Torunn Reinertsen

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Torunn Reinertsen
Personalia
19860712 aftp torunn reinertsen.jpg
Født: 27. februar 1943
Bortgang: 8. april 2006 (63 år)
Bosted: [1] Flekkefjord kommunevåpen.png Flekkefjord
Speiderbakgrunn
Forbund: Norges speiderforbund
Grupper: 2. Flekkefjord MS
Verv: speidersjef 19861988
Torunn Reinertsen (født 27. februar 1943, død 8. april 2006) var den første kvinnelige speidersjef i Norges speiderforbund fra 1986 til 1988.

Verv

Speiderbakgrunn

Ledergjerning

Hederstegn og utmerkelser

Utklipp og minner

Intervju med nyvalgt speidersjef - 1986

Av Norpress ved Gitte Johannessen, gjengitt i blant annet i Fredriksstad Blad, 21. juni 1986.
Den nye speidersjefen, Torunn Reinertsen (43) har gått alle gradene i sin organisasjon. 36 år har hun deltatt. De siste seks årene i styret for det som nå heter Norges speiderforbund, og som organiserer både jente- og guttespeidere. Ved valget danket hun ut kjendis-presten Karsten Isachsen og flere mannlige kandidater.
- At jeg ble valgt, er et uttrykk for likeverdigheten i de to tidligere selvstendige organisasjonene, sier kvinnen som brøt mannsrekken i landets største speiderorganisasjon.
Speidere. Ordet bringer frem assosiasjoner om kortbuksekledte gutter som hjelper gamle damer over gaten, og som vandrer rundt i skogen, sent og tidlig. Men selv om både hjelpsomhet og friluftsliv er en del av speiderbegrepet, er det en fullstendige bildet et helt annet. Lederutvikling er et stikkord, at det blir stilt krav til de unge et annet. - Vi har vært for dårlige til å profilere Vi har 5.500 ledere i organisasjonens rekker. Etter den flomrammede speiderleiren på Notodden - som imidlertid tross god P.R. - ble vi kontaktet av næringslivet. De var interessert i vârt lederopplegg. For når alt kommer til alt: Hvem andre ville klart å evakuere 11.000 mennesker på så kort tid. sier Reinertsen til Norpress".
Det er en blid og munter speidersjef som møter Norpress i NSFs kontorer midt i Oslos asfaltjungel. 15 ansatte jobber i sekretariatet. Men i speiderstyrets virksomhet er utelukkende frivillig. Hun tar en titt på klokken, og advarer oss om at hun ikke kan bli her for lenge. Helgens styremøte står for døren. Passende nok for gode speidere, arrangeres det på en hytte... 12-15 helger i året er satt av til slike styremøtet. I tillegg kommer en rekke andre møter og aktiviteter.
Speiderbevegelsen har seilt i motvind de siste. årene. Medlemsmassen har stadig sunket. Men den nyvalgte speidersjefen er ikke tynget av bekymringer over fremtiden - tvert om. - Jeg ser lyst på den! Speiderbevegelsen har vel så stor berettigelse i dagens samfunn som da Lord Baden-Powell startet den for 75 år siden. Dessuten kommer flere av de voksne til å se at de må engasjere seg for å hjelpe sine barn til en meningsfylt og utviklende fritid. Speiderbevegelsen er også et tibud til de voksne son er intressert i ungdomsarbeide og vi står for.
Reinertsen mener man må utnytte eksisterende muligheter. Selv om NSF har hatt stor tilbakegang, er det bare for speiderne å bli dyktigere til å markere seg selv. - Vi må gjøre oss «in» blant dagens barn og unge, sier hun til Norpress, og legger til: - Speiderbevegelsen er allsidig, og omfatter mange aktivitetsområder. Noen utvikler særinteresser gjennom speidern, og gåriover til foreninger som dekker denne spesielle interessen. Men så er det de unge som slutter uten å gå over til en annen aktivitet. Det er organisasjonene med en ideell målsetting som har hatt nedgang i sin medlemsmasse, sukker Reinertsen, og uttrykker bekymring over det hun mener er de første tegn til en holdningsløshet i det norske samfunnet.
Småskolelæreren fra Flekkefjord mener han ikke har kantakten med det brede medlemslag, trass i engasjementet i styringen av NSF, som organiserer 38.000 speidere over hele landet. Hun er aktivt med på grasrotplan, som leder for speidere og rovere på hjemstedet. - Er i speidingen ett og alt for deg? Å være med i en organkasjon som dette er med på å forme en personlighet. Vi var en venmhneflokk på tre som begynte som 7-åringer. Vi gikk gradene - fra småspeider og speider til rover. Rovertiden står for meg nå som den fineste, den falt sammen med ungdomstiden. Vi hadde en dyktig leder, som engasjerte og inspirerte oss. Mye lærdom, men også mye engasjement fra vår side. Det er denne tiden som gjorde at jeg fortsatte i speiderbevegelsen, med noen års frafall som aktiv under studietiden. Men jeg kom fort tilbake... For meg er speiding en livsstil, sier Torunn Reinertsen, med en latter.
Hun gleder seg til sin nye oppgave, men påpeker at hun vil videreføre det arbeid som styret har drevet de siste årene. Altså ingen «revolusjon» i vente innen Norges største speiderforbund. - Vi har mange store oppgaver foran oss. Det stilles stadig større krav til kvalitet for å «vinne» kampen om barns, unges og voksnes fritid. Der har vi et lang stykke igjen. Men aktiviteten er så absolutt for oppadgâende og jeg vil berømme lederne for deres innsatsvilje, tid og fantasi.
"Vi stiller krav". Speidern er frivillig. Vi stiller krav til aktiv deltagelse. Et spørsmål om å gi og få. - Det vi legger vekt på, er holdninger på det menneskelige plan. Dessuten skal speideren klare seg selv under forskjellige forhold, derfor bør det meste av aktivitetene foregå i friluft. Naturen har mye å gi. Speidermottoet sier at en speider skal være selvhjulpen, noe som også har gitt seg utslag i bevegelsens ansikt utad. Man har villet klare seg selv. Speadersjefen mener at man må jobbe hardt for at barne- og ungdomsledere skal få høyere status i samfunnet, og ønsker seg sterkere støtte og anerkjennelse fra myndighetene. - Bare se på idretten, ære være den for innsatsen som ligger bak. På det området har vi vært dårlige. Idag forskjellsbehandler politikerne for eksempel speiderbevegelsen i forhold til idretten. Jeg får en noe bitter snak i munnen nâr jeg ser hvor vi står i forhold til den.
- Helt tilslutt: Du ble valgt inn som første kvinnelige speidersjef etter to menn som har innehatt vervet i de åtte årene som er gått siden sammenslåingen av jente- og guttespeiderne. Guttespeiderne er fortsatt i flertall i din organisasjon. Du føler ikke at jentene blir "overkjørt"? - Guttene er i flertall, ja, men overvekten er ikke så stor. I 1978 var vi to selvstendige organisasjoner som skulle bli en. I en slik situasjon ville alle ha startvanskeligheter. Men de gikk fort over. Vi jobber på lik linje. Samarbeidet har bragt begge parter videre. Og selv om guttene er tøffere: Når jentene først får prøvd seg litt, er de fullt på høyde med guttene. Sier den nye NSF-sjefen, og haster videre. Villmarka - og styremøtet - kaller.
  • Teksten er hentet ut med Free Online OCR, [2]

Ukens artikkel

Torunn Reinertsen er presentert slik i ukens artikkel, uke 14, 2016 i Speiderhistorisk leksikon:

Uke 14, 2016

Torunn Reinertsen, 1986

Torunn Reinertsen gikk bort, 8. april for ti år siden.

Hun ble den første kvinnelige speidersjef i Norges speiderforbund for tretti år siden og vil huskes av mange for sitt smittende og gode humør og dyktige ledergjerning. Hun hadde sin speidergruppe i 2. Flekkefjord MS.

Kanskje du har noen gode bilder eller historier? Bidra du også! [3]

Les mer om Torunn Reinertsen her

Om Norges speiderforbund

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund

Eksterne lenker

Referanser

  1. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
  2. Speideren, nr. 1 1984, Norges speiderforbund.
Vet du mer om "Torunn Reinertsen"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!