Hønefoss

Fra Speiderhistorisk leksikon
(Omdirigert fra 1. Hønefoss)
Hopp til:navigasjon, søk
Hønefoss speidergruppe
tidl. 1. Hønefoss og Hønefoss 1,
Hønefossjubileum.jpg
Stiftet: 27. april 1915 (108 år) [1][2][3][4]
Krets: Øvre Buskerud krets (NSF)
tidl. Buskerud krets (NSF)
Øvre Buskerud krets (NSF)
og Buskerud krets (NSPF)
Forbund: Norges speiderforbund
tidl. Norsk Speidergutt-Forbund
og Norsk Speiderpikeforbund
Kommune: [5] Ringerike kommunevåpen.png Ringerike
Fylke: [5] Viken fylkesvåpen.png Viken, tidl. Buskerud fylkesvåpen.png Buskerud
Dette er en aktiv speidergruppe. [6]
Tidl. Hønefoss 1, stiftet 9. desember 1933 og 1. Hønefoss stiftet 27. april 1915, historien er samlet her.

Område

Ringerike kommune i Viken fylke.

Speidergruppa i dag

Glimt fra historien

1913: Det første speiderarbeidet i Hønefoss begynte allerede sommeren 1913. Men mangelen på stabile voksne ledere gjorde arbeidet i aller høyeste grad famlende. Tross alt holdt en liten gjeng på 7-8 gutter sammen til daværende overlærer ved Hønefoss Kommunale Høiere Almenskole, Ragnvald Iversen, satte seg i spissen for speiderarbeidet. [1]

1914: Ragnvald Iversen, senere visespeidersjef, begynte som speider i 1914 i Hønefoss. Til tross for manglende organisering av troppen ble den alt i juli 1914 innmeldt i Norsk Speidergutt-Forbund. [1]

1915: 1. Hønefoss stiftet 27. april 1915 av Ragnvald Iversen som blir troppsfører og middelskoleelevene Alf Rasmussen og Athur H. Aarhus. [1][2][3][4]

1917: I Speideren nr. 6 1917 berettes det fra 1. Hønefoss to første år:

Header Speideren 1911 1919.jpg

Hønefoss trop feiret nylig sit 2-aars-jubileum med en liten fest. Av aarsberetningen fremgik det at der i aarets løp foruten patruljemøtene har været avholdt ialt 63 tropsmøter, konkurranser, turer og utmarsjer; den længste av turene gik til Bergen, hvor troppen deltok med 13 gutter i landsleiren. Til sanitetsreserven er der stillet en kontingent paa 8 gutter, hvis utdannelse for en del skal besørges av sanitetspremierløitenant Sigstad. Til forskjellige tider har major Lyche git veiledning i karttegning ute i terrænget, haandarbeidsleererinde frk. VVesteren i lapning og stopning, og skolekjøkkenlærerinde frk. Hareide i enklere og finere (især finere) matlagning. I aarets løp er tat ialt 71 dygtighetsmerker, fordelt paa 27 gutter, av «merkesmændene» har 4 opnaadd den første dygtighetssnor.

Troppen har i de forløpne 2 aar arbeidet under noksaa vanskelige forhold, idet arbeidet for speidersaken har fundet liten interesse og sympati, ja endog har møtt direkte motstand. Vi haaper dog paa voksende forstaaelse, og aar derfor med de bedste forhaabninger ind i vort tredje arbeidsaar. [7]

1917: Kretsen blir stiftet, fra Speideren nr. 6 1917:

Buskerud krets NSF 1917 001.jpg

Buskerud kreds. Lørdag den 28. april kl. 51/2 efterm. blev der avholdt et møte i Haugsund (Eker), hvor følgende tropper var repræsentert: Drammen, Gulskogen, Vestfossen, Haugsund, Kongsberg og Hønefoss, de to sidste skriflig. Her blev det bestemt at samtlige tropper skulde danne en «Buskerud kreds». E. Thjømøe, Drammen, blev enstemmig valgt til kredsformand og L. Aasen, Haugsund, til sekretær. Det blev besluttet at der skulde avholdes et kredsmøte hvert kvartal, men i tilfælde av saker som det haster med, har formanden ret til at sammenkalde møter oftere. [7]

I NSFs jubileumsbok Norsk Speidergutforbund 1911-1921, 1921 nevnes matdyrking under den første verdenskrig:

Rieber-Mohn.jpg

(…) Våren 1918 stod i potetdyrkningens tegn. På hver ledig jordflekk sattes poteter. I byen gikk kommunene i spissen og stillet alle dyrkbare arealer til disposisjon for potetavlen. Her fant da speiderne et rikt arbeidsfelt og det blev — alt tilsammenlagt, et ikke ganske ubetydelig bidrag som speidertroppene landet over ydet til økning av matavlen. Lengst nådde formentlig Haugesund-speiderne. De dyrket 20 mål jord med poteter for kommunen — 5 mål jord med poteter til privatfolk, og endelig 1 mål med poteter til sig selv. Det siste mål jord var dessuten opbrutt helt fra nytt, pløiet og bearbeidet. På lignende måte gikk speiderne frem rundt om i landet — til dels blev del også dyrket poteter til de fattige. Også i det almindelige våronn- og innhøstningsarbeide tok speiderne del, og mange steder blev sommerferiene benyttet til nyrydningsarbeider. Istedetfor sommerturer blev der holdt arbeidsleire. 1. Hønefoss tropp hadde således 30 gutter på jordearbeide på Storøen ved Tyrifjorden sommeren 1918, mens Stavanger hadde et lignende antall i virksomhet på Melsheien. Der ble arbeidet med liv og lyst, og disse frivillige arbeider fra guttenes side bidrog i høi grad til å skape velvilje og respekt for speidersaken. (…) [8]

1918: 1. Hønefoss er en av seks tropper i Buskerud krets (Norsk Speidergutt-Forbund). Har 45 medlemmer fordelt på 5 patruljer. [2]

1928: Troppen deltok på landsleiren på Åndalsnes. Leiren var delt opp i 100 gruppeområder. Her bodde flere tropper sammen og bl.a. laget maten felles. På gruppeområde 84 var Ivar Øgård gruppechef for 43 speidere fra 1. Hønefoss og 6. Drammen. [9]

1928: 1. Hønefoss er en av 22 tropper i Buskerud krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [10]

1933: Hønefoss 1 NSPF stiftet 9. desember 1933

1950: Ulvungearbeidet ble startet i 1950"Slottet".

1951: 1. Hønefoss er med i Buskerud krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [11]

1958: Hønefoss 1 deltok på Speiderjobben 1958, fra artikkelsiden om Speiderjobben resultater gruppevis 1958 NSPF [12]

1978: Norsk Speiderpikeforbund og Norsk Speidergutt-Forbund slår seg sammen til Norges speiderforbund.

1992: Speideren nr. 3 1992 melder om 1. Hønefoss deltakelse i Småspeideraksjonen 1992, fra artikkelsiden om Småspeideraksjonen resultater gruppevis 1992 NSF [13]

1998: Lederbladet nr 4 i 1998 opplyser at Hønefoss gruppe er opprettet ved en sammenslåing av Hønefoss 1 og Hønefoss 2. Er dette rett? Eller skal det være 1. Hønefoss og Hønefoss 1? [14]

1998: Veien 1 går inn i Hønefoss gruppe melder Lederbladet nr 6 i 1998. [15]

1998: Hønefoss er nevnt i resultater fra NM i speiding 1998, i Speideren nr. 4 1998. [16]

2006: Hønefoss får tildelt søknadsmidler. [17]

2013: Var en aktiv gruppe i Øvre Buskerud krets (NSF), september 2013. [18]

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Gruppeledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
[[]] [[]] – [[]]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3]
Troppsførere og -ledere i 1. Hønefoss gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Lektor Ragnvald Iversen 19151921 [1][2]
Lektor Frithjof Endresen 19211927 [3][1]
Gymnasiast Magnus Jansen 19271929 [1]
Gymnasiast Christian Larsen 19271929 [1]
For tiden troppsassistenten (1928)/(1929) [4]
Gymnasiast Harald Løvdokken 1929–(1938) [19] [20] [21]
Ulf Stubbraaten ? [22].
Anders Nordby
Mette Nordby
Lars Helge Teigen 20162017 (?)
Tuva Moholdt 20172018
Anders Nordby 20182019
Ann Katrin Frog og Tobias Farstad 2019
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [4]
Troppsførere og -ledere i Hønefoss 1 gjennom tidene Årstall/periode Referanser
[[]] [[]]–[[]]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [5]
Troppsassistenter i Hønefoss 1 gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Bodil Andersen 1951–? [23]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [6]

Sommerleirer og turer

Årstall Sommerleirer og turer Sted / kommune Antall deltakere Referanser
1920 Landsleir i Trondheim (Norsk Speidergutt-Forbund) Trondheim kommunevåpen.png Trondheim 16 deltakere 1. Hønefoss [24]
1928 Landsleir i Åndalsnes (Norsk Speidergutt-Forbund) Rauma kommunevåpen.png Rauma, daværende Grytten 33 deltakere 1. Hønefoss [25]
1932 Landsleir i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 39 deltakere 1. Hønefoss [26]
1937 Landsleir Mandal (Norsk Speiderpikeforbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 23 deltakere med Kjelsås 1 [27] [28]
194145 Speiderarbeidet er forbudt i Norge, medio september 19417. mai 1945
1945 Speiderarbeidet blir legalt og Norge fritt igjen, 8. mai 1945
1948 Landsleir "Speiderbyen" i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 30 deltakere 1. Hønefoss [29]
1956 Landsleir Voss (Norsk Speidergutt-Forbund) Voss kommunevåpen.png Voss 16 deltakere 1. Hønefoss [28] [30]
1960 Landsleir Brunlanes (Norsk Speidergutt-Forbund) Larvik kommunevåpen.png Larvik, daværende Brunlanes kommunevåpen.png Brunlanes 33 deltagere 1. Hønefoss [31]
2017 Landsleir Nord 2017 (Norges speiderforbund) Bodø kommunevåpen.png Bodø [32]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [7]

Medlemstall

Medlemstall i 1. Hønefoss:

 • 1918 – 45 medlemmer og 5 patruljer. [2]
 • 1922 – 26 medlemmer og 4 patruljer. [3]
 • 1928 – 62 medlemmer fordelt på 2 ledere, 4 førstegradsspeidere, 21 andregradsspeidere, 35 tredjegradsspeidere og 0 rovere. [4]

Speiderhus, -hytter og møtesteder

 • Skogshytten Åsa ble reist høsten 1921. [1]
 • "Slottet" ble innviet 27. mai 1922. Dette var det første huset som ble innvidd som speiderhus, og således norges eldste hus brukt til vårt formål. [1]
 • «Olsen» ble satt opp i 1930 for å passe på Slottet og speiderne som ferdes der.
 • Solbuhyttene ble forært oss i 1957

Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Utklipp og minner

Om Viken

Les mer om speidingen i Viken fylke Viken fylkesvåpen.png

Om Norges speiderforbund

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Om Norsk Speiderpikeforbund

NSPF-Logo-1946 (1).jpg Norsk Speiderpikeforbund

Eksterne lenker

Gruppens hjemmeside

Referanser

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 Speideren nr 4 (april) i 1930
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 5. 5,0 5,1 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 6. Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 7. 7,0 7,1 7,2 Speideren, nr. 6 1917, Norsk Speidergutt-Forbund.
 8. Norsk Speidergutforbund 1911-1921, 1921, Norsk Speidergutt-Forbund.
 9. Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 10. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 11. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, Norsk Speidergutt-Forbund, 1951
 12. Speiderpiken, nr. 1 1959, Norsk Speiderpikeforbund.
 13. Speideren nr. 3 1992
 14. Lederbladet nr 4 i 1998
 15. Lederbladet nr 6 i 1998
 16. Speideren, nr. 4 1998, Norges speiderforbund.
 17. Opplysninger fra publisert liste, 24. april 2006 [1]
 18. Opplysninger fra www.speiding.no, september 2013
 19. Speideren nr 1 (jan.) i 1930 - Meddelelser om nye tropper - Norsk Speidergutt-Forbund
 20. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 21. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938, Speideren nr. 5 1938
 22. Lederen nr. 4 - 1963
 23. Lederblad nr 7 (oktober) i 1951, nye tropper og ledere. Se listen her [2]
 24. Speideren, nr. 6 1920, Norsk Speidergutt-Forbund.
 25. Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 26. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 27. Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleir i Mandal i 1937.
 28. 28,0 28,1 Finnes hos / opplysninger fra Speidermuseet på Laksevåg
 29. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 30. Lilje.JPG Leirheftet fra Landsleir Voss, Norsk Speidergutt-Forbund, 1956
 31. Leirheftet for Landsleir Brunlanes 1960 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 32. Oppl. fra Forbundskontoret, NSF, 2018.
 33. 33,0 33,1 Speideren, nr. 6 1919, Norsk Speidergutt-Forbund.
 34. Lilje.JPG Speideren nr. 5 1929, Norsk Speidergutt-Forbund.
 35. Lilje.JPG Årsmelding 1928, Norsk Speidergutt-Forbund.
 36. Lederen nr. 2 1967
 37. Lilje.JPG Lederen nr. 5 1951, Norsk Speidergutt-Forbund.
 38. Se Lederen nr. 7 / 8 1974
 39. Lilje.JPG Lederen nr. 2 1976, Norsk Speidergutt-Forbund.
 40. Lederbladet nr 4 i 1998
 41. Lederbladet nr 6 i 1998