1. Gyldenpris

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
1. Gyldenpris
NSF logo.jpg
Stiftet: 24. november 1926 [1]
Lagt ned: 1935
Krets: Bergen krets
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Kommune: [2] Bergen kommunevåpen.png Bergen
Fylke: [2] Vestland fylkesvåpen.png Vestland, tidl. Hordaland fylkesvåpen.png Hordaland
Dette er en nedlagt speidergruppe. [3]
1. Gyldenpris ble stiftet på et møte i St. Markus menighetshus 24. november 1926. Nedlagt i 1935.
Les mer om speidingen i bydelen Laksevåg i Bergen kommune Bergen kommunevåpen.png
Speideren nr 4 i 1929 melder at Thorvald Eriksen er blitt ny troppsfører. fra artikkelsiden om Meddelelser om nye tropper - Norsk Speidergutt-Forbund

Område

Rekrutterte speidere fra Gyldenpris i Bergen kommune, Hordaland fylke.

Glimt fra historien

1926: 1. Gyldenpris ble stiftet på et møte i St. Markus menighetshus 24. november 1926. Var med i Bergen krets. [1] 1. Gyldenpris sin første troppsfører var Johan Reusch Lampe. Han ble overført fra 1. Laksevåg. Han hadde med seg Odd Dyrnes som assistent. Odd Dyrnes fortsatte også som assistent i 1. Laksevåg. Helt fra starten av hadde 1. Gyldenpris et godt samarbeid med Laksevåg avdeling selv om de ikke formelt hørte til denne.

1935: 1. Gyldenpris blir lagt ned.

Med samme område på Gyldenpris startet 20. Bergen opp i 1945/1946 og var i hvert fall aktive til 1972. Også de brukte St. Markus menighetshus som møtelokaler.

SitatSaa ønsker vi Gyldenpris vel møtt og tillykke. Gid troppen blir stedets fineste smykke. Saa vandrer vi sammen paa var vei -- mot nye seire -- og banervei -- for at speidersaken og liljen kan allsteds findes i Norges land.Sitat
Wilhelm Wilhelmsen se flere speidersitater her

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Troppsførere og -ledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Johan Reusch Lampe 24. nov. 1926 – ?
Thorvald Eriksen, stud.teol. ca febr. 1929 – ? [4][1]
Georg Nesfossen ca febr. 1932 – ? [5]
John Andreassen ca sept. 1933 – ?
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]
Troppsassistenter gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Odd Dyrnes 24. nov. 1926 – ?
Georg Nesfossen ca febr. 1930 – ?
John Andreassen febr. 1929 – ?
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]

Tror alle som har vært ledere er med i oversikten.

Dikt fra troppens start

Laksevåg avdeling sitt møte for alle speiderne i avdelingen 3. desember 1926 ble følgende dikt fremført.

Diktet er skrevet av Wilhelm Wilhelmsen fra 1. Laksevåg og er hentet fra den håndskrevne Laxevaags Speidertroppers fællesavis.


Gyldenpristroppens start

Hvem hørte ei tale om expansjon

om deplacering og okkupasjon

om hærer som kjemper og vinder terreng

og fører banneret lenger frem?

Jo, sist det førtes til Gyldenpris

og landet blev indtat paa speidervis.


Stort land, og godt land, med mange gutter

landet av honning og fløte strutter

Hele vort hovedkvarter - bred og stor

slog sig ned mitt i stolene på prestens kontor.

Fra alle kanter møtte der gutter,

som indrulleres, som tapre rekrutter


Taler blev holdt og sanger blev sunget

speiderblad over hodene svunget.

Fester, turer og leirbad og slikt

blev fortalt, men ogsaa om speiderpligt.

Og gutta blev ivrig og ønsket sig med

i kjeden av speiderens store geled.


Troppen skal ikke i mørke stampe --

så sier føreren -- han heter Lampe --

et utav 1.tropps store lys.

Odd Dyrnes har lover, sin hjælp å yde

og da kan jeg tryggt si -- uten å skryte,

at Gyldenpristroppen blir Kretsens beste.


Saa ønsker vi Gyldenpris vel møtt og tillykke.

Gid troppen blir stedets fineste smykke.

Saa vandrer vi sammen paa var vei --

mot nye seire -- og banervei --

for at speidersaken og liljen kan

allsteds findes i Norges land.


Sommerleirer og turer

Årstall Sommerleirer og turer Sted / kommune Antall deltagere Referanser
1932 Landsleir i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 10 deltagere med Georg Nesfossen troppsfører [6]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3]

Medlemstall

  • 1928 – 32 totalt : 2 ledere, 0 førstegradsspeidere, 10 andregradsspeidere, 20 tredjegradsspeidere, 0 rovere. [7]

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Hadde møtelokaler i St. Markus menighetshus på Gyldenpris. Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Utklipp og minner

Om Hordaland

Les mer om speidingen i Hordaland fylke Hordaland Fylkeskommune-1.png

Om Norsk Speidergutt-Forbund i Hordaland

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund i tidl. Hordaland fylke

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Referanser

  1. 1,0 1,1 1,2 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
  2. 2,0 2,1 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
  3. Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
    som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
  4. Speideren nr 4 i 1929
  5. Speideren nr 5 i 1932
  6. Oversikt i leirheftet over tropper som er påmeldt. Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund)
  7. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
Vet du mer om "1. Gyldenpris"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!