Frikirkens speiderkorps

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Frikirkens speiderkorps
(forkortelse: FSK)
Fsk korpsmerke.jpg
Stiftet: 16. september 1973 (50 år)
Forbund: Norges speiderforbund

Frikirkens speiderkorps er et korps i Norges speiderforbund knyttet til Den Evangelisk-Lutherske frikirke - Frikirken.

Glimt fra historien

Om Frikirken

Frikirken beskriver sitt arbeid slik på Frikirkens hjemmeside:
Frikirken logo.jpg

Frikirkens første menighet ble stiftet i Moss og Horten i 1877. Deretter fulgte menighetene i Arendal, Risør, Fredrikshald (Halden) og Kristiania i 1878. På 1800-tallet var det mange som arbeidet for å forandre statskirken. Folk syntes det var galt at staten skulle styre kirken, blant annet ved å utnevne prester. De reagerte også mot massealtergang og tvungen konfirmasjon. For Frikirken var de første årene preget av solid vekst, og denne veksten varte fram til rundt 1945. Etter noen tiår med mindre endringer i medlemsmassen, har Frikirken de siste tiårene fått flere nye menigheter og medlemmer. "Sammen om oppdraget" er hele Frikirkens slagord, og menigheter og Frikirketorget står sammen om oppdraget vi har fått. Kirkesamfunnet består av til sammen 82 menigheter spredt rundt om i Norge. Frikirkens lære bygger på Guds ord og den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. Det vil si at Frikirken tror, lærer og bekjenner at Guds ord er den eneste regel og rettesnor for tro, lære og liv. [1]

Om Frikirkens speiderarbeid

1971: På Frikirkens synodemøte (generalforsamling) på Fredtun i 1971 ble det vedtatt å ta opp speiderarbeidet på landsbasis. Før den tid var det noen menigheter som på eget initiativ hadde startet opp med speiderarbeid. Det endelige vedtaket ble fattet på synodemøte to år etter, i Ålesund i 1973.

1973: Korpsets stiftelsesdag er den 16. september 1973.

1978: Norsk Speiderpikeforbund og Norsk Speidergutt-Forbund slår seg sammen til Norges speiderforbund.

1978: Ved årsskiftet 1978/1979 hadde Frikirkens speiderkorps totalt 721 medlemmer. [2]

Fra FSKs første år

Korpset i dag

Korpsstyret har møter 4 ganger i året. Da besøker vi gruppene våre, så sant det lar seg gjennomføre. Korpsstyrets oppgaver er å:

 • Lede Frikirkens speiderkorps, arbeide og ivareta korpsets interesser innad og utad. Ha kontakt med Norges speiderforbund og FriBUs landsstyre. Forvalte korpsets midler og eiendeler. Godkjenne opptak av nye grupper. Godkjenne nye ledere. Virke for et godt samarbeid mellom korpsets enheter og Frikirkens øvrige barne- og ungdomsarbeid på landsplan. Skrive og behandle Korpsstyrets toårsmelding. Behandle, revidere og følge opp mot korpsets handlings- og langtidsplan. Forberede innsendte og egne forslag til korpstinget. Finne leirkomite til korpsleirer

Korpsmerket

Lutherrosen

Korpsmerket til Frikirkens speiderkorps er Lutherrosen - som var Martin Luthers personlige segl. Merket er symbolet til den evangelisk-lutherske frikirke.

SitatDen hvite rosen representerer glede og fred. Blåfargen henspeiler på himmelens herligheter og gullringen på evighet og uendelig rikdom!Sitat
– Om Lutherrosen på Wikipedia [3]

Korpsleirer og større arrangementer

Foruten korpsleirer, er Frikirkens speiderkorps også deltakere og arrangører av mange internasjonale leirer.

År Korpsleirer og større arrangementer Kommune / sted [4] Deltakelse Referanse
1974 Korpsleir Justøya`74 (Frikirkens speiderkorps) Lillesand kommunevåpen.png Lillesand
1978 Norsk Speiderpikeforbund og Norsk Speidergutt-Forbund fusjonerer til Norges speiderforbund.
1978 Korpsleir Strandheim (Frikirkens speiderkorps) Asker kommunevåpen.png Asker
1982 Korpsleir Risøya (Frikirkens speiderkorps) Tvedestrand kommunevåpen.png Tvedestrand
1986 Korpsleir Raudøya (Frikirkens speiderkorps) Ørsta kommunevåpen.png Ørsta
1990 Korpsleir Bøensætra (Frikirkens speiderkorps) Aremark kommunevåpen.png Aremark
1994 Korpsleir Bolkesjø (Frikirkens speiderkorps) Notodden kommunevåpen.png Notodden
1998 Korpsleir Risøya (Frikirkens speiderkorps) Tvedestrand kommunevåpen.png Tvedestrand
2002 Korpsleir Sjodalen `02 (Frikirkens speiderkorps) Vågå kommunevåpen.png Vågå
2004 Korpsleir Ransberg`04 (Frikirkens speiderkorps) Flagg Sverige.png Sverige
2008 Korpsleir Dvergsnestangen`08 (Frikirkens speiderkorps) Kristiansand kommunevåpen.png Kristiansand
2012 Korpsleir Korpsleir Tautra`12 (Frikirkens speiderkorps) Frosta kommunevåpen.png Frosta
2016 Felles korpsleir, Evje (Alle korpsene i Norges speiderforbund) Evje og Hornnes kommunevåpen.png Evje og Hornnes
2020 Felles korpsleir, Evje (avlyst) (Alle korpsene i Norges speiderforbund) Evje og Hornnes kommunevåpen.png Evje og Hornnes
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1] [5]

Korpssjefer

Korpssjefer fra 1973 til i dag Årstall/periode Referanse
Øyvind Anker Karlsen, Arendal 19731976
Bjørn Asak 19761981
Jarle Nordengen 19811985
Arne Einstabland 19851989
Terje Henning Ytterstad 19891993
Dagfinn Vikås 19931997
Bjørn Harald Hamre 19972001
Rolf Øystein Andersen 20012005
Sveinung Eiksund 20052009
Marianne Knudsen 20092011
Ingjerd Knutsen 20112012
Glenn Oscar Austegaard 2012 – ?
Nicolai F. Puntervold (2019) – ?
Håkon Ravndal 2022 – (2023)
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2] [5]

Grupper

Akland FSK, Arendal FSK, Fredrikstad FSK, Grimstad FSK Sjø, Herøy FSK sjø, 2. Kristiansand FSK, Kristiansand FSK, Lørenskog FSK Kurland, Nordseter FSK, Porsgrunn FSK, Rødøy FSK, Sarpsborg FSK, Songdalen FSK, Trondheim FSK og Vågsbygd FSK. [6]

Akland FSK, 1. Brunlanes FSK, Fredrikstad FSK, Grimstad FSK Sjø, 2. Kristiansand FSK, Kristiansand FSK, Lørenskog FSK Kurland, Nordseter FSK, Porsgrunn FSK, Riska FSK, Rognan FSK, Rødøy FSK, Sarpsborg FSK, Songdalen FSK, Sula FSK, Trondheim FSK, Vågsbygd FSK og Arendal FSK. [3]

Akland FSK, Vågsbygd FSK, 1. Brunlanes FSK, Fredrikstad FSK, Grimstad FSK Sjø, 2. Kristiansand FSK, Kristiansand FSK, Lørenskog FSK Kurland, Nordseter FSK, Porsgrunn FSK, Riska FSK, Rognan FSK, Rødøy FSK, Sarpsborg FSK, Songdalen FSK, Sula FSK og Trondheim FSK.

Ingen aktivitet: 1. Oslo Vestre FSK, Arendal FSK, 3. Ørsta FSK og 13. Ålesund FSK.


Medlemstall

 • 31.12.2022: 687 aktive- / 656 betalende medlemmer. 17 speidergrupper. [7]
 • 31.12.2021: 699 aktive- / 643 betalende medlemmer. 17 speidergrupper. [8]
 • 31.12.2020: 690 aktive- / 680 betalende medlemmer. 19 speidergrupper. [9]
 • 31.12.2019: 701 aktive- / 683 betalende medlemmer. 20 speidergrupper. [10]
 • 31.12.2018: 895 aktive- / 869 betalende medlemmer. 20 speidergrupper. [11]
 • 31.12.2017: 968 aktive- / 956 betalende medlemmer. 21 speidergrupper. [12]

Utklipp og minner

Mer om

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund

Eksterne lenker

Korpset har en egen hjemmeside: http://www.fribu.no

Referanser

 1. Fra Frikirkens hjemmeside
 2. Lederbladet nr. 3, 1979, Norges speiderforbund
 3. Om Lutherrosen på Wikipedia
 4. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 5. 5,0 5,1 Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 6. www.fribu.no pr september 2023
 7. NSF sin hjemmeside september 2023
 8. NSF sin hjemmeside september 2023
 9. NSF sin hjemmeside september 2023
 10. NSF sin hjemmeside september 2023
 11. NSF sin hjemmeside september 2023
 12. NSF sin hjemmeside september 2023
 13. Selges hos fribu.no/butikk for 30,-
 14. Selges hos fribu.no/butikk for 700,-
 15. Selges hos fribu.no/butikk for 190,-
 16. Fra Frikirkens hjemmeside