Metodistkirkens speiderkorps 50 år - Jenter

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Metodistkirkens speiderkorps 50 år - Jenter - 1976
Forside Metodistkirkens speiderkorps 50 år jenter 1976.JPG
Utgitt: 1976
Forbund: Metodistkirkens pikespeiderkorps
tilsluttet Norges KFUK-speidere

Jubileumsskrivet Metodistkirkens speiderkorps 50 år - jenter ble utgitt i forbindelse med at Metodistkirkens pikespeiderkorps feiret 50 år som eget korps i 1976. [1]

Innhold

Jubileumsskrivet har ingen egen innholdsfortegnelse. Oversikten nedenfor er våre notater.

INNHOLD:
Korpssjefen Brit Tønnesen takker forfatterne side 2
Vårt Speiderkorps historie " 4
Vårt korps var blitt 5 år " 9
Samarbeid i fastere former (Med guttene, fra 1962) " 18
Jubileumsåret " 22
Korpssjefene gjennom 50 år (m/bilder) " 23
Litt statistikk - Medlemmer i korpset, korpsleire, korpsstyret 1976 " 24

Korpssjefen Brit Tønnesen takker forfatterne

Når Metodistkirkens Speiderkorps for piker feirer sitt 50-års jubileum, synes vi det hører med å utgi en historikk.

Det kan jo bare bli glimt fra disse årene, men vi håper at den kan vise litt av det arbeidet som har vært drevet til nå.
Vi setter ikke punktum med denne historikken, men håper at den kan inspirere til å fortsette arbeidet.
En takk vil vi rette til dem som har laget historikken: Mary (på Lur) Kristiansen, Else Iuell Nordby og Britt Nordby.

ALLTID BEREDT - til nye oppgaver, til nye år.
Brit Tønnesen,
korpssjef

Vårt speiderkorps historie

Det følgende er noen høydepunkter fra jubileumsskrivet. På langt nær komplett. Flere viktige organisatoriske beslutninger, omtaler av samlinger og hendelser og annet som kan bidra til å forstå fortsettelsen, de neste årene, er utelatt. Det oppfordres til å kontakte Metodistkirkens speiderkorps for å få tilgang til jubileumsskrivet og lese historien selv.

  • 1953: Korpsledermøte på Kongsberg. Besluttet neste korpsleir i 1956.
  • 1955: Korpsledermøte Fredrikstad: Ingeborg Andersen velges til ny korpssjef etter Synniva Karlsen. Gjester i møtet fra Sverige samt korpssjef for guttekorpset. Det forelå innbydelse til Nordisk leir ved Göteborg og ledermøte i Eskilstuna, Sverige.
  • 1959: Korpsledermøte ble holdt i Fredrikstad i forbindelse med M.U.'s landsmøte. Møtet var historisk i den forstand at korpsledermøtet for guttene ble avholdt samtidig. Mary Kristiansen, Kjølberg blir ny korpssjef. Neste korpsleir besluttes lagt til Solløkka utenfor Sandefjord. Metodistkirkens nylig anskaffede leirsted.
  • 1961: Stor jubileumsfest, 35 år, blir feiret under ledermøtet i Oslo Central i mars dette året.
  • 1962: Felles styremøte for jentekorpset og guttekorpset. Planer legges for mere samarbeid framover. Det sendes ut felles skriv til troppene, pastorene etc, og det skal søkes å arrangere felles korpskvelder på hvert sted.
  • 1963: Korpsledermøte i Tistedal. Det jobbes for å få til felles ledersamling med guttekorpset.
  • 1972: Korpsene i fellesskap arrangerer påskeleir ved Rjukan med 64 deltagere. Tipshefte for meise- og ulveledere, utarbeides av korpsene i fellesskap og presenteres. Kari Sol Edvardsen som er i korpsstyret, reiser ut til Liberia som misjonær.
  • 1975: Korpsledermøte, Bergen Central. Ny korpssjef for jentekorpset blir Brit Tønnesen, Drammen. Styret går enstemmig inn for ny felles korpsleir i [[1977].
  • 1976: Jubileumsåret. Jentekorpset fyller 50 år. Jubileet skal feires rundt i troppene og det skal arrangeres korpskonkurranse. Larvik inviterer til felles ledersamling senere på året.

Jubileumsåret

Så er vi midt oppe i jubileumsåret. Vi har sett tilbake — men vi Ser Også fram. Nye planer? Å ja

Arbeidet med å tilrettelegge alt for den Felles korpsleiren som skal være sommeren 1977 på Justøy
Bibelcamp ved Lillesand, er i full gang. Det skal altså bli en riktig Sørlandsleir.
På speiderfronten er det store forhandlinger i gang om muligheten for ett speiderforbund. Det er en
spenningens tid vi lever i. Som MS-speidere har vi hatt mye felles med våre gutter. Ja, det er også
drøftet mulighet for felles styre. Vel, hittil har vi nøyet oss med felles styremøter og arrangementer.
Vår oppgave er den samme som da vi startet: Å gi den enkelte speider som kommer til våre rekker
en mulighet til en festlig og god speidertid, ikke glemme at Metodistkirken har gitt oss muligheter, og
at Gud har gitt oss oppgaven. Framtiden gir oss uanede perspektiver ....

Litt Statistikk

Medlemsstatistikk pr 1. januar 1976

Totalt: 1268
Ledere: 102
Hjelpere / assistenter: 76
Meiser: 449
Stifinnere: 441
Vandrere: 146
Rangere: 54

Korpsstyret i jubileumsåret

Korpssjef: Brit Tønnesen
Visekorpssjef: Liv Karlsen
Sekretær: Kari Sørensen
Kasserer: Eva Torp
Styremedlem: Kirsten Sunde

Trofast..... ren og god...

Trofast ren og god Bli ditt løfte tro.JPG

Teknisk

"Metodistkirkens speiderkorps 50 år - Jenter" Merknad/ Referanse
Undertittel:
Utgivelsesår: 1976 [1]
Forfattere: Mary (på Lur) Kristiansen, Else Iuell Nordby og Britt Nordby
Originaltittel: Metodistkirkens speiderkorps 50 år - 1976
Antall sider: 24 nummererte halvark (A5) Den elektroniske utgaven vi har sett, har flere unummererte halvark både foran og bak med illustrajoner eller blanke. Totalt et odde antall sider.
Illustratør: Diverse speiderrelaterte foto og øvrige illustrasjoner. Antagelig gjenbruk andre kilder.
Forlag: Ingen referanser til utgiver. Vi kan anta at dette er en produksjon internt i korpset.
Trykkeri: Ingen referanser til trykkeri. vi kan anta at dette er en produksjon internt i korpset.
Innbinding: Den elektroniske utgaven vi har sett, er fotograferte halvark med synlige ringpermhull.
Opplag:
Pris:

Mer om

Metodistkirken logo fra 1968.png Metodistkirkens speiderarbeid Dikter-aktivitetsmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speidingens skrevne og visuelle kilder

Lenker

Referanser

Vet du mer om "Metodistkirkens speiderkorps 50 år - Jenter"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!