Lord og Lady B-Ps besøk til Norge 1927

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Norgesbesøk 1927
Robert og Olave Baden-Powell
År: 1927
Kommune/sted: [1] Trondheim kommunevåpen.png Trondheim og Oslo kommunevåpen.png Oslo

Lord og Lady B-Ps besøk til Norge 1927

"Lord" og "lady" fulgte tittelen da han adlet først i 1929, så her omtalt som kun B-P eller Robert Baden-Powell og Olave Baden-Powell.

Robert Baden-Powell og Olave Baden-Powell besøkte Trondheim 21. juli 1927. Med tog var de på gjennomreise videre til Oslo, etter å ha deltatt på "Jublolägret", Saltsjöbaden, Sverige (Sveriges scoutförbund) .

Bakgrunn

Beretninger om besøket i Trondheim

Morgenbladet meldte 21/7 1927:
"Speidergeneralen til Trondhjem.
Trondhjem, 20de juli.
— Den engelske speidergeneral Sir Baden Powell med frue kom i ettermiddag til Trondhjem fra Stockholm. Han fortsætter imorgen aften med nattoget til Oslo."

Dagsposten meldte 21/7 1927:
"Paa gjennemreise.
Speidergeneralen sir Baden Powell med frue kom til Trondhjem igaar eftermiddag fra Stockholm, hvor de har deltat i verdensspeiderleiren, som ligger ved Djurgaarden. Generalen med frue bor i Britannia Hotel. I formiddag har han været i Nidelven og forsøkt lakselykken, og i eftermiddag reiser parret videre med toget til Oslo."

Nidaros meldte 22/7 1927:
"Trondhjemsspeiderne hylder sir Baden Powell.
Verdensspeiderchefen, sir Baden-Powell og hans unge frue, som forøvrig innehar en ledende stilling blandt speiderpikene, opholdt sig igår i Trondhjem på gjennemreise fra Stockholm. Igår formiddag foretok speidergeneralen efter invitasjon av konsul Arild Bachke en tur langs Nidelven for å prøve fiskelykken. Og igår ettermiddag forlot så de celebre gjester Trondhjem med hurtigtoget sydover.

En liten flokk speidere, gutter og piker, var under ledelse av pikespeiderchefen i Trondhjem, frk. Liska Michelet, møtt op på stasjonen for å hilse den høie chef. Stor var flokken som sagt ikke, de fleste speidere nyter vel nu feriens mange gleder rundt om i skog og på fjell, men det var en prektig liten skare. — Med det samme toget skulde gå overrakte den aller yngste av dem, en liten pike, fru Baden-Powell en vakker blomsterbukett med nasjonalfarvet sløife, som hilsen fra speiderpiker og speidergutter i Trondhjem. Både verdensspeiderchefen og hans frue holdt hver en kort tale, han til guttene og hun til pikene, hvori de takket for opmerksomheten og lovet å bringe de engelske speidere en hilsen fra de norske kamerater. — Hadde jeg visst at det vilde møte op speidere her for å hilse på oss, sa fru Baden-Powell, så skulde jeg sandelig ha møtt i full uniform jeg også!--

Så gikk toget. De små trønderske speidere gjorde stram honnør, den berømte general likeså, og det smukke og høitidelige lille intermezzo på den overfylte perrong var forbi."

Trondhjems Adresseavis meldte 22/7 1927:
"Verdensspeidercheferne i Trondhjem.
Verdensspeiderchefen general Bailen-Powell og frue kom som igaar meddelt, hertil med Storlitoget onsdag ettermiddag.

Igaarmorges var generalen ute for at prøve fiskelykken i Nidelven, og forøvrig benyttet generalen og fruen formiddagen til at bese byen.

Da det gjennem aviserne var blit bekjendt at de to verdensspeiderchefer var i Trondhjem gik der ilbud ltl speiderpiker og speidergutter her i byen om at møte paa stationen ved hurtigtogets avgang igaar eftermiddag. Da speidercheferne skulde reise. De fleste var desværre bortreist, men der var allikevel møtt frem 20—30 piker og gutter som tok opstilling paa perronen. En av de opstilling paa perronen. En av de yngste speiderpiker — en «spurvunge" heter det i speidersproget — overrakte Lady Baden-Powell en pragtfuld buket av blomster i norske farver med nationalbaand. Paa det vedheftede kort stod: «Til Srr Robert og Lady Baden-Powell fra Trondhjems speiderpiker og speidergutter».

Frk. Liska Michelet, speiderbevegelsens ivrige forkjæmper og gode genius, holdt en liten tale. hvori hun bragte speidercheferne en varm hilsen og utbragte tilslut et speiderhurra.

Lady Baden-Powell takket speiderpikerne og lovet at ta med Trondhjems speiderpikers hilsen til de engelske speiderpiker. Og hun gav endnu et løfte: Næste gang hun besøkte Norge skulde hun ha lært sig det norske sprog. Under hurra rop fra speiderne gled toget ut fra perronen."

Beretninger om besøket i Oslo

Aftenposten beretter om besøket 22/7 1927:
"Baden-Powell i Oslo.
Verdensspeiderchefen, sir Robert Baden-Powell, kom til Oslo idagmorges kl. 7 fra Trondhjem, ledsaget av sin frue, og blev paa jernbanestationen mottat av den norske speiderchef, pastor Gasmann, vicespeiderehefen, professor Iversen, forbundssekretær Rasmussen, en række av speiderførerne i Oslo, deriblandt fungerende britisk konsul mr. Aird og repræsentanter for speiderpikene i Oslo.

Baden-Powell hilste meget hjertelig paa de fremmøtte og uttalte, at han følte sig meget opfrisket av reisen. Den beste rekreation han har er laksefiske, og han har nu ligget en ukes tid i svensk Norrland og fisket efter sit besøk i den store svenske speiderleir ved Stockholm. Den siste tids sterke varme har ikke virket det minste generende for ham — jeg har jo netop været seks maaneder i Syd-Afrika, saa jeg er vant til at ha det endda hetere, sier Baden-Bowéli med et skøieraktig smil.

Det internationale samarbeide og venskap mellom speiderne ligger Baden-Powell meget paa hjerte, og han uttaler haabet om at faa se de norske førere ved den store internationale jamboree, som skal holdes i England i 1929. De engelske speidere er allerede igang med forarbeidene, og der ventes speidere fra alle jordens kanter. Det blir sikkert den hittil største internationale speidersamling, og speiderne vil strømme i tusenvis til England.

Der skal næste aar holdes en stor norsk landsleir i Romsdalen, hvortil der ventes mellem 3000 og 4000 speidere, og Baden-Powell mener nok der er mulighet for at han skal kunne komme paa besøk dit. Da vil der sikkert bli jubel blandt de norske speidergutter. Der findes vel neppe nogen mand, som er saa populær blandt de forskjellige nationers gutter og unge mænd, som netop speiderbevægelsens stifter. Speidersaken vokser stadig, sier Baden-Powell, der er nu et par millioner aktive speidere jorden over. Hvis man sætter den tid en gut er speider til gjennemsnitlig fem aar, vil man skjønne hvor mange gamle speidere der efterhvert blir utover jorden. Og i alle disse unge mænd skulde brorskapstanken og viljen til internationalt samarbeide og forstaaelse være et opvoksende nationenes forbund.

Baden-Powell er trods sin høie alder en travel mand, og han er sikkert en lykkelig mand i sit stadige arbeide for alverdens ungdom. Efter kun nogen faa timers ophold i Oslo reiser han videre til Gøteborg."

Utklipp og minner

Mer om

Speiderhistorie-NSF-tropp-1988 (1).jpg Lord og Lady B-Ps ulike besøk til Norge WAGGGS logo.png Verdensforbundet WAGGGS WOSMlogo.jpg Verdensforbundet WOSM

Eksterne lenker

Referanser

  1. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
  2. Finnes hos / opplysninger fra arkivet til Trøndelag krets av Norges speiderforbund
  3. Hvor og når dette bildet ble tatt, er dessverre usikkert, men på baksiden er det antydet at det er tatt i 1923 eller ca 1929, opplysninger har kommet frem på artikkelsiden Ukjente fotografier: Jeg mener det er tatt torsdag 21. juli 1927 på jernbanestasjonen i Trondheim. Som Dagsposten skriver 22. juli 1927: Verdensspeiderchefernes besøk i Trondheim. De overrækkes blomster og hyldes af speiderne. I artikkelen går det fram at "Den yngste speiderpike - en spurveunge - overrakte like før togets avgang lady Baden-Powel en pragtfuld blomsterbuket av rævebjelde, ridderspore, duftende pæoner i hvit og rødt samt hvite keiserkroner." På bildet kan iallefall jeg se blomstene revebjeller og peoner. Finner på Nasjonalbiblioteket ingen andre presseoppslag når det tre personene skulle ha møtt hverandre i Trondheim. Link til Dagsavisen 22.07.1927: [1]
  4. Speiderhistorisk skrift nr. 1 "Familien Baden-Powell og Norge", Odd Hopp, Speidermuseet, 1993.
  5. Speiderhistorisk skrift nr. 28 "Baden-Powells fisketur i Sverige og Norge 1927", Øystein Gonsholt, Speidermuseet, 2021.
Vet du mer om "Lord og Lady B-Ps besøk til Norge 1927"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!