4. Fredrikstad, historie

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Les mer om speidingen i Fredrikstad kommune Fredrikstad kommunevåpen.png

Glimt fra historien

Om stiftelsesåret::

4. Fredrikstad ble startet opp i 13. januar 1913, med den unge Søren Sørensen som troppsfører. 4. Fredrikstad ble straks aktivt med i Fredrikstad avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund) og Østfold krets. 4. Fredrikstad hadde som mange andre en turbulent start og et par unge år i 1917 og 1918 uten aktivitet, slik at lenge har stiftelsesåret vært 1919, hvor Finn Hov, 1. Fredrikstad som avdelingsleder dro i gang igjen. 4. Fredrikstad har likevel valgt året 1913 som stiftelsesår, da dette gjenspeiler mest riktighet, også ift. andre speidergrupper i distriktet, som stadig hadde hvileperioder. Tiden fra 1913 til 1916 er også en innholdsrik periode i gruppens historie. Dette medfører også at tidligere jubileumsår ikke samsvarer med nåtiden.

Om personligheter i gruppa:

Mange fortjener ros opp i gjennom årene, ofte nevnt i 4. Fredrikstad`s navn, er Bjarne Larsen, sistnevnte som leder i gruppen fra 1950-tallet frem til langt utpå 1990-tallet! Med mange tidligere ledere som har bidratt i perioder, som både har blitt landssjefer og landsgildemestere, er det ofte de som blir mest omtalt. F.eks. har Finn Hov og Einar Simonsen bidratt, men er å regne som 1. Fredrikstad-speidere, mens Gunnar Hannestad bidro mest i St. Georgsgildene.

Om historien vår:

Historien skrives som kjent av nåtidens mennesker, men 4. Fredrikstad har vært så heldige og ha skrivelystne medlemmer i alle år, så mye er ivaretatt, blant annet et rikholdig arkivmateriale i vår speideravis "Varden" og gjennom Bjarne Larsen sine mange år som leder, hvor han ivaretok det som var interessant, nemlig alt!. Det er forsøkt og vektlegge speiderarbeidet, med speiderne i fokus! Gjenkjennelsesaspektet er forsøkt ivaretatt, med fotografier av kjente personer og leirsteder fra de ulike årene.

1913 - 1916 - Den spede start

Se også kapittelet i Speiderarbeidet i Fredrikstad 1912 - 1918 i Fredrikstad Speidergutt-Avdeling, 25-årsjubileum

Etter at Baden-Powell startet med speiding i 1907, spredte ideen seg raskt rundt kloden, så også til Norge. I 1909 så kom de første norske speidergruppene i gang. Rundt 1910 nådde speidingen også Fredrikstad, ved flere initiativ. I 1911 ble Norsk Speidergutt-Forbund stiftet og 4. Frdrikstad ble innmeldt i dette forbundet 13. januar 1913, med Søren Sørensen som troppsfører, han var da kun seksten år gammel, født 5. desember 1896, og aldergrensen for ledere den gang var 18 år. De andre lederne i Fredrikstad avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund) gikk imidlertid god for ham og han fikk dispensasjon. Det fortelles at han hadde god innsikt og erfaring med speiderarbeidet.

I de første tre årene 4. Fredrikstad ble drevet, opplevde medlemmene to landsleirer og flere avdelingsleirer, blant annet med 8 deltakere i Kretsleir Edholmen, Hvaler 1913 (Norges Speiderguttforbund), den første speiderleir for Fredrikstadspeiderne. I 1914 fikk Herman Sørsdal, overta som troppsfører etter Søren Sørensen, som fortsatt var for ung etter reglementet, han ble da troppsassistent. Senere flyttet han til Paris og Frankrike og levde der til sin død, 58 år gammel. Mens 1. Fredrikstad og 3. Fredrikstad var innstilt og nede for en stund, arbeidet de to troppsførerne Henrik Strømholm og Søren Sørensen godt i sammen. I 1915 ble det igjen fart i troppene. 2. Fredrikstad og 4. Fredrikstad ble igjen delt opp, slik at det var fem tropper i Fredrikstad avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund). Vår tropp fikk da Carl M. Olsen som ny troppsfører, idet Herman Sørsdal fikk tildelt føreransvaret i 2. Fredrikstad. Carl M. Olsen måtte trekke seg på grunn av "private gjøremål" og uten leder gikk arbeidet i stampe og medlemmene gikk over til de andre speidertroppene.

1919 - 1941 - Grunnlaget legges

Se også kapittelet i Speiderarbeidet i Fredrikstad 1919 - 1929 i Fredrikstad Speidergutt-Avdeling, 25-årsjubileum

Speiderarbeidet for 4. Fredrikstad ble innstilt i 1917 og 1918, men startet opp igjen 18. august 1919, [2][3][4] da avdelingssjefen Finn Hov gikk inn som troppsfører, med Henry Nilsen som troppsassistent. Arbeidet ble holdt privat inntil godkjenning kom fra avdeling og forbund. Når den kom, hadde gruppa tilhørighet til Ynglingeforeningen (KFUM). Finn Hov er en aktiv KFUM-mann i Fredrikstad, før han noen år etterpå dro til hovedstaden, Finn Hov gikk i 1920 tilbake til 1. Fredrikstad. Etter dette overtok Henry Nilsen som troppsfører. De første patruljene het Falk, Ravn, Ørn og Hauk, de første patruljeførerne het Gunnar Hannestad, Just Nyberg, Sverre Bogstad og Holmgren.

Flere i den restartede 4. Fredrikstad var i fra den opprinnelige troppen, så her var det nok gode vennskapsbånd. Speidermøtene ble ofte avholdt i lokalene til Ynglingeforeningen, (KFUM) og turene gikk til Hattehytta. Den første St. Georgsdagen ble feiret i 1920, med flaggparade på torvet og gudstjeneste i kirken. En av patruljeførerne, Gunnar Hannestad, deltok på 1st World Scout Jamboree, Olympia, London, 1920.

1922: 4. Fredrikstad er en av nitten speidergrupper i Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [2][5]

I 1920-årene dro troppen ofte på turer til Hattehytta. Pinseleir ble arrangert hvert år og 4. Fredrikstad var med på den første fellesleiren også her, den ble arrangert i Ise. I 1924 ble daværende 5. Fredrikstad sammenslått med 4. Fredrikstad, under ledelse av lektor Aksel Sten. Husfondet ble opprettet i 1925, noe som skulle vise seg og være en ti-årsdrøm før den gikk i oppfyllelse. Liksom i dag tok også Forbundet i 1927 sitt av medlemskontigenten, av hele 5,00 kr, tok forbundet og husleien sitt og gruppa satt igjen med 15 øre! Dette utløste behov for midler å drive speiding for og Foreldreforening og Mødreforening ble startet i 1927, med sogneprest Falkenberg som den første formann . Mange foreldre har opp igjennom årene bidratt mye her.

1928: Troppen deltok på landsleiren på Åndalsnes. Leiren var delt opp i 100 gruppeområder. Her bodde flere tropper sammen og bl.a. laget maten felles. På gruppeområde 57 var Gustav A. Larsen gruppechef for 85 speidere fra 1. Fredrikstad, 2. Fredrikstad, 3. Fredrikstad, 4. Fredrikstad og 1. Kråkerøy. [6]

1928: 4. Fredrikstad er en av 23 speidergrupper i Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [7] [8]

Den første fellesleiren på sommeren for avdelingen/kretsen, ble arrangert på Ravneberget, Sarpsborg i 1929. Ikke overraskende når det arrangeres speiderleir, regnet det så kraftig at leiren ble avsluttet før tiden.

Se også kapittelet i Speiderarbeidet i Fredrikstad 1930 - 1937 i Fredrikstad Speidergutt-Avdeling, 25-årsjubileum

I 1931 fikk Fredrikstad sin første roverpatrulje, Fredrikstad avdelings rovertropp bestående av medlemmer fra 1. Fredrikstad, 3. Fredrikstad og 4. Fredrikstad, de avga sitt roverløfte på en første fellestur til Hubukta 4. april dette året. 1932 var landsleirsår og 4. Fredrikstad deltok med 18 speidere med troppsfører Andreas Grønneberg i spissen [9]. I 1935 ble dette roverlaget imidlertid delt opp, da troppene så det som hensiktsmessig å ha hvert sitt roverlag. Et eget møtested og lokale hadde lenge vært en drøm og 22. september 1935 kunne en se resultatet, Speiderhuset i Ilaveien, Fr.stad ble åpnet. Foreldrerådsformann Th. Christensen fikk i den forbindelse utmerkelsen "Den røde lilje". Ørnepatruljen, 4. Fredrikstad vant patruljedelen ved kretsbanner`n i 1937, som Haukepatruljen gjorde det i 1934.

1937 / 1938: 4. Fredrikstad er en av 27 speidergrupper i Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [10] [11]

Ved krigsutbruddet i 1940 drev 4. Fredrikstad fortsatt på med speiding og en kan lese av speideravisa, "Varden", at det var en oppegående gjeng unge menn. Siden begge de erfarne lederne Per Vik og Paul Grøndahl sluttet på grunn av arbeid og flytting. overtok Egil Andersen troppen i 1940.

Egil Andersen skriver i troppsprotokollen 1. november 1940:
Jeg vil i dette semesteret sette mål å drive en del av guttene fram til 2. grad og kanskje om vi får gutter nok, drive en aspirantpatrulje. Det er nok så at tapet av Per, og nu Paul etter bare to uker i troppsførerrollen, er stort og følelig. Men jeg skal prøve så godt jeg kan og med de andre gutters velvilje å føre troppen frem til målet "praktiskt, fysiskt, moralskt og religiøst!

Noe han arbeidet hardt for, for i 1941 sto troppen med 30 medlemmer, en betraktlig økning. Og nettopp når en "er på gang igjen" så ble Egil Andersen innkalt til arbeidstjeneste, så troppen ble ledet av Odd Hansen, med hjelp av patruljeførerne Rolf Christensen, Kjell Bjørge Hansen og Karsten Mathisen.

I 1940 vant Fredrikstad avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund) kretsbanneret (fylkeskonkurransen) i Østfold krets, med 4. Fredrikstad med nest beste poengsum, etter 1. Sarpsborg [12]

Speiderarbeidet ble forbudt 11. september 1941 og eiendeler og lokaler ble inndratt.

1945 - 1957 - Ny giv og optimisme

Det ble likevel drevet speiding i 4. Fredrikstad etter forbudet i 1941, men da illegalt, men dette ble avsluttet etterhvert, for og ivareta speiderguttenes og ledernes sikkerhet.

Freden kom og allerede frigjøringsdagen 9. mai 1945 kom lederne i sammen hjemme hos avdelingsleder Einar Simonsen. Odd Hansen ble utnevnt til troppsleder en uke etterpå. Speidersjef i Norsk Speidergutt-Forbund, Hans Møller Gasmann hadde i en radiotale oppfordret alle til og starte opp med speidingen igjen. Mange av de som hadde vært med i 1941 ble med videre og en del av de var nå kommet i roveralder og Finn Christensen ble utnevnt til roverlagsleder. Ellers var fredsåret 1945 et år hvor det ble arbeidet hardt med og få speiderarbeidet i gang igjen, noe som lyktes. Det fulgte noen år hvor det stampet litt, men i 1950-årene løsnet det igjen for speiderarbeidet.

1951: 4. Fredrikstad er med i Fredrikstad krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [16]

I 1952 ble det tatt kontakt med en vennetropp i Danmark, 1. Nordborg, hvor det i noen år ble utvekslet felles leire og lederkontakt helt frem til 1960-årene. Dette kom i stand ved Bjarne Larsen og hans danske motstykke, Herbert Wilhelmsen. Dette satte preg på gruppa, helt frem til 1990-årene, hvor vi ennå gaulet leirropet fra 1959! I 1954 startet vi en årelang tradisjon, felles juletrefest med Fredrikstad 2, som senere skulle bli sammenslått med 4. Fredrikstad.

I 1956 kan vi lese av semesterplan for Ravnepatruljen, med medlemmene Terje Dyblie Hansen, Gunnar Trædal, Ole-Erik Yrvin, Odd Hellsten, Gunnar Andersen, Ragnar Jansen, Helge Andreassen og Georg R. Apenes.
Målet for semesteret var: De nyeste guttene skal gå inn for å få et dyktighetsmerke og ellers så mye som mulig av 2. graden. De andre skal gå inn for å få tatt 12-merkerssnoren og så mye som mulig av 1. graden. På møtene skal det synges religiøse sanger. På turer skal det øves på livlinekasting og lignende.

1957 ble 4. tropps venner stiftet, en støtteforening som ikke finnes i dag. Samme år ble byggingen av Speiderhuset i Fredrikstad, Damyr påbegynt, etter at det forrige Speiderhuset i Ilaveien, Fr.stad brant ned i 1956.

1958 - 1978 - Gode speidertiår

1957 ble preget av byggingen av daværende Nord-Europas største speiderhus Speiderhuset i Fredrikstad, Damyr. 4. Fredrikstad fikk 1. premie pålydende kroner 100,- for det flotteste patruljerommet ved innvielsen i 1958 og mange husker sikker tømmerpanelet det ble utsmykket med den dag i dag! Speidergruppa tok fart i antallet medlemmer, hele 84 små og store, mye på grunn av at ulveflokken ble startet opp dette året.

I 1959 ble forslag om et eget musikkorps lagt frem, men det ble kun med planene. Både i 1959 og 1960 var sommerleirene på hele 14 dager, den sistnevnte etter en uke i Skrimsfjellene i Buskerud, med blant annet leting etter en styrtet flyger (kode rød) og med den andre delen på Landsleiren i Brunlanes, hvor 4. Fredrikstads speidere med sin danske vennetropp fikk snakke med B-Ps nære venn og senere verdensjef, oberst John Skinner Wilson. Av andre aktiviteter dette året var skyteøvelser med hagle! Dette ble ingen langvarig aktivitet, forteller historiebøkene.

I 1963 var det fem patruljer og hele 87 medlemmer totalt i 4. Fredrikstad. Dette året fortelles det at den regnfulle leirens høydepunkt var hjemreisen med en båt i Bandak-kanalen. 1965 var det 30-årsjubileum for vårt roverlag, som dette året bygde egne kanoer i plast, som de fartet gjennom vassdrag som Stora Le, Sverige.

Georg R. Apenes forteller om foranledning til at speiderne fikk Perneshytta:
Ideen var min, og da oberst Thorleif Salterød og frue var ventet til en middag mine foreldre arrangerte og der jeg også skulle være med, fant jeg det naturlig å nevnte for min far at jeg ville ta problemstillingen opp under middagen. Rimeligvis syntes nok obersten at det var mer interessant at initiativet kom fra sorenskriver Christian B. Apenes, enn fra denne sønn -stud.jur. Georg R. Apenes. Pernes var primærturområde for Ravnepratruljen i 4. Fredrikstad, og vi hadde mange ganger sett at hytte sto der uten brukere og uten særlig meget vedlikehold. Derfor.....!

I 1967 kunne en etter to års dugnadsarbeid endelig åpne speiderhytta Perneshytta, som kanskje har betydd mest for gruppas virke i nyere tid! I den anledning fikk Knut Åmli og Einar Steinsrud i hyttekomiteen en høyst fortjent "Den Røde Lilije" fra Norsk Speidergutt-Forbund.

I 1968 fortelles det om en tur til Sverige hos en av våre tidligere medlemmer, Hans Nilsen og deltakelse på landsleiren hvor det ble bygget "teltskrapere", teltårn med hele 5 etasjer! 1969 ble året hvor vi opprettet vår første bankkonto, en postgirokonto for innbetaling av kontigent. I 1970 hendte noe sjeldent, leiren ble avlyst for første gang fordi det var for få deltagere.

1973: 4. Fredrikstad er med i Fredrikstad krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [17]

I årene 1973, 1974 og 1975 hadde 4. Fredrikstad, sammen med 1. Rolvsøy og 7. Sarpsborg (KFUM), et vennskapssamarbeide med Troop 222, Yakima, Washington, USA. De var på leir her og en del av speiderne var "over there".

1978 - 2000 - Jentene blir med!

Om speiderarbeidet i 4. Fredrikstad de siste tiårene før tusenårsskiftet:
4 Fredrikstad gruppebanner 1990.jpg
Med en blanding av erfaring, speiderkunnskap, ungdommelighet og gammelmanns visdom, ble 1980-årene og 1990-årene flotte år for 4. Fredrikstad! Med ledere som Bjarne Larsen, Tor Arne Nilsen, Inger Johanne Holtet, Per Oskar Holtet, Jon-Anders Larsen, Finn Yngvar Andersen, Bernt Børresen, Tordis Silju Hansen, Marit Kjøge Jansson, Anne Line Silju Hansen, Rino Eriksen, Paal Fredrik Syversen, Veslemøy Bøhn, Linda S. Lund og Gunnar Stromness-Andresen ble dette en herlig miks av kreativitet og ståpåvilje. At det måtte toppe seg i blant med mange sterke personligheter er ikke å unngå, men tror alle var med på en fin speidertid i sammen disse tiårene og at det er gode minner tilbake!
(Grenfinken)

Sammenslåingen av de gutte- og jenteforbundene skjedde i 1978 og det skulle gå ennå to år før 4. Fredrikstad tok inn jenter, noe som etterhvert falt heldig ut for gruppa. Den første jentepatruljen får navnet Tiur, etter at alle de andre års patruljer har navn etter rovfugler. I begynnelsen var det altså litt motstand i det å ha en fellestropp, noe som medførte noen lederendringer!

I 1984 overtar Tor Arne Nilsen troppslederansvaret, og troppen hadde stigende medlemstall og mange utfordrende leirer og turer i denne tiårsperioden han var troppsleder.

1992: Speideren nr. 3 1992 melder om 4. Fredrikstad, histories deltakelse i Småspeideraksjonen 1992, fra artikkelsiden om Småspeideraksjonen resultater gruppevis 1992 NSF [19]

I 1994 var det inntakstopp, da det var fullt opp! Troppen hadde hele ni patruljer og 60 storspeidere på leir! Patruljenes navn var Ekorn, Lerke, Røyskatt, Rådyr, Tiur, Falk, Hauk, Ugle og Ørn, her ser vi en sammensmelting på gunn av av sammenslåingen med Fredrikstad 2 (NSPF) i 1991, med medlemmer fra Østsiden, Lisleby, sentrum og Kråkerøy.

Medlemsantallet og ledersituasjonen skulle etterhvert flate seg ut og etter en skikkelig nedtur det første tiåret etter tusenårsskiftet, er nå speiderarbeidet bygget opp etter et lokalnært tilsnitt, rundt omkring vårt opprinnelige kjerneområde, Østsiden.

2000 - 2005 - Færre og færre!

2001

Landsleiren gikk av stabelen på Østsiden, Fredrikstad. En kjempeuke for de mange deltagerne og besøkende. Gruppa var med både i stab og blant deltakere.

2002 - 2005

Gruppa minsker år for år, og medlemstallet stoppet opp på et foreløpig bunnivå i 2004 og 2005 med kun 14 registrerte medlemmer. Etter mange gode år, sto vi uten aktive speidere, men fortsatt med en del erfarne ledere og direkte medlemmer. For første gang deltar ikke gruppa på landsleir i det forbundet de står i, idet Åshild Stromness-Andresen og Gunnar Stromness-Andresen er troppsledere for Fredrikstad FSK, deltagende på landsleiren fri:05.

2006 - 2009 - Nye utfordringer!

2006

Åshild og Gunnar, sistnevnte etter noen år i andre lokale speidergrupper, blir med igjen i gruppa og sammen med de gjenværende ledere arbeides det for en plattform for aktivt speiderarbeid på Østsiden og Perneshytta. Gruppa øker sakte og sikkert i medlemsantall igjen og mye arbeid blir lagt ned i turer og møter. Få medlemmer, men troen og gleden over speiderarbeidet smitter sakte, men sikkert over.

2007

4. Fredrikstad har arbeidet seg opp til 21 medlemmer dette året. Paal Fredrik Syversen gikk av som gruppeleder og Gunnar Stromness-Andresen overtok vervet. Inger Johanne Holtet har vært kasserer frem til årsskiftet 2008, hvor Kjell Roger Karlsen overtok. Utenom dette stod Jon Olav Heksem som hyttefut for Perneshytta og Vidar Benjaminsen var materiellforvalter. Ingen i gruppa hadde verv oppover i organisasjonen, da den nå arbeidet for fullt med å få en solid speidertropp og et godt ledermiljø. Ved utgangen av 2007 hadde speidergruppa 10 speidere, 9 ledere og 2 direkte medlemmer, fortsatt er vagt prosjekt altså. For året 2007 var hovedmålene stil og sveis, tilnærming til speidermetoden og ledermiljø. Medlemsøkning, speiderkjennskap, klatrekompetanse, opparbeidelse av egen hjemmeside og Perneshytta var satsningsområder for 2008. Speidergruppa hadde to patruljer, Gaupe for jenter og Falk for gutter. De deltok på kretsbannerkonkurransen og ble belønnet som kretsens fjerde beste tropp. Vi dro på kretsleir i Danmark, med 10 speidere. Dessverre ble troppsleder lagt inn på sykehus under leiren, noe som gjorde at den måtte ha forsterkninger fra de hjemmeværende lederne. Alt i alt en fin leir for speiderne, med masse aktiviteter og ditto nedbør. Alle gruppas speidere fikk Speiderboka i julegave dette året, slik at de kanskje ville bli nysgjerrige og dyktiggjøre seg i friluftslivets utfordringer. Troppen hadde fem turer, blant annet til Perneshytta, Kornsjø og svenske Krokstrand. Perneshytta i Østsidenmarka, har på dugnad fått nytt tak i 2007, både foreldre og ledere hjalp til med dette. Av andre større ting kan det nevnes at hytta ble nedvasket og ryddet, og fått en fast lavvo på sletta. Hytta ble brukt av flere andre speidergrupper dette året. Siden speidergruppa flyttet ut av Speiderhuset i Fredrikstad, Damyr, har den alle møter på Perneshytta i 100 % friluft, året i gjennom. I tillegg til troppens aktiviteter, ble det arrangert åpen turhytte i Perneshytta siste søndag i måneden, og Turdagen ble arrangert i september. Litt lavt besøkstall gjorde at gruppetinget tok en evaluering og bestemte at det skal arbeides med bedre PR for turhytte-tilbudet, det eneste i Østsidenmarka.

2008

Ingen troppsleir dette året, men mange fine gruppetur. Inger Johanne Holtet fikk NSFs Æreskniven for sin innsats som kasserer, leder og forelder i 4. Fredrikstad. Høstenturen gikk til Langedrag, en flott opplevelse. Høsten ble brukt til å pusse opp den tidligere skivebua i Gansrød, Gansrødstuatil et møtelokale og lager. Dette året forsøkte vi oss på en intern konkurranse, "Farmen - kampen for tilværelsen", en konkurranse som varer over en hel helg. Dette har etterhvert blitt en årlig tradisjon i gruppa. Ekorn vant "Farmen`08".

2009

54 medlemmer var registrert dette året. På det første januarmøtet begynte det 30 nye speider, noe som viste seg og bli for meget! Landsleir i Åndalsnes var høydepunktet dette året, utenom de mange flotte gruppeturene til Krokstrand, Sverige og Perneshytta. En flaggstang på 19 meter ble reist på landsleiren, noe av det høyeste dette året, med en reservehøyde på fire meter i tilfelle det var noen høyere! Deltakelse på kretsbannerkonkurransen ved Børtevann i april var en artig , men kald opplevelse. Lederne gikk denne våren på klatrekurs og speidergruppa hadde dette som en utfordrende aktivitet for speiderne. Eiendomsretten til Perneshytta ble avklart og speidergruppa står etter dette som formelle eiere og leier ca. 10 dekar rundt hytta av en velvillig kommune, takk også til vårt tidligere medlem Tor Christiansen, som hadde en finger med når grensene skulle tegnes opp. Turstiene fra Gansrød og Perneshytta ble oppgradert. Ekorn vant "Farmen`09". Tom Grunde Garshol fikk Hederstegn for ikke-medlemmer for sin innsats som aktiv speiderforelder. Mange speiderforeldre engasjerte seg og ble med som speiderledere!

2010 - 2012 - Mange opplevelser

2010

Speidergruppa var på omtrent 50 medlemmer dette året. Troppsleiren gikk til Randøy, Ryfylke hvor teltene ble slått opp i hagen i ved en flott gammel skipperstue rett ved fjorden. Høydepunktet for mange var turen opp til Preikestolen. Speidermøtene ble avholdt i Perneshytta og Gansrødstua, med speideraktiviteter, klatring og padling var temaene. I april ble Kretsbannerkonkurransen og Småspeiderdagen av stabelen, med 4. Fredrikstad som arrangør. En kjempeinnsats av ledere og foreldre gjorde dette til en minneverdig helg! En egen klatretrase ble laget ved Perneshytta. I august hadde speidergruppa to speiderledere fra Malawi på besøk, med påfølgende minileir i Perneshytta. Ellers overtok Jon Olav Heksem gruppeledervervet etter Gunnar. I november vant Falk "Farmen`10". I desember gjorde besøket av Fredslyset fra Betlehem under et møte i Perneshytta stort inntrykk på speiderne.

2011

Vinterens speidermøter foregår i Gansrødstua. Også kretsens arrangementer blir frekventert, som speiderkino og karneval. Dette året skal vi ha sommerleir med Rolvsøyspeiderne og hele lederstaben deltar på planleggingsmøte. Gunnar overtar igjen gruppeledervervet etter Jon Olav Heksem og Anne Sørensen blir utnevnt til ny kasserer. Gunnar får tildelt Æreskniven på kretsens årsmøte. Vi sendte 7 speidere/rovere til Camp Flag under Ski-VM i Oslo i mars og arrangerte selv Camp Lazlo i samme periode, hvor fire speidere, to ledere og to foreldre deltok. Fra april skjer speidingen i området rundt Perneshytta med blant annet en åpningshelg Camp Pernes. Perneshytta ble også stedet for kretsens småspeiderleir, med Gunnar som leirsjef og mange ledere og foreldre i stab. 90 småspeidere og 35 ledere fikk en fuktig, men flott helg! I juni/juli arrangerte vi en vellykket sommerleir i Ranebo sammen med Rolvsøyspeiderne, denne uken var preget av tradisjonelle leiraktiviteter og knott! I august fikk vi besøk av 20 speidere i Pernes fra Østerrike, som hadde deltatt på jamboreen i Sverige. 4 travle dager ble det, med padling, klatring, lavvoleir, nedbør og sightseeing på fjorden. Speiderhøsten ble startet med møter på Perneshytta med godt fremmøte. I september hadde vi en helg hvor 21 store og små var med på rafting i Setesdalen, Aust-Agder. I oktober gikk Farmen`2011 av stabelen, med vassgraut, fårikål og mye moro. Ekornpatruljen ble best igjen!

Se også Årsmelding for 2011 i 4. Fredrikstad Speidergruppe

2012

Speideråret startet med den tradisjonelle juletrebrenningen i Pernes i januar. Denne våren var vi med på peffkursene, som gikk av stabelen i januar og mars. Ingrid Sørensen, Amalie Tolfsrød Pettersen, Marius Leere og Grunde Vegard Garshol var deltagere og de fleste ledere stilte opp i staben. I januar fikk vi ferdigstil Kulturhistorisk turkart for Pernes, Neskilen og Gansrødbukta, med foreldrene Ronny Leere og Tom Grunde Garshol og lederne Lasse Kristiansen og Gunnar Stromness-Andresen som hovedaktører i utformelse og sponsorarbeid. I februar dro vi på gruppetur til ei hytte i alpinbakken i Hafjell. Jon Olav Heksem trekker seg ut av speiderarbeidet og Lasse Kristiansen overtar som hyttesjef for Perneshytta denne våren. I mars har vi arbeidet med å stramme opp patruljesystemet, slik at Ulvene, Falk, Ekorn og Ravnene arbeider mer selvstendig. Godt oppmøte! 25. mars hadde vi Vaffelsøndag i Pernes med over 400 besøkende i et herlig vårvær, med overnatting og dugnadsarbeid i forkant. Både foreldre, speidere og samtlige ledere bidro til å gjøre dette til en flott helg. Årets kretsbannerkonkurranse og småspeiderdag var i regi av Fredrikstad MS, som lånte Perneshytta av oss. Nytt toalett ble satt opp i den forbindelse. I juni var vi med på kretsleir for småspeidere, som var lagt til Tredalen. Speidermøtene gikk stort sett i Pernes med godt fremmøte. I siste uken i juni gikk årets sommerleir av stabelen i Ramsvik, Hunnebostrand, Sverige, hvor vi leide hele vandrerhjemmet. Rolvsøyspeiderne var med og tilsammen var vi 55 små og store deltakere. Leirsjef Lasse Kristiansen (4. Fredrikstad) ledet oss gjennom kanotur gjennom Sotenkanalen, krabbefiske, bading og egen øyhaik for roverne. Tre egne aktivitetsmerker ble laget i forbindelse med leiren. Høstens møter foregikk stort sett i Pernes. Årets Farmen ble lagt til Tredalen, og det ble en artig helg, hvor husmenn og fattigfolk fikk ribbemiddag og fikk prøve zipline. Vinner i år ble Ekornpatruljen! Året ble rundet av med julegrøt i Pernes.

2013 - i dag - Speiding er gøy!

2013

Januar ble startet med vår tradisjonelle juletrebrenning. Onsdag 16. januar feiret vi 100 år med speiding, med en hyggelig aften med marsipankake, brus og pølser i Pernes. Istedet for en stor feiring, var kun dagens medlemmer og foreldre innbudt. Bjørn fra Fredrikstad FSK dukket opp med en flott gave! Kretsen ga oss også et nytt troppsbanner. Vi hadde også en dugnad i Pernes påfølgende helg, hvor vi fikk montert en parafinovn og hugget opp en del ved. Med fokus på friluftsliv og Pernes, har speidergruppa en passe stor gjeng med speidere, ledere og foreldre, med godt oppmøte, I hundreårsgave til speiderne i patruljene, de ønske seg ett eller annet utenom det vanlige. Ekornpatruljen ville ta en tur til USA og New York, som går av stabelen september/oktober 2013 og Falkepatruljen fikk 10 stk. paintball-sett å spille med i Pernes. 2. november hadde vi en hyggelig aften i Pernes, med ledere og aktive foreldre, med blant utdeling av Varden-ordenen. 6. november hadde vi Karl-Erik Onstad på besøk og som delte ut Æreskniven til Anne Kristine Bangor Sørensen og Åshild Stromness-Andresen.

2014:

Se også Årsmelding for 2014 i 4. Fredrikstad Speidergruppe

Høstens program kan du laste ned her

2015:

2016:

2017:

2018:


2019:

Bannere

Troppsbanner, 2013, omflanket av Ekornpatruljen med patruljens bereter! Banneret er gitt i gave fra Fredrikstad krets (NSF) ved gruppens hunndreårsjubileum. Foto av Kai Edvard Rønning, 4. Fredrikstad

Vi vant aldri kretsbanneret, eller?

Fredrikstad krets består av små og store speidergrupper i distriktet vårt. En gang i året møtes de til en konkurranse om Kretsbanneret, hvor de tre beste patruljene får tilbud om å delta i NM i speiding. 4. Fredrikstad har en tradisjon i og delta, men aldri vinne, som i 2011: av 22 deltagende patruljer fikk vi 20. og 22. plass og av 9 tropper fikk vi 6. plass (betalingen for å stille to patruljer).

Om historien har vist troppsleders vrede over sine patruljer, vil vi i dag være glade om vi får delta og kan i hvert fall arrangere skikkelig, senest i 2010! På alle disse årene har 4. Fredrikstad noen ganger gjort skarpt i patruljekonkurransen, og ble best i 1934 ved Haukepatruljen, i 1937 ved Ørnepatruljen og i 1972 av Uglepatruljen.

SitatKretsbannerkonkurransen i Fredrikstad ble første gang arrangert i 1930 og består den dag i dag! Det tradisjonsrike arrangementet binder fortsatt kretsens speidere og ledere i sammen, med både konkurranser og det sosiale.Sitat
– Les mer om Kretsbannerkonkurransen i Fredrikstad herSpeiderlilje.gifFredrikstad avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund)1954 Merkelogo Fredrikstad krets.jpgFredrikstad krets (Norsk Speidergutt-Forbund)NSF Fredrikstad krets nytegnet fra original 2012 001.jpgFredrikstad krets (NSF)


Se hva speideravisa Varden, 4. Fredrikstad skrev om innsatsen i 1934: Etter kretsbannerkonkurransen, 4. Fredrikstad, 1934

Om 4. Fredrikstad

Gruppebånd 4 Fredrikstad 002.jpg 4. Fredrikstad drev speiding i årene 19132021 og er nå nedlagt.
HovedsideHistorieLeirerLedereÅrsberetningerPerneshyttaGansrødstuaVesleheimInternasjonalt samarbeid
KretsbannerkonkurranserSpeideravisa "Varden"LitteraturVarden-ordenenFotoalbumMerker og bannere
Følg sporene til 4. Fredrikstad, se: Fredrikstad 2 - fusjonert i 1991 og 5. Fredrikstad - samarbeidsgruppe fra 20132020

Lenker

  • Arkivet etter 4. Fredrikstad ble levert Østfoldmuseene i januar 2022, etter en utleveringsavtale inngått høsten 2021. Denne inneholder alt av gruppetingspapirer, mye korrespondanse om aktiviteter, Pernes, publikasjoner og tidsbilder av aktivitet og organisering av enhetene og foreldreforening, med en del foto, slides, ordnet av Gunnar Stromness-Andresen.

Referanser