Henrik Strømholm

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Henrik Strømholm
Personalia
1912 Strømholm 1 Fredrikstad.jpg
Født: 30. august 1890
Død 17. november 1918
Bosted: Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad
Speiderbakgrunn
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Grupper: 1. Fredrikstad
og 2. Fredrikstad
fh.v. Seiersborg Speiderkorps
Viktige verv: avdelingssjef
Les mer om speidingen i Fredrikstad kommune Fredrikstad kommunevåpen.png

Verv

Henrik Strømholm var en av stifterene av Fredrikstad avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund) og Smaalenene krets, (Østfold krets), Norsk Speidergutt-Forbund.

SitatHenrik Strømholm ble leder for en guttegjeng som senere skulle sette sitt preg på speider-Norge.Sitat
Finn Hov om Henrik Strømholm

Speiderbakgrunn

Som tjueåring var han med på oppstarten av speidereventyret i Fredrikstad. Han var med i gjengen på Holmen (Seiersborg) som lekte "speidere" i byfogdens hage allerede tidlig i 1910 og var stifteren av Seiersborg Speiderkorps, med i Norsk Speidergutt-Forbund i 1912 som 2. Fredrikstad.

Etter dette ble han troppsfører for 1. Fredrikstad.

Han var primus motor for avdelingens stiftelse og kretsens stiftelse. Han var med på kjøpet av Hattehytta i 1915.

Ledergjerning

Holmenområdet, Fredrikstad, 1900
SitatDet blev saa underlig stille – "Strømholm er død" – er det mulig, det sprudlende humør, det store hjerte som banket varmt og rigt for alle han kom i berøring med!Sitat
Dons signatur.jpg – Minneord om Henrik Strømholm av Christian Dons, Speideren nr. 10, 1918 se flere speidersitater her

Hederstegn og utmerkelser

  • Den hvite lilje
  • Han fikk Hvidstenholmen på Ed i Hvaler opppkalt etter seg, Strømholmen. Koordinater WGS 84: N 59° 4.935', E 11° 3.443' WGS 84 - desimal: 59.08226, 11.05738, Kart Gule sider: [1]

Om Henrik Strømsholm

Seiersborg Speiderkorps ble ledet av Henrik Strømholm med denne bakgrunnshistorien:
Byfogd Ludvik Dahl hadde lenge latt ungene på Holmen få leke i sin hage. De lekte mest "indianer og hvit", sloss og skrålte. Etter en tur i hovedstaden, hadde han hørt om speidersaken og til og med kjøpt med to speiderhatter. Disse fikk hans sønn Ragnar Dahl og hans venn Lars Christiansen. En patrulje ble startet og 20 gutter ble straks med! Lars Christiansen var patruljeleder fordi han var eldst. Henrik Strømholm ble nysgjerrig på dette, da han ofte var innom byfogden og ble så deres troppsfører. Etter å ha kontaktet Alfhild Bjørneby og Norsk Speidergutt-Forbund, ble han Fredrikstads virkelige store speider, med en ustoppelig vilje for speidersaken!

I folketellingen i 1911 står han oppført som student ved Teknisk Fagskole og bor hos familien Ottersen i Kristiania.

Henrik Strømholm hadde sitt arbeid i en av Fredrikstads elektriske forretninger og utviklet blant annet en felttelefon, som selvfølgelig fenget speiderguttenes interesse.

1913: Fridtjov Knudsen forteller om stiftelsen av kretsen til "Speiderreveljen", Fredriksstad Blad 1962:

Fredriksstad-blad.gif

Stiftelsesmøtet i Østfold krets ble holdt i Fergeportveien 5, Fredrikstad, i hjemmet til grosserer Ole og fru Alfhild Bjørneby. Tilstede var fru Alfhild Bjørneby, Henrik Strømholm og Ole Sten Larsen fra Fredrikstad, lensmannsfullmektig Lunde fra Rakkestad, Fridtjov Knudsen fra Idd/Halden og en lærer Moe fra Sarpsborg, den sistnevnte er dog usikker. Foruten selve stiftelsen, ble det spist en bedre middag og tid til en god speiderprat, forteller Fridtjov Knudsen. [4]

Finn Hov skriver:
"Det er ikke godt å si hva som gjorde elektrotekniker Henrik Strømholm til den store speiderleder og pedagog han var. Det var ikke teoretisk kunnskap. Han hadde såvidt jeg vet hverken studert psykologi eller pedagogikk - eller deltatt i ungdomslederkurs. Likevel øvde han en stor pedagogs gjerning. Jeg tror aldri jeg har truffet et menneske som slik kunne feste en gutts oppmerksomhet på en interesse og føre ham trinn for trinn videre. Omsider evnet han å fange hele guttens personlighet, engasjere hele hans vesen for oppgaven, og dermed styrke hans karakter, så personligheten vokste til full modenhet. Var Strømsholm festlig og inspirerende under møter innendørs, så var det først i leir eller ved møter i det fri han nådde sin fulle utfoldelse. Det var en opplevelse å være med på en tur han ledet, og enda mer i en leir han var sjef for."

Henrik Strømholm døde kun 28 år gammel, dagen etter sin far, de døde av spanskesyken, som mange gjorde etter 1. verdenskrig. Dette skapte et stort tomrom i gruppa, avdelingen og kretsen, hvor han alle steder hadde vært primus motor og sjef i alle år. Han ble begravet 21. november i Vestsidens kapell, Fredrikstad, med æresvakt av speidere fra hele Østfold, fra kapellet til gravstedet.

Ved overtakelsen av Hattehytta i 1915 skriver Henrik Strømholm et betegnende takkebrev til grosserer Andreas Jacobsen:
Hvis De hadde været vidne til guttenes jubel, vilde det sikkert ha glædet Dem, og vor takknemmelighet blir vel Deres eneste belønning. Nu har mine speidere fremholdt, og jeg er enig med dem heri, at jeg vil anmode Dem om at faa avholde en tropsparade paa Lykkeberg (grosserer Andreas Jacobsens villa) søndag 12te Deceember kl. 4 e.m., hvis det passer Dem. Hvis ikke bedes De selv bestemme en passende tid. Det bør være en søndag, da flere av guttene arbeider på kontorer og verksteder. Paraden vil vare ca. 10 minutter alt i alt, og guttene er saa ivrige efter at faa takket Dem personlig, at jeg lovet at skrive til Dem, trods min frygt for at synes paatrengende. Grosserer Andreas Jacobsen forteller at han personlig oppsøkte Henrik Strømholm og overbragte sin tak for den påtenkte oppmerksomhet. Om han fikk stoppet opptrinnet, forteller historien ingenting om, men det var kanskje en tanke bak å gi speiderne en mulighet til å oppsøke skogen, fremfor holde en parade i en prakthage, som Lykkeberg fremsto som.

Samtidige speidervenner og personligheter

Henrik Strømholm delte sin speidertid med blant annet Alfhild Bjørneby, Finn Hov, Søren Sørensen og Carl M. Olsen.

Utklipp og minner

Ukens artikkel

Henrik Strømholm er presentert slik i ukens artikkel, uke 46, 2018 i Speiderhistorisk leksikon:

Uke 46, 2018

Henrik Strømholm

For 100 år siden denne uke gikk Henrik Strømholm bort, kun 28 år gammel.

Henrik Strømholm var drivkraften i Fredrikstad-speidingens første år og avled av spanskesyken som mange i slutten av den første verdenskrig.

Kanskje du har noen gode historier rundt dette? Bidra du også! [2]

Les mer om Henrik Strømholm her

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Om speiderlignende arbeid

Les mer om speiderlignende arbeid her.

Om verv i Fredrikstad og Østfold

Litteratur og lenker

Referanser