Hønefoss

Fra Speiderhistorisk leksikon
(Omdirigert fra 1. Hønefoss)
Hopp til:navigasjon, søk
Hønefoss speidergruppe
tidl. 1. Hønefoss og Hønefoss 1,
Hønefossjubileum.jpg
Stiftet: 27. april 1915 (105 år) [1]
Krets: Øvre Buskerud krets (NSF)
tidl. Buskerud krets (NSF)
Øvre Buskerud krets (NSF)
og Buskerud krets (NSPF)
Forbund: Norges speiderforbund
tidl. Norsk Speidergutt-Forbund
og Norsk Speiderpikeforbund
Kommune: Ringerike
Fylke: Buskerud
Hønefoss speidergruppe er en sammenslåing av Hønefoss 1, stiftet 9. desember 1933 og 1. Hønefoss stiftet 27. april 1915,
historien er samlet på denne siden.
Les mer om speidingen i Ringerike kommune Ringerike kommunevåpen.png

Område

Ringerike kommune i Buskerud fylke.

Speidergruppa i dag

Glimt fra historien

1913: Det første speiderarbeidet i Hønefoss begynte allerede sommeren 1913. Men mangelen på stabile voksne ledere gjorde arbeidet i aller høyeste grad famlende. Tross alt holdt en liten gjeng på 7-8 gutter sammen til daværende overlærer ved Hønefoss Kommunale Høiere Almenskole, Ragnvald Iversen, satte seg i spissen for speiderarbeidet. [1]

1914: Ragnvald Iversen, senere visespeidersjef, begynte som speider i 1914 i Hønefoss. Til tross for manglende organisering av troppen ble den alt i juli 1914 innmeldt i Norsk Speidergutt-Forbund. [1]

1915: 1. Hønefoss stiftet 27. april 1915 av Ragnvald Iversen som blir troppsfører og middelskoleelevene Alf Rasmussen og Athur H. Aarhus. [1]

1917: I Speideren nr. 6 1917 berettes det fra 1. Hønefoss to første år:

Header Speideren 1911 1919.jpg

Hønefoss trop feiret nylig sit 2-aars-jubileum med en liten fest. Av aarsberetningen fremgik det at der i aarets løp foruten patruljemøtene har været avholdt ialt 63 tropsmøter, konkurranser, turer og utmarsjer; den længste av turene gik til Bergen, hvor troppen deltok med 13 gutter i landsleiren. Til sanitetsreserven er der stillet en kontingent paa 8 gutter, hvis utdannelse for en del skal besørges av sanitetspremierløitenant Sigstad. Til forskjellige tider har major Lyche git veiledning i karttegning ute i terrænget, haandarbeidsleererinde frk. VVesteren i lapning og stopning, og skolekjøkkenlærerinde frk. Hareide i enklere og finere (især finere) matlagning. I aarets løp er tat ialt 71 dygtighetsmerker, fordelt paa 27 gutter, av «merkesmændene» har 4 opnaadd den første dygtighetssnor.

Troppen har i de forløpne 2 aar arbeidet under noksaa vanskelige forhold, idet arbeidet for speidersaken har fundet liten interesse og sympati, ja endog har møtt direkte motstand. Vi haaper dog paa voksende forstaaelse, og aar derfor med de bedste forhaabninger ind i vort tredje arbeidsaar. [2]

1917: Kretsen blir stiftet, fra Speideren nr. 6 1917:

Buskerud krets NSF 1917 001.jpg

Buskerud kreds. Lørdag den 28. april kl. 51/2 efterm. blev der avholdt et møte i Haugsund (Eker), hvor følgende tropper var repræsentert: Drammen, Gulskogen, Vestfossen, Haugsund, Kongsberg og Hønefoss, de to sidste skriflig. Her blev det bestemt at samtlige tropper skulde danne en «Buskerud kreds». E. Thjømøe, Drammen, blev enstemmig valgt til kredsformand og L. Aasen, Haugsund, til sekretær. Det blev besluttet at der skulde avholdes et kredsmøte hvert kvartal, men i tilfælde av saker som det haster med, har formanden ret til at sammenkalde møter oftere. [2]

I NSFs jubileumsbok Norsk Speidergutforbund 1911-1921, 1921 nevnes matdyrking under den første verdenskrig:

Rieber-Mohn.jpg

(…) Våren 1918 stod i potetdyrkningens tegn. På hver ledig jordflekk sattes poteter. I byen gikk kommunene i spissen og stillet alle dyrkbare arealer til disposisjon for potetavlen. Her fant da speiderne et rikt arbeidsfelt og det blev — alt tilsammenlagt, et ikke ganske ubetydelig bidrag som speidertroppene landet over ydet til økning av matavlen. Lengst nådde formentlig Haugesund-speiderne. De dyrket 20 mål jord med poteter for kommunen — 5 mål jord med poteter til privatfolk, og endelig 1 mål med poteter til sig selv. Det siste mål jord var dessuten opbrutt helt fra nytt, pløiet og bearbeidet. På lignende måte gikk speiderne frem rundt om i landet — til dels blev del også dyrket poteter til de fattige. Også i det almindelige våronn- og innhøstningsarbeide tok speiderne del, og mange steder blev sommerferiene benyttet til nyrydningsarbeider. Istedetfor sommerturer blev der holdt arbeidsleire. 1. Hønefoss tropp hadde således 30 gutter på jordearbeide på Storøen ved Tyrifjorden sommeren 1918, mens Stavanger hadde et lignende antall i virksomhet på Melsheien. Der ble arbeidet med liv og lyst, og disse frivillige arbeider fra guttenes side bidrog i høi grad til å skape velvilje og respekt for speidersaken. (…) [3]

1918: 1. Hønefoss er en av seks tropper i Buskerud krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [4]

1929: 1. Hønefoss er en av 22 tropper i Buskerud krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [5]

1933: Hønefoss 1 NSPF stiftet 9. desember 1933

1950: Ulvungearbeidet ble startet i 1950"Slottet".

1951: 1. Hønefoss er med i Buskerud krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [6]

1958: Hønefoss 1 deltok på Speiderjobben 1958, fra artikkelsiden om Speiderjobben resultater gruppevis 1958 NSPF [7]

1992: Speideren nr. 3 1992 melder om 1. Hønefoss deltakelse i Småspeideraksjonen 1992, fra artikkelsiden om Småspeideraksjonen resultater gruppevis 1992 NSF [8]

1998: Lederbladet nr 4 i 1998 opplyser at Hønefoss gruppe er opprettet ved en sammenslåing av Hønefoss 1 og Hønefoss 2. Er dette rett? Eller skal det være 1. Hønefoss og Hønefoss 1? [9]

2006: Hønefoss får tildelt søknadsmidler. [10]

2013: Var en aktiv gruppe i Øvre Buskerud krets (NSF), september 2013. [11]

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Gruppeledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3]
Troppsførere og -ledere i 1. Hønefoss gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Lektor Ragnvald Iversen 19151921 [1] [12]
Lektor Frithjof Endresen 19211927 [1]
Gymnasiast Magnus Jansen 19271929 [1]
Gymnasiast Christian Larsen 19271929 [1]
Gymnasiast Harald Løvdokken 1929–(1938) [13] [14] [15]
Ulf Stubbraaten ? [16].
Anders Nordby
Mette Nordby
Lars Helge Teigen 20162017 (?)
Tuva Moholdt 20172018
Anders Nordby 20182019
Ann Katrin Frog og Tobias Farstad 2019
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [4]
Troppsførere og -ledere i Hønefoss 1 gjennom tidene Årstall/periode Referanser
[[]] [[]]–[[]]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [5]
Troppsassistenter i Hønefoss 1 gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Bodil Andersen 1951–? [17]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [6]

Pinse- og sommerleirer

Årstall Pinse- og sommerleirer Sted / kommune Antall deltakere Referanser
1932 Landsleir Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Mandal kommunevåpen.png Mandal 39 deltakere 1. Hønefoss [18]
1941 - 1945 Speiderarbeidet er forbudt, september 1941 - 7. mai 1945
8. mai 1945 Speiderarbeidet blir legalt igjen
1948 Landsleir Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Mandal kommunevåpen.png Mandal 30 deltakere 1. Hønefoss [19]
2017 Landsleir Nord 2017 (Norges speiderforbund) Bodø kommunevåpen.png Bodø [20]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [7]

Speiderhus, -hytter og møtesteder

  • Skogshytten Åsa ble reist høsten 1921. [1]
  • "Slottet" ble innviet 27. mai 1922. Dette var det første huset som ble innvidd som speiderhus, og således norges eldste hus brukt til vårt formål. [1]
  • «Olsen» ble satt opp i 1930 for å passe på Slottet og speiderne som ferdes der.
  • Solbuhyttene ble forært oss i 1957
Se også artikkelsidene om andre speiderhus, -hytter og -leirsteder.

Utklipp og minner

Om Buskerud

Les mer om speidingen i Buskerud fylke Buskerud fylkesvåpen.png

Om Norges speiderforbund

Les mer om Norges speiderforbund NSF forbundsmerke 3 stoffmerke.jpg

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Les mer om Norsk Speidergutt-Forbund NSF logo.jpg

Om Norsk Speiderpikeforbund

Les mer om Norsk Speiderpikeforbund NSPF-Logo-1946 (1).jpg

Eksterne lenker

Gruppens hjemmeside

Referanser