Speiderhistorisk leksikon:Prosjektportal

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Hvordan redigere Speiderhistorisk leksikon
Redigere Wikipedia
Basismanual
Lag ny artikkel
Hvordan formatere
Navngiving av artikler
Spesielt om grupper
Spesielt om kretser
Spesielt om personer
Bruk av bilder
Datoer og kalendere
Referanser
Bruk av tabeller
Bruk av infobokser
Omdirigere en side
Pekesider
Teknisk ordliste
Nyttig å vite
Retningslinjer
Bruk av diskusjonssidene
Hvordan skrive bedre artikler

Bakgrunn

Speiderhistorisk leksikon ble startet for å ha et sentralt sted å samle ulike biter av norsk speiderhistorie.

Leksikonet er startet av Speidermuseet i anledning 100-årsjubileet for Speiding i Norge.


Alle kan bidra

Speiderhistorisk leksikon er et typisk speiderprosjekt i og med at alle kan bidra til å gjøre leksikonet bedre. Derfor er wiki-teknologien brukt. Det gjør det enkelt å redigere, samtidig som alle revisjoner beholdes.Hvorfor vårt eget leksikon?

Det finnes en rekke gode speiderleksikon-prosjekter (se listen under). Vi har likevel valgt å holde Speiderhistorisk leksikon på våre sider. De viktigste grunnene til dette er:

  • Relevans - Wikipedia og andre stiller ganske tunge krav om leksikalsk relevans. Ved å ha stoffet på egne sider, kan vi bestemme hvor små og store personer, steder og ting som kan omtales. (Og vi legger ikke listen høyt!)
  • Skrive om seg selv - Mange anser det ikke som god takt og tone å skrive om seg selv på Wikipedia. På Speiderhistorisk leksikon tar vi ikke så tungt på det. Man er ekspert på sin egen speidergruppe! Skriv i vei!
  • Vi skriver for speidere - Leksikonet er først og fremst for speidere. Derfor trenger vi ikke stadige definisjoner på ting som er opplagt for speidere. (Vi vet hva en haik er...)
  • Vi kan være kildene selv - På Wikipedia, og da særlig det engelskspråklige, er det et strikt krav til kildehenvisninger. På Speiderhistorisk leksikon vil mye skrives av førstehåndskildene. Vi lemper dermed på henvisningskravene, men håper at flest mulig vil gi gode kildehenvisninger.


Andre speidersider i wikiform

Scoutwiki: Det finnes et internasjonalt nettverk av Speiderwikis - Scoutwiki. Men det er veldig ulik kvalitet på de ulike lands sider og aktivititet.

Wikipedia: Wikipedia har en rekke gode speidersider. Særlig er den engelskspråklige god. Se gjerne på Speiderportalen

Speiderhistorisk leksikons historie

  • Startet opp

Todo