Årsmelding for 2014 i 4. Fredrikstad Speidergruppe

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Les mer om speidingen i Fredrikstad kommune Fredrikstad kommunevåpen.png

Årsberetning for speideråret 2014

Ved årsskiftet 2014/2015 var det 28 medlemmer i gruppen, en liten nedgang fra fjoråret. Gruppen samarbeider tett med 5. Fredrikstad speidergruppe, hvor også en del av ledere har dobbelt medlemskap. Gruppen eier og drifter speiderstedet Pernes til de fleste av sine speidermøter og bidrar der med dugnader.

Gruppeleder har vært Gunnar Stromness-Andresen, gruppeassistenter har vært Anne Kristine Bangor Sørensen, Martin Andreas Olsen og Lasse Kristiansen, troppsleder har vært Lasse Kristiansen, troppsassistenter har vært Anne Kristine Bangor Sørensen, Lars-Erik Johansen, Åshild Stromness-Andresen, Eilen Dyrdahl,Sigmund Gunder Andersen, Jan Petter Sørensen, Tina Garshol, Ingrid Sørensen og Vegard Garshol og Gunnar Stromness-Andresen, sistnevnte er gruppens sekretær og har ivaretatt gruppens interesser i krets og speiderråd som sekretær. Roverleder har vært Silje Amalie Augdahl, med assistent Kristian Oliver Sørensen. Vi har hatt to 50-årsjubileer blant lederne våre, begge valgte å ha hver sine fester på Pernes.

Gruppen har gjennom sekretær Gunnar Stromness-Andresen, har vært høyst deltagende i og fulgt opp Fredrikstad Speiderråds arbeid gjennom 2014. Gruppen har samlet en god del historie i Speiderhistorisk leksikon, Speidermuseets wiki-sider.

Gruppen har også sendt aktuelle nyheter til NSF og lokalmedia og med dette forsøkt å være synlige. Gruppen har en egen hjemmeside. Facebook-siden deles med samarbeidsgruppen 5. Fredrikstad, med bra respons, med bilder av aktivitetene i etterkant. Meldingssystem pr. mobil, «Sveve», for hver enkelt aktivitet startes opp i januar 2015. Troppsassistentene Ingrid Sørensen og Vegard Garshol har vært den som har vært de som har fulgt opp speiderne jevnligst i forhold til aktiviteter.

Pernes er forsøkt ivaretatt utifra de midler gruppen har og det er nedlagt et betydelig arbeid på speiderstedet vårt. Lasse Kristiansen har vært hyttefut for Pernes i 2014. Våren foretok Skifte Eiendom minesøk i nedfallsområdet for M72-banen og vi samarbeidet om tid og bruk denne våren. Befaring med Fylkesmannens miljøvern-avdeling, Østfold er gjennomført. Vi har hatt fire vaffelsøndager, Ekornpatruljen og deres foreldre har stått for dette. Litt hærverk har det vært i 2014.

Gruppens økonomi er tilfredsstillende ut i fra dagens aktivitetsnivå, med årlige midler fra Fredrikstad kommune og Frifond, se eget regnskap.

Beate Molander har vært regnskapsfører, Anne Kristine Bangor Sørensen har vært kasserer og Tom Grunde Garshol har vært revisor i dette speideråret.

For gruppestyret, Fredrikstad, 10. februar 2015

Gunnar Stromness-Andresen

Aktiviteter speideråret 2014

Vi startet året med et planleggingsmøte 5. januar hos Åshild Stromness-Andresen. Alle ledere tilstede.

7. januar var det gruppeledersamling, hvor vi møtte med to ledere. Møtet var lagt til Speiderhytta, Rolvsøyspeidernes speiderlokale. Vi fikk en liten historieberetning og om ståa i gruppen fra gruppeleder Lasse Kristiansen.

Speideråret startet 8. januar med tradisjonell juletrebrenning i Pernes og halvårsinfo, med storspeidere, rovere og foreldre.

På speidermøtet 15. januar planla patruljene Ekorn, Falk og Ekorn halvåret på de valgfrie delene.

22. og 27. januar var vi på Røde Kors-huset, hvor Eilen Dyrdahl hadde et lærerikt førstehjelpskurs og vi tok førstehjelpsmerket.

5. februar hadde vi speidermøte i Pernes og øvde på å bli «bålspesialister».

15 storspeidere og 7 ledere var på pizza og kino 11. februar, etter invitasjon fra Fredrikstad FSK, i år veltet det hele 130 storspeidere og 24 ledere inn på Peppes i sentrum. For de 5 andre gjestene som hadde satt seg midt i speiderflokken ble det nok litt av en overraskelse at hele restauranten ble fylt på 10 minutter. Her ble det servert pizza og drikke til du ble mett og praten gikk høyt. Men tiden går fort i hyggelig lag og det var tid for årets kinoforestilling. Filmen «Gåten Ragnarok» var spennende nok for 15-åringene og meget spennende for 11-åringene.

Tenkedagen 22. februar falt også i år sammen med vinterferien og det ble ikke gjort noe spesielt fra gruppens side i år.

26. februar feiret vi fastelavn i Pernes, sammen med 5. Fredrikstad. Godt oppmøte. Etter dette hadde vi gruppetingets årsmøte, med valg, utnevninger, regnskap og budsjett.

Kretstingets 35. ordinære årsmøte ble avholdt 4. mars og vi stilte fem delegater.

5. mars hadde vi et artig «Cheese Doddles»-møte, uten helt å lykkes å kopiere denne over bålet, men mange gode forsøk ble gjort.

12. mars hadde vi knutemøte i Pernes, med god innsats og utdeling av knutetau.

På speidermøtet 19. mars valgte patruljene selv temaet.

26. mars var vi i Bjørndalen og ble kjent med området for årets kretsbannerkonkurranse.

29. – 30. mars hadde vi overnattingstur i Pernes, med 5. Fredrikstad. Her var det også lagt til rette for foreldredugnad med greit oppmøte.

På speidermøte 2. april i Pernes trente vi på «speidermarsj» og hvor langt vi kunne gå på tid.

9. april hadde vi zip-line i Pernes. Dette var meget populært, hvor mange testet dette for første gang.

Speideraksjonen var i år ikke prioritert fra vår side.

23. april feiret vi St. Georgsdagen med 5. Fredrikstad i Pernes, med en artig aktivitetsløype.

7. mai hadde vi speiderkunnskap som tema for speidermøtet i Pernes, for å være forberedt til Kretsbannerkonkurransen.

10. - 11. mai var det Kretsbannerkonkurranse i Bjørndalen, vi fikk ikke deltatt på, grunnet konfirmasjoner. Lasse Kristiansen og Gunnar Stromness-Andresen stilte opp og hadde ansvaret for leirbålet lørdag.

14. mai spilte vi paintball med 5. Fredrikstad i Pernes.

17. mai var i år ikke prioritert fra vår side.

21. mai hadde vi utflukt til Gamlebyen og besøk på Peppes pizza, med ledermøte etterpå.

4. juni hadde vi padling og lek i Pernes.

5. juni var det sommeravslutning for gruppeledere, i år hjemme hos kretsleder Knut Dahlgren, Kjølberg MS. Her fikk vi en smakfull bevertning, sosialt samvær og løs diskusjon. Vi oppsummerte det første halvår og så litt inn i neste halvår, samtidig som årsmøtet for Fredrikstad Speiderråd ble avholdt.

11. juni hadde vi en hyggelig sommeravslutning for medlemmer og foreldre i Pernes.

Sommerleiren ble lagt til Akerøya, Hvaler fra 22. til 27. juni, med Åshid Stromness-Andresen som leirsjef. Båt- og badeliv, et herlig leirsted, leid av Østfold Friluftsråd, gjorde dette til fine dager.

En av våre rovere, sammen med flokklederne i 5. Fredrikstad fikk arbeide på Piratleir og Sommerklubb i regi av Fredrikstad Speiderråd i sommerukene 26 og 27, som i år var flyttet til Kongsten Fort og Pernes.

16. – 17. august var vi med på dugnadshelg i Pernes.

20. august hadde vi gruppeting og planleggingsmøte hos Åshild Stromness-Andresen.

21. august var det gruppeledelsessamling i Pernes, Østsiden. Vi var verter for aftenen, sammen med 5. Fredrikstad. Gruppeleder i 4. Fredrikstad, Gunnar Stromness-Andresen innledet møtet med en kort beretning om Pernes og ståa i gruppnee. Gruppeleder i 5. Fredrikstad, Anne Kristine Bangor Sørensen hadde baket en kake og serverte kaffe på dagen hvor gruppen fylte ett år!

27. august hadde vi oppstartsmøte i Pernes med godt oppmøte og noen nye medlemmer.

3. september var temaet sopp for speidermøtet i Pernes, med godt engasjerte speidere og en smak på en forberedt sopprett.

11. september deltok Falk, Ørn og Ekorn på Speider-tivoli med de andre storspeiderne i Fredrikstad til felles aktiviteter og moro! 4. Fredrikstad bidro med øksekast.

12. – 14. september hadde vi overnattingstur i Pernes, i forbindelse med Turdagen 14. september, hvor vi hadde aktiviteter og vaffelsøndag med godt besøk i Pernes, med 5. Fredrikstad. Det ble samordnet en annonse i Fredriksstad Blad.

16. september var det rover- og ledersamling i Metodistkirken i Fredrikstad, hvor temaet var aktivitetsplan for 2015, hvor vi stilte med en leder.

17. september hadde vi et todelt speidermøte i Pernes, med zipline og førstehjelp som temaer.

23. september besøkte vi våre speidervenner i 1. Isegran Sjø og fikk en opplevelse med Redningsselskapets båt «Horn Flyer».

26. – 28. september arrangerte vi «Farmen» i Tredalen, hvor alle speiderne overnattet og hadde artige aktiviteter.

Kretstingets halvårsmøte 8. oktober var i Fredrikstad Metodistkirke, hvor aktivitetsplan og budsjett for 2015 ble behandlet, i tillegg til andre saker og orienteringer.

15. oktober hadde vi knutemøte i Pernes.

22. oktober hadde vi igjen «bålspesialist» som tema, med godt resultat!

29. oktober ble kunnskapene fulgt opp i et speidermøte med bålmat som tema.

30. oktober – 2. november var det Speiderting i Lillestrøm. Gunnar Stromness-Andresen var en av kretsens delegater.

5. november var stjernehimmelen tema på speidermøtet.

Lederkurshelgen «Camp Education» 14. – 16. november i Sørmarka i regi av kretsene på Østlandets, hvor vi sammen med ledere fra 5. Fredrikstad stilte åtte stk. i kjøkkengjengen.

Østfold Barne- og Ungdomsråds årsmøte 17. november hvor Gunnar Stromness-Andresen var en av kretsens representanter.

19. november badet vi på Superland i «den andre byen», godt oppmøte.

26. november hadde vi skognisseverksted i Pernes.

28. november hadde vi lederfest med «lucia» som tema.

3. desember rundet vi av speideråret med julegrøt og nissejakt i Pernes, med speider, rovere og foreldre.

Alle gruppens ledere fikk tilbud fra Fredrikstad Speiderråd om å «senke skuldrene» 4. desember. I år igjen, var vi stilte 4 ledere på Folkets hus i Torsnes og fikk et fengende foredrag av Per Anders Nordengen, en liten historie-quiz og herlig mat. En fin aften for de fremmøtte.

Oversikt over gruppens webrelaterte sider

  • Hjemmeside: [1]
  • Konto på issu.com for dokumenter, Varden m.m.: [2]
  • Webalbum: [3]
  • Speiderhistorie: [4]
  • Perneshistorie: [5]

Om 4. Fredrikstad

Gruppebånd 4 Fredrikstad 002.jpg 4. Fredrikstad drev speiding i årene 19132021 og er nå nedlagt.
HovedsideHistorieLeirerLedereÅrsberetningerPerneshyttaGansrødstuaVesleheimInternasjonalt samarbeid
KretsbannerkonkurranserSpeideravisa "Varden"LitteraturVarden-ordenenFotoalbumMerker og bannere
Følg sporene til 4. Fredrikstad, se: Fredrikstad 2 - fusjonert i 1991 og 5. Fredrikstad - samarbeidsgruppe fra 20132020

Referanser

Vet du mer om "Årsmelding for 2014 i 4. Fredrikstad Speidergruppe"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!