Metodistkirkens speiderkorps 25 år - Jenter

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Metodistkirkens speiderkorps 25 år - 1951
Forside Metodistkirkens speiderkors 25 år jenter 1951.PNG
Utgitt: 1951
Forbund: Metodistkirkens pikespeiderkorps
tilsluttet Norges KFUK-speidere

Metodistkirkens speiderkorps 25 år ble utgitt i forbindelse med at Metodistkirkens pikespeiderkorps feiret 25 år som eget korps i 1951. [1]

Redaksjon

På førermøtet i april 1947 ble det oppnevnt en komité som skulle samle korpsets historie.
De tre medlemmene av kommiteen kom alle fra Sarpsborg:

På førermøtet i mars 1949 ble det vedtatt at historiekomitéen nevnt over skulle utgi et festskrift til 25-års jubileet i 1951.

Vi går derfor ut fra at 25-års jubileumsskriftet er forfattet av denne komitéen.

Bidrag

Hilsener

Historien (1925 - 1951) i grove trekk

Det følgende er noen høydepunkter fra jubileumsskrivet. På langt nær komplett. Flere viktige organisatoriske beslutninger, omtaler av samlinger og hendelser og annet som kan bidra til å forstå fortsetten, de neste årene, er utelatt. Det oppfordres til å kontakte Metodistkirkens speiderkorps for å få tilgang til jubileumsskrivet og lese historien selv.

Starten (s 10-11)

 • 1925 24. juni: Epworth-ligaens konferanseråd (Metodistkirkens Ungdomsråd - MU) realitetsbehandler forslag om å opprette pikekorps under kirken. Setter ned kommite; Ella Magnussen, Nils Bolt, Monrad Teigland.
 • Kostnadene med å holde egen organsasjon med drakter, utstyr etc, blir ansett for høy for kirken. Søker samarbeid med KFUK og blir invitert til å knytte seg til KFUK-speiderne.
 • 1926 15. juli: Vedtar å opprette Epworth-ligaens Pikespeiderkorps i tilslutning til Norges K.F.U.K speiderforbund.
  • 20. november: Godkjenning av KFUK's landsråd. Overenskomsten signeres av begge parter.
  • Bekjentgjøres gjennom artikler i "Ungbirken" og "Kristelig tidende" samt rundskriv til alle juniorledere i menighetene.

Utviklingen (s 11-19)

 • 1926 Når korpset blir etablert, er det allerede speidertropper i begge Bergensmenighetene. Begge troppene ble stiftet September 1923. Begge troppene går over til det nye korpset.
 • 1927 Forespørsler om å få etablere nye tropper setter fart ved starten av året. Korpssjef og sekretær har en travel tid med å reise rundt og informere og bistå med oppstart.
  • Korpsets første førermøte var samtidig med Epworth-ligaens landsmøte i Oslo i påsken. 9 representanter fra 5 tropper deltok.
 • 1928 På sommeren har korpset 9 tropper med 381 medlemmer.
 • 1929 August: Korpset arrangerte leir på Trøgstad Fort, Østfold. 90 deltagere fra 7 tropper.
 • 1930 12.-13. april: Førermøte på Kjølberg med 25 representanter fra 9 tropper.
 • 1931 I samarbeid med guttekorpset ble det utgitt et hefte for Epworth-ligaen til hjelp med korpsets tilleggspunkter til gradene.
  • 3.-10. august: Korpset 5 første år markert med førerleir på Strand Vestre ved Hemnessjøen, Høland. 67 deltagere. En friluftsleir: Koke og spise ute, sove i hus.
 • 1932 I juli arrangerte KFUK-speiderne landsleir på Terningmoen ved Elverum. Ca 70 deltagere fra korpset.
 • 1933 7. 15. august: Korpsleir på Stjernevang ved Femsjøen. 99 deltagere fra 10 tropper.
 • 1934 Påsken: 30 junior- og speiderledere, bl.a korpssjefen og flere piketroppsførere deltar på et givende nordisk juniorlederkurs i Göteborg.
  • April: Korpsførermøte i Fredrikstad
 • 1935 Rådsmøtet for landsstyret skal heretter velge korpssjefen, mens korpsets førermøte velger resten av korpsstyret.
  • Førermøte i Centralkirken, Oslo. 35 deltagere.
 • 1936 Førermøte Oslo i mars
 • 1937 Førerråd i Centralkirken i Oslo. Menighetens tropp feiret 10-års jubileum dette året.
  • Landsstyret bestemmer at prøven til korpsets spesielle dyktighetsmerke skal avlegges for menighetens pastor og en sensor utnevnt av denne.
 • 1938 Førerråd i Oslo i april, nordisk førerleir på Gvarv i Telemark på sommeren.
  • Landsmessen "Vi kan også" i November: Stor mønstring av speiderarbeidet i praksis. 8 av korpsets tropper deltok med utstillingsgjenstander.
  • I rapporten fra landsstyret til årskonferansen tillates å igangsette småspeiderarbeid om det er påkrevet. Dessuten at barn utenfor søndagsskolen og juniorligaen kan søke opptak som speider i korpset.
 • 1939 10.-17. juni: Korpsleir på Solbakken ved Eidangerfjorden.ca 100 speider fra hele landet fikk oppleve en til dels våt leir. Speiderinstruktør Ingrid Monsen var viktig bi[[dragsyter.
  • KFUK's landssjef, frk Barman og viselandssjef, frk Bredvei besøkte leiren. En dag beså deltagerne Porsgrunn Porselensfabrikk, etterfulgt av nattverdsgudstjeneste i Metodistkirken.
 • 1940 Mars: Førermøte i Oslo Central.
  • Med okkupasjonen fra april begynte de tunge tidene. Arbeidet fortsatte, men større samlinger og leire var det vanskelig å få arrangert.
 • 1941 Enda vanskeligere å drive speiderarbeid; 12. september kom ordren om at speiderarbeidet skulle nedlegges og at drakter og eiendeler inndras.
  • Korpsets kassabeholdning på kr 121,00 ble inndratt. Det samme med korpsets arkiv. Kun styreprotokollen ble reddet.
  • Etter dette ble all formell kontakt med troppene borte. - Men førerne holdt nok kontakten med sine tropper.
 • 1942, 1943, 1944 Årene sneglet seg av sted.
 • 1944 Epworth-ligaens landsstyre beslutter at speiderarbeidet ikke skal gjenopptas når freden en gang kommer; Barnearbeidet skal heretter organiseres i juniorlag etter nye retningslinjer.
 • 1945 Ved fredsslutningen får speiderarbeidet i hele landet et voldsomt oppsving. Kirkens ledelse innser at man vil gå glipp av mange ungdommer til kirken om ikke speiderarbedet gjenopptas.
 • 1946 24. juni - 1. juli arrangeres jubileumsleir, 20 år, i Bønsnes, Hole på Ringerike. Ca 500 deltagere. Instruktør Ingrid Monsen er en aktiv bidragsyter akkurat som før krigen.
 • 1947 April: Førermøte i Centralkirken, Oslo. 44 førere og assistenter deltar for å planlegge det videre arbeidet; Særregler og lover for korpset gjennomgås.
  • Det kjøpes inn skrivemaskin og det utpekes redaktør for speidersidene i ungdomsforbundets blad.
  • Sommeren: Ingrid Haldorsen fratrer som korpssjef. Synniva Karlsen blir ny korpssjef.
 • 1948 August: Ved KFUK-speidernes landsråd på Skatval, Trøndelag, blir korpssjefen, Synniva Karlsen valgt inn i landsrådet for 6 år.
 • 1949 Første førermøte i Oslo Første kirke. 58 førere deltar.
 • 1950 En revisjon av overenskomsten mellom korpset og KFUF fra 1926 blir vedtatt av begge parter.
 • 1951 Jubileumsåret: Utgivelse av et hefte med korpsets lover og særregler.
1951 Oversikt troppsjubileer Metodistenes speiderkorps jenter.JPG
 • Til slutt:
  • Gjennom disse 25 årene har 11 fra korpsets tropper utdannet seg for misjonsmarken og 33 for søstergjerningen.
  • 13 mødreforeninger og 2 foreninger med eldre speidere med i alt 340 medlemmer bidrar både økonomisk og moralsk til toppenes arbeid.

Statistikk (s 20-23)

Teknisk

"Metodistkirkens speiderkorps 25 år - Jenter" Merknad/ Referanse
Undertittel:
Utgivelsesår: 1951 [1]
Forfattere: Ganske sikkert Ella Magnussen Sørby, Mary Andersen og Mary Adele Strømnæss
Originaltittel: Metodistkirkens speiderkorps 25 år - 1951
Antall sider: 24
Illustratør:
Forlag:
Trykkeri: Centraltrykkeriet, Sarpsborg
Innbinding: 2 stifter i ryggen
Opplag:
Pris:

Mer om

Metodistkirken logo fra 1968.png Metodistkirkens speiderarbeid Dikter-aktivitetsmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speidingens skrevne og visuelle kilder

Lenker

Referanser

Vet du mer om "Metodistkirkens speiderkorps 25 år - Jenter"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!