Speiderhuset i Fredrikstad

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Speiderhuset i Fredrikstad
2008 Speiderhuset, Damyr Fredrikstad.jpg
Eier: Stiftelsen Speidernes Hus i Fredrikstad
Forbund: NSF, KFUK-KFUM og St. Georgsgildene
Bygget 1957 - 1958
Sted: Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad, Speiderveien 7

Beliggenhet

Speiderhuset i Fredrikstad ligger på Damyrfjellet i Fredrikstad sentrum.

Speiderhuset i dag

Speiderhuset i Fredrikstad ligger på Damyrfjellet i Fredrikstad sentrum, Bygget i 1957 - 1958, og er i dag hjemmet til 1. Fredrikstad i tillegg til det lokale St. Georgs-gildet.

Glimt fra historien

Her skrives historien inn fra heftet Glimt fra Speiderhusets historie ved 50-års jubileet 8.11.2008

1956 - Forarbeidet til nytt speiderhus

Det ble straks etter brannen i Speiderhuset i Ilaveien, Fr.stad, nedsatt en komite for å forberede gjenoppbyggingen, et hus som skulle romme både gutter og jenter under ett tak.

Av flere alternativer festet komiteen seg ved en fin tomt på Damyrfjellet, som Fredrikstad og Omegn Bank ved Wilhelm Edvardsen, tidligere speider og lederi 41. Oslo, tilbød speiderne.

11. oktober 1956 deltok alle distriktets speidereledere og gildemestere av begge kjønn i et konstituerende møte i Stiftelsen Speidernes Hus i Fredrikstad. Så ble forberedelsene til byggingen av Speiderhuset i Fredrikstad iverksatt.

1957 - 1958 Byggearbeider

En byggekomite ble nedsatt, med følgende medlemmer: Ivar Andreassen, Kathrine og Einar Simonsen, John Opsahl, Gunnar Hannestad og Aage Rettvin.

Også en finanskomite måtte til og den besto av: Knut Thorkildsen, Arnt Gudim, Sverre Sælid, Per Enger, Egil Andresen, Ragnar Monsen, Hans W. Halvorsen, Mary Henriksen, Berit Rydberg og Thomas Søland.

Begge disse komiteene virket i tre år fra 1956.

Av håndverksfirmaer og arkitekter ble følgende engasjert: arkitektene Ernst Brynhildsen og Arhtur Brynhildsen, byggmester Ivar Andreassen, murmesterne Hansen & Solli, rørleggermester Jens Henriksen, blikkenslagenmester Anker Mathisen, elektrisk installasjon - Østlandsk Elektrisk A/S, malermester Leif Beckmann og til varme og ventilasjon Sunde & Co, ved sveiser Harry Eriksen

Av ulike konsulenter ble følgende engasjert: sivilingeniør Durban Sunbye, stadsingeniør Johan Eggen og interiørarkitekt Bjørn Ianke.

I byggeperioden var Einar Simonsen og byggmester Ivar Andreassen ansvarshavende for bygget.

Stor frivillig arbeidsinnsats ble ydet fra speidere, ledere, rovere, gildemedlemmer og andre interesserte. Patruljerommene, roverrommet og gildesalen ble innredet av brukerne til disse. En vesentlig del av malerarbeidet, rengjøring og opprydning ble også gjort på dugnad.

Økonomien

Glemmen kommune dekket etter søknad halvparten av utgiftene ved fremføring av vei, vann og kloakk.

Da speiderhuset sto ferdig var det fullverditakstert til kr 530 000,-. I tillegg kom inventar og utstyr. Dette tilsvarer i 2012 6.1 millioner kroner [1]

1958 - Åpningsdagen 8. november

Åpningsdagen opprant med regn, men la ingen demper på gleden som alle følte ved å kunne innvie det nye speiderhuset. Den offisielle åpningen startet med flaggheis ved John Opsahl og Roy Taby.

Prominente gjester var til stede, blant annet speidersjefene Bernhard Müller, Signe Christie og Maria Graff, i tillegg til Birger L. D. Brekke og Erik Rasmussen.

1958 - i dag

Stiftelsen Speidernes hus

En stiftelse

Speiderhuset i Fredrikstad er blitt drevet som en stiftelse fra starten av. Man ble enige om at det mest hensiktsmessige ville være å danne en stiftelse, fordelen med dette er at dens kapital er bundet til det formål som er fastsatt i vedtektene, men uten å være bundet til de til enhver tid eksisterende speiderenheter. Stiftelsen Speidernes Hus i Fredrikstad ble dannet og vedtekter vedtatt 11. oktober 1956.

Første del av vedtektene §1 lyder slik:

Stiftelsen Speidernes Hus i Fredrikstad har til formål å erverve eiendommen g.nr. 8, b.nr. 216 i Glemmen og ved bebyggelse av denne skaffe lokaler for de til enhver tid eksisterende underavdelinger av Norsk Speidergutt-Forbund, Norsk Speiderpikeforbund, Norges KFUK-speidere, Norges KFUM-speidere og St. Georgsgildene i Norge, samt senere drift av eiendommen.

Styrets ledere

Rådets formenn

Stiftelsen hadde et råd og dette er de ulike rådsformennene:

Fra 2008 utgår rådet i stiftelsen pga endringer i loven om stiftelser.

Utklipp og minner

Mer om

Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Eksterne lenker

Referanser

Vet du mer om "Speiderhuset i Fredrikstad"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!