Frikirkens speiderkorps

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Frikirkens speiderkorps
(forkortelse: FSK)
Fsk korpsmerke.jpg
Stiftet: 16. september 1973 (48 år)
Forbund: Norges speiderforbund

Frikirkens speiderkorps er et korps i Norges speiderforbund knyttet til Den Evangelisk-Lutherske frikirke - Frikirken.

Historie

Om Frikirken

Frikirken beskriver sitt arbeid slik på Frikirkens hjemmeside:
Frikirken logo.jpg

Frikirkens første menighet ble stiftet i Moss og Horten i 1877. Deretter fulgte menighetene i Arendal, Risør, Fredrikshald (Halden) og Kristiania i 1878. På 1800-tallet var det mange som arbeidet for å forandre statskirken. Folk syntes det var galt at staten skulle styre kirken, blant annet ved å utnevne prester. De reagerte også mot massealtergang og tvungen konfirmasjon. For Frikirken var de første årene preget av solid vekst, og denne veksten varte fram til rundt 1945. Etter noen tiår med mindre endringer i medlemsmassen, har Frikirken de siste tiårene fått flere nye menigheter og medlemmer. "Sammen om oppdraget" er hele Frikirkens slagord, og menigheter og Frikirketorget står sammen om oppdraget vi har fått. Kirkesamfunnet består av til sammen 82 menigheter spredt rundt om i Norge. Frikirkens lære bygger på Guds ord og den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. Det vil si at Frikirken tror, lærer og bekjenner at Guds ord er den eneste regel og rettesnor for tro, lære og liv. [1]

Om Frikirkens speiderarbeid

På Frikirkens synodemøte (generalforsamling) på Fredtun i 1971 ble det vedtatt å ta opp speiderarbeidet på landsbasis. Før den tid var det noen menigheter som på eget initiativ hadde startet opp med speiderarbeid. Det endelige vedtaket ble fattet på synodemøte to år etter, i Ålesund i 1973.

Korpsets stiftelsesdag er den 16. september 1973

1978: Ved årsskiftet 1978/1979 hadde Frikirkens speiderkorps totalt 721 medlemmer. [2]

Fra FSKs første år

Korpset i dag

Korpsstyret har møter 4 ganger i året. Da besøker vi gruppene våre, så sant det lar seg gjennomføre. Korpsstyrets oppgaver er å:

  • Lede Frikirkens speiderkorps, arbeide og ivareta korpsets interesser innad og utad. Ha kontakt med Norges speiderforbund og FriBUs landsstyre. Forvalte korpsets midler og eiendeler. Godkjenne opptak av nye grupper. Godkjenne nye ledere. Virke for et godt samarbeid mellom korpsets enheter og Frikirkens øvrige barne- og ungdomsarbeid på landsplan. Skrive og behandle Korpsstyrets toårsmelding. Behandle, revidere og følge opp mot korpsets handlings- og langtidsplan. Forberede innsendte og egne forslag til korpstinget. Finne leirkomite til korpsleirer

Korpsmerket

Lutherrosen

Korpsmerket til Frikirkens speiderkorps er Lutherrosen - som var Martin Luthers personlige segl. Merket er symbolet til den evangelisk-lutherske frikirke.

SitatDen hvite rosen representerer glede og fred. Blåfargen henspeiler på himmelens herligheter og gullringen på evighet og uendelig rikdom!Sitat
– Om Lutherrosen på Wikipedia [3]

Korpsleire

Årstall Korpsleirer 1974 - i dag Antall deltakere Referanser
1974 Justøya`74
1978 Strandheim`78
1982 Risøya`82
1986 Raudøya`86
1990 Bøensætra`90
1994 Bolkesjø`94
1998 Risøya`98
2002 Sjodalen`02
2004 Ransberg`04
2008 Dvergsnestangen`08
2012 Tautra`12
2.9. juli 2016 Felles korpsleir Evje, 2016
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Korpssjefer

Korpssjefer fra 1973 til i dag.

Korpssjefer fra 1973 til i dag Årstall / periode Referanser
Øyvind Anker Karlsen, Arendal 19731976
Bjørn Asak 19761981
Jarle Nordengen 19811985
Arne Einstabland 19851989
Terje Henning Ytterstad 19891993
Dagfinn Vikås 19931997
Bjørn Harald Hamre 19972001
Rolf Øystein Andersen 20012005
Sveinung Eiksund 20052009
Marianne Knudsen 20092011
Ingjerd Knutsen 20112012
Glenn Oscar Austegaard 2012 – i dag

Grupper

Akland FSK, 1. Brunlanes FSK, Fredrikstad FSK, Grimstad FSK Sjø, 2. Kristiansand FSK, Kristiansand FSK, Lørenskog FSK Kurland, Nordseter FSK, Porsgrunn FSK, Riska FSK, Rognan FSK, Rødøy FSK, Sarpsborg FSK, Songdalen FSK, Sula FSK, Trondheim FSK, Vågsbygd FSK og Arendal FSK. [2]


Akland FSK, Vågsbygd FSK, 1. Brunlanes FSK, Fredrikstad FSK, Grimstad FSK Sjø, 2. Kristiansand FSK, Kristiansand FSK, Lørenskog FSK Kurland, Nordseter FSK, Porsgrunn FSK, Riska FSK, Rognan FSK, Rødøy FSK, Sarpsborg FSK, Songdalen FSK, Sula FSK og Trondheim FSK.

Ingen aktivitet: 1. Oslo Vestre FSK, Arendal FSK, 3. Ørsta FSK og 13. Ålesund FSK.

Foto og minner

Om Frikirkens speiderarbeid

Om Norges speiderforbund

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund

Eksterne lenker

Korpset har en egen hjemmeside: http://www.fribu.no

Referanser

<references>