Speidergutkomiteen

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Speidergutkomiteen
Speiderkorps.jpg
Stiftet: 1910
Lagt ned: 1912
Forbund: Norske Gutters Speiderkorps

Centralforeningen var viktig i oppstartsårene før og under stiftelsen av Norske Gutters Speiderkorps.

Speidergutkomiteen er foreløpig en ubeskrevet del av norsk speiderhistorie, på disse artikkelsidene arbeides det med å dokumentere historien. Kanskje du har et dokument, bilde og en god historie om NGSK? Bidra du også! [1]
Denne nedsatte Speidergutkomiteen for å ta seg av speidersaken innen Norske Gutters Speiderkorps

Norske Gutters Speiderkorps

Rittmester Jacob Pedersen Grøtum stiftet forbundet i 1910 og var dens første speidersjef.

Norske Gutters Speiderkorps ble dannet som en underavdeling av Centralforeningen, det som senere ble Norges Idrettsforbund.

Den nye bevegelsen ble mye omtalt i pressen. Den første speidertroppen her i landet ble nokså sikkert startet av løytnant Olaf Herman Huseby på Asker Middelskole i september 1909. Dette skjedde muligens på grunnlag av flere artikler som journalist Mathieu Berckenhof skrev i Dagbladet samme året. I "Det bles eit frø frå framandt land" (Speidermuseet 1996) står det at Husebys tropp sannsynligvis kom i gang etter oppfordring fra Bertel Andreas Grimeland i Centralforeningen.

Mange tropper ble startet rundt om, og disse ble knyttet til idrettslag.

Speidergutkomiteen

I Indherredsposten 18/2 1910 orienteres det om at "Centralforeningen til udbrædelse av idræt" har nedsatt en komite bestående av Grøttum og Grimeland. Disse skulle utarbeide utkast til lover for Norske Gutters Speiderkorps. Dette kan være en forløper for Speidergutkomiteen.

I 1910 besto komiteen av følgende personer:

Sondre Ljoså skriver at speiderguttkomiteen la ned sitt arbeid da håndboken var presentert i august 1910. Han peker også på at speidergutkomiteens oppgave hadde vært nettopp å utarbeide denne håndboken. Dette er en slutning vi trenger tydelige kilder på...[1]

Centralforeningen og speidingen

Centralforeningen fikk i 1908 tilsendt Scouting for boys fra England og dens ledende skikkelser begynte å interessere seg for speidersaken. Mange av Centralforeningens medlemmer var offiserer [2] som kjente Lord Baden-Powell fra før, gjennom boken Aids to Scouting for N.-C.Os and Men som utkom i 1899, men også gjennom å arbeide for den britiske hær, hvor Lord Baden-Powell arbeidet som artelleriinspektør etter Mafeking.

Speiderutgivelser

Norske Gutters Speiderkorps utga Haandbok for Norske Speidergutter i 1910. Den ble utgitt på eget forlag av Speidergutkomiteen, nedsatt av Centralforeningen. Den var et forsøk på å tilpasse Scouting for boys til norske forhold, og skulle danne grunnlag for en enhetlig speiderbevegelse. [3]

Bilder og utklipp

Om NGSK

Speiderkorps.jpg Norske Gutters Speiderkorps

Referanser

Fra wikipedia.no om idrett: [2]

<references>

  1. "Alltid beredt til hva?", masteroppgave v Sondre Ljoså 2007 s45
  2. Masteroppgave i Historie, Sondre Ljoså, Universitetet i Oslo, våren 2007
  3. Masteroppgave i Historie, Sondre Ljoså, Universitetet i Oslo, våren 2007
  4. Trondhjems Adresseavis 29/5 1910