrdalen - troppsassistent
 • 1940 Carl Peter Ingebrethsen - troppsassistent
 • 1941 Einar Selmer Olsen - roverleder

Sommerleirer og turer

Årstall Sommerleirer og turer Sted / kommune Antall deltagere Referanser
1928 Landsleir i Åndalsnes (Norsk Speidergutt-Forbund) Rauma kommunevåpen.png Rauma, daværende Grytten 38 deltakere [24]
1932 Landsleir i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 18 deltakere [25]
1941 - 1945 Speiderarbeidet er forbudt, september 1941 - 7. mai 1945
8. mai 1945 Speiderarbeidet blir legalt igjen
1948 Landsleir "Speiderbyen" i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 2 deltakere [26]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [8]

Før troppsleiren i 1917 får Leewy påmelding og foreldrenes bekreftelse skriftlig. Det kan være artig nå å se hvilke speidere som deltok:

 • Olav Hovland
 • Leif Duus
 • Odd Alnæs
 • Nikolay Jacobsen
 • Gilbert Eilertsen
 • Knut Smedal
 • Wittus Fürst
 • John Andreassen
 • Tellef Tellefsen
 • Willy Galbreth
 • Anders Emil Birkenlund
 • Erling Mathisen
 • Leiv Christensen
 • Finn Andersen
 • Emil Holmesland
 • Ketil Ugland
 • Einar Jacobsen
 • Selmer Andersen
 • Andreas Høyer
 • Alf Ambjørnsen
 • Ragnvald Jacobsen
 • Aage Storm Olsen, Lillesand
 • Leif Svenningsen
 • Torvald Christoffersen

Reidar og Hjalmar Nielsen fikk ikke lov til å delta....

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Medlemsutvikling

 • 1918 – 32 medlemmer og 4 patruljer. [1]
 • I 1921 var det 20 speidere. [31]
 • Ved kretsrådsmøtet 15/9/1923 opplyses det at troppen har 40 (42) speidere. [12]
 • 1922 – 26 medlemmer og 3 patruljer. [2]
 • I årsrapporten for 1923 oppgis det at troppen har 30 aktive speidere og 2 aspiranter. [12]
 • 1928: 53 speidere, derav åtte med 1. graden. [20]
 • 1933: 19 medlemmer [32]
 • 1935 37 medlemmer [33]
 • Pr 1/1 1940 var det 34 medlemmer i troppen.

Utklipp og minner

Mer om

Les mer om speidingen i Agder fylke Agder fylkesvåpen.png

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt
 2. 2,0 2,1 2,2 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 3. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1931/1932, publisert i Speideren nr. 4 1932, NSF.
 4. 4,0 4,1 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 5. Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 6. 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 Festavis ved 1ste og 2den Arendal speidertroppers 25 års jubileum den 7. januar 1935.
 7. Protokoll: 2. Arendal medlemsfortegnelse mv - oppslag 29
 8. Protokoll: 2. Arendal medlemsfortegnelse mv - oppslag 39
 9. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 6
 10. Protokoll: 2. Arendal medlemsfortegnelse mv 1916-1923 - oppslag 40mv
 11. Protokoll: 2. Arendal medlemsfortegnelse mv 1916-1923 - oppslag 50
 12. 12,00 12,01 12,02 12,03 12,04 12,05 12,06 12,07 12,08 12,09 12,10 12,11 Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund for årene 1918-1926
 13. Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 14. Lederen 3/1935
 15. Speideren 5-1936
 16. Speideren 3/1941
 17. Matrikkel NSF 1951
 18. Protokoll 2. Arendal 1916-1923 - medlemsfortegnelse mm. Oppslag 25
 19. Norsk Speidergut-forbund 1911-1921" v. F. W. Rieber-Mohn 1921
 20. 20,0 20,1 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 21. Styrkeliste for Norsk Speidergutt-Forbund i Lederen 4/1934
 22. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 23. Adresseetikett på brev til troppen 1/11/1948
 24. Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 25. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 26. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 27. 2. Arendals protokoll 1916-1923
 28. 2. Arendals protokoll 1916-1923
 29. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 8
 30. Speideren 9/1926
 31. Norsk Speidergut-forbund 1911-1921" v. F. W. Rieber-Mohn 1921
 32. Styrkeliste for Norsk Speidergutt-Forbund i Lederen 4/1934
 33. Styrkeliste NSF for 1935
 34. Lederen nr. 10 1947.