Speiderhytte i Stavanger

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Les mer om speidingen i Sandnes kommune Sandnes kommunevåpen.png
Les mer om speidingen i Stavanger kommune Stavanger kommunevåpen.png

Sted

"Melsheien i Høiland" [1]

Planlegging 1916

I Stavanger Aftenblad 9/9 1916 utfordrer styret for Stavanger krets av Norsk speiderguttforbund "byens formaaende borgere" og ber om støtte til anskaffelse av speiderhytte (og andre hjelpemidler). Artikkelen i Stavanger Aftenblad ledsages av arkitektens tegning og av signatur fra kretsstyrtet og en rekke andre "gode navn".

"Speidersaken, som for sin store opdragende betydning allerede er anerkjendt i vor by, har Indtil nu arbeidet under særlig ugunstige økonomiske forhold.

Arbeidet vil først kunne opnaa de bedste resultater, naar speiderne her i likhet med i andre byer har sin egen speiderhytte til utflugtssted, sommerleir m. m., og naar avdelingen faar anskaffet de bedste øvelsesappapater (morseapparater og andre).

Speiderne henvender sig derfor til byens formaaende borgere og ber dem støtte dem i dette foretagende, som vi er overbevist om er av den største betydning for vor bys ungdom.

Noen dager tidligere forteller "En speider" i samme avis[2] om den planlagte speiderhytta. Stavanger speideravdeling teller omkring 180 gutter. Men mange andre byer har sin egen speiderhytte, bare ikke i Stavanger. Arkitektene Helland & Wilhelmsen har utarbeidet plan for hytta. Man håper å kunne begynne å bygge hytta våren 1917. I tillegg til oppfordringen til "byens formaaende borgere" er det satt i gang et større lotteri. Skribenten avslutter med: "I det haab at alle loddene vil bli utsolgt og at listerne blir fuldtegnet, lover vi at Stavanger til sommeren har en speideravdeling, som er pa høide med byens rang."

I omtale av innvielsen er det nevnt andre navn for arkitekt for hytta.

Innvielse 1917

Så, sommeren 1917, er speiderhytta på Melsheien tatt i bruk, og speiderkretsen takker alle støttespillere.[3] 2. juli 1917 har Stavanger Aftenblad en fyldig omtale av innvielsen.

Byggekostnader

De samlede byggekostnadene i 1917-kroner var 10300,- kr, [1] dette tilsvarer i 2015 en pris på kr 323191,11. [4]

Andre minner fra Speiderhytta

 • I august 1940 organiserte man "nødsarbeid" med vedhogst. 20 mann arbeidet med vedhogst en del dager, og bodde på speiderhytta.[5]
 • Ved den store skogbrannen i området i 1970 brant speiderhytta ned.[6]
 • 1. Sandnes er en tropp som i 2014 beskrives med setningen "Speidergruppen holder til vanlig til i Melsheia og feirer i år 100 års jubileum.[7]
 • "Speiderhytta i Melsheia" er fortsatt et begrep ved åpningen av Friluftslivets år i januar 2015.[8]

Utklipp og minner


I Wilhelm Retz' erindringsbok - "Blant gutter og telt" - kan du lese hans minner fra side 25. Og boka kan leses her: [[1]]

Dagens speiderhytta på Melshei: [[2]]

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Se også artikkelsidene om andre speiderhus, -hytter og -leirsteder.

Referanser

<references>

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Speideren, nr. 7 1917, Norsk Speidergutt-Forbund.
 2. Stavanger Aftenblad 7/9/1916
 3. Stavanger Aftenblad 31/7 1917
 4. Statistisk sentralbyrå (SSB).
 5. Stvanger Aftenblad 17/8/1940
 6. Stavanger Aftenblad 23/8/2014
 7. Stavanger Aftenblad 27/10/2014
 8. Stvanger Aftenblad 13/1/2015
 9. Stavanger Aftenblad 21/7/1917