1. Sandefjord

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
1. Sandefjord speidergruppe
NSF forbundsmerke 2013 i stoff.jpg
Stiftet: 10. februar 1912 (109 år) [1]
Krets: Vestfold krets (NSF)
tidl. Vestfold krets (NSF)
Forbund: Norges speiderforbund
tidl. Norsk Speidergutt-Forbund
Kommune: Sandefjord
Fylke: Vestfold og Telemark
1. Sandefjord var en av de første speidergruppene i Vestfold, opprettet allerede i 1912. [2] Har i dag ca 45 medlemmer.
Les mer om speidingen i Sandefjord kommune Sandefjord kommunevåpen.png

Område

Sandefjord kommune i Vestfold og Telemark fylke.

Speidergruppa i dag

I dag har speidergruppen god aktivitet på alle aldersplan med speidere fra 8 år til over 80 år samlet i småspeiderflokk, speidertropp, roverlag, lederteam og eget Gilde. Siden 1930-tallet har tilholdsstedet vært på Speiderhuset i Halvdan Svartes gate 16 hvor vi med gode røtter og stor iver fortsatt holder hus. Vi har også en herlig hytte ved Langevann i Andebu hvor speiding anno 2012 får sitt uhemmede utspring. Med basis i Baden - Powells speidertanke – hva mer trenger man å ønske seg?

Glimt fra historien

1910-1911 Spredte speideraktiviteter.
Det fortelles at det allerede i 1910 ble startet speiderlignende virksomhet i Sandefjord. Vi har ikke klart å dokumentere dette, men det er rimelig å tro at når den organiserte og formelle speidingen ble etablert i februar 1912, så har det vært en forutgående utprøving og rekruttering. I starten omfattet speidingen både jenter og gutter. Den første speidertroppen i Norge ble etablert i Oslo i 1911. Sandefjord var med andre ord et av de aller første stedene der speidingens idé først slo rot i Norge. Dette er egentlig ikke overraskende. Sandefjord var på denne tiden en by med omfattende kontakt med omverdenen, herunder England. Vi tror at skipsfarten bl.a. gjennom is-eksporten til England ga en regelmessig forbindelse med det engelske samfunnet. Gründeren og den første lederen var Sigurd From. [3]

1912 1. Sandefjord blir stiftet 10. Februar, med klokker Tore Fagereng som fører. Troppen utgikk fra "Yngres avdeling" innen Sandefjord og Sandar Kristelige Ungdomsforening og har siden (pr.5. mars 1932) vært tilsluttet ungdomsforeningen. [1] [4] Den første speidergruppen i Sandefjord ble stiftet av ivrige foregangsmenn. Dette var den tredje speidertroppen i Norge. Troppen har med unntak av krigsårene, vært i drift alle år siden. [5]

1912: Sandefjord 1. speiderpiketropp blir stiftet 20. mai, (Sandefjord 1 (KFUK), men fortsatt har pikene og guttene felles mannlig troppsfører og pikene brukte guttenes program. Opptakelsesbetingelsen var at "vi kunne gå rundt i en svingstang som de hadde på folkeskolen". [6]

1912: Egen hytte. Noget av det første Sandefjordsspeiderne gjorde da bevegelsen kom hit i 1910-11, var å bygge en hytte. De bygget den selv på festet tomt i Kastet ved Mefjorden, Sandefjord. [7]
For Sandefjordsspeiderne ble hyttedrømmen første gang realisert allerede i 1912. En hytte innerst i Mefjorden (Kastet) ble gitt i gave fra en speiderfar. Hytta brant ned under 2. verdenskrig og ble ikke bygget opp igjen. Mange eldre speidere minnes hytta med glede og vemod og kan berette om gode minner. Når hytta skulle besøkes, marsjerte speiderne dit i samlet tropp med flagg og banner i spissen. Uniformene var da også i skjønneste orden. [3]
I Troppsfører Halvdan Feens minner fra første tiden, nevnes spesielt slitet med å bygge hytte. Vi kan gå ut fra at hytta som ble gitt i gave, var i dårlig stand og trengte oppgradering.[8]

1912: Internasjonal speiderleir, Stockholm, deltagelse fra 1. Sandefjord. Utdrag fra Halvdan Feens uttalelse til 25-årsjubileet i 1937 (Feen var speider i troppen fra stiftelsestidspunktet og troppsfører i perioden 1923-1929: [8]

:......Men aller best husker jeg selvsagt den første internasjonale leiren som I. tropp var representert ved. Det var sommeren 1912, i Stockholm, hvor de olympiske leker arrangertes det år. Vi var 2 gutter her fra Sandefjord som reiste til Oslo for å slutte oss til de øvrige deltagere i den norske representasjonstropp. Her inne hadde guttene et par dagers fellestrening før avreisen. Trening — ja, dere speidere av idag (1937) må ikke misforstå mig. Det var ikke leirslagning, kokekunst, førstehjelp e. l. vi syslet med. Nei, det var Iøp, fotball og dragkamp. Så drog vi tidlig en morgen fra Oslo ø og arriverte til Stockholm ut på aftenen. Å, hvor vi var imponerte: Utenfor Centralbanestasjonen blev vi mottatt av en stor skare, der blev holdt taler, og så bar det avsted til Djurgården hvor der på forhånd var reist en liten teltby for oss. Byen som hadde ca. 1200 innbyggere, huset først og fremst svenske, men også engelske, tyske, danske og norske gpeidere. Den norske tropp talte ca. 60 gutter. Å gå i detalj kan ikke nytte. Jeg får nøie mig med å nevne at vi gjorde vakttjeneste på Stadion, at vi fartet rundt Sveriges hovedstad, at vi var på Saltsjøbaden hos den norske minister (Norges ambassadør til Sverige), at vi var en tur ute i Stockholms skjærgård. Men først og fremst deltok vi i konkurranser i fotball, dragkamp og løp. Det var nogen uforglemmelige dager, og selvom leiren ikke hadde så meget tilfelles med de speiderleire som arrangeres nu, så struttet vi av stolthet. Vi var imponert over oss selv fordi vi hadde vært i utlandet, fordi vi var speidere, men allermest fordi vi syntes at vi hadde representert mor Norge på en verdig måte. Seir blev det nemlig i alle de konkurranser som vi deltok i. .....

1916: Sandefjord 1 (KFUK) blir en separat pikespeidertropp med Hjørdis From Hvidsten som fører:
Den første speiderpiketroppen i Sandefjord var i grunnen en avlegger av den kristelige ungdomsforenings guttetropp og ble stiftet et par år etter denne. Pikene fikk være med guttene både på troppsmøter og turer og lærte mye om speiderarbeidet på den måten. Guttene og pikene hadde felles troppsfører, først Tore Fagereng, senere Sigurd Hj. From. Troppene vokste sterkt i denne tida, og i 1916 var det blitt så mange piker med at ungdomsforeningens styre mente der kunne dannes en egen piketropp. Jeg (Hjørdis From Hvidsten) fikk anmodning om å stå som fører for troppen. [9]
Jentespeider-pionerer
I "Ville, virke, vokse." Lederhåndbok for Norges KFUK-speidere 1990 finner vi på side 62 følgende under overskriften "Kvinnesak i vårt forbund - før og nå":

"Det er nok temmelig sikkert at det i hvert fall ikke var kvinnesak som fikk de første jentene til å interessere seg for speiderarbeidet. Snarere tvert imot. Det var det barske ved speidingen som tiltalte dem, friluftslivet - for ikke å si villmarkslivet, uniformen, turutstyret, speiderstaven - alt som kalte på eventyrlysten, opplevelsestrangen i dem.

1918: Vestfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) stiftes og hytta ved Mefjorden (Kastet) innvies 16. juni. Sandefjords-speiderne etter initiativ av pastor, senere biskop, Johannes Smidt inviterte andre speidere i Vestfold til innvielse av sin hytte ved Mefjorden (Kastet) ved Sandefjord. Mange speiderledere var også møtt opp, og man besluttet å gå sammen til Vestfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund). Som kredschef ble valgt Sigurd Hj. From. Kretsen tellet allerede ved starten 233 speidere. [10]

1918: 2. Sandefjord blir stftet 5. oktober med kasserer Hans Corneliussen som troppsfører, ved en deling av 1. Sandefjord. [1] [4] 1. Sandefjord er en av åtte tropper i Vestfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [1]

1920: 3. Sandefjord blir stiftet 1. mai med redaktør Kr. Laug som troppsfører. [11] [4]

1928: Troppen deltok på landsleiren på Åndalsnes. Leiren var delt opp i 100 gruppeområder. Her bodde flere tropper sammen og bl.a. laget maten felles. På gruppeområde 79 var Halvdan Feen gruppechef for 59 speidere fra 1. Larvik, 2. Larvik, 3. Larvik, 1. Sandefjord og 3. Sandefjord. [12]

1928: 4. Sandefjord blir stiftet 28. april med bygningsarbeider Gunvald M. Moi som troppsfører, ved en deling av 1. Sandefjord. Troppen blir tilsluttet Epworth-ligaens Speiderkorps (Metodistkirken). [13] [14] [4]

1931: 1. Sandefjord starter roverpatrulje. [13] [4]

Siden 1930-tallet har tilholdsstedet vært på Speiderhuset i Halvdan Svartes gate 16 hvor vi med gode røtter og stor iver fortsatt holder hus.

Nyere historie

1981: 4. Sandefjord går inn i 1. Sandefjord med alt utstyr og aktiva. Antagelig effekt fra årsskiftet, 1. januar. Geir Moland går inn som Troppsassistent i 1. Sandefjord [15]

Tidligere speidersjef Lars Atle Andersen startet speiderkarrieren i 1. Sandefjord. Var peff i Måkepatruljen, og deltok blant annet på NM i speiding i 1989. Fikk da 4. plass, to poeng fra 3. plass.[16]

1992: Speideren nr. 3 1992 melder om 1. Sandefjords deltakelse i Småspeideraksjonen 1992, fra artikkelsiden om Småspeideraksjonen resultater gruppevis 1992 NSF [17]

1992: Patruljen Hakkespett vinner NM i speiding.

1995: Langevannhytta overtas 10. oktober Eiendommen ble kjøpt av avholdslaget på Haukerød (Vårbrudd) for kr. 50.000. Hytta var i dårlig forfatning og et betydelig oppgraderingsarbeid kunne ta til. [3]

2012 1. Sandefjord feiret 100 år i februar, se reportasje i Speidermuseum,no her: [1]

2013: Var en aktiv gruppe i Vestfold krets (NSF), september 2013. [18]

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Gruppeledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Trond Olsen - 2015 - [19]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]
Troppsførere og -ledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Kasserer Sigurd Hj. From 1910- 1911 Gründer og første leder. I tiden før den formelle stiftelse av troppen. [3]
Klokker Tore Fagereng 1912 I følge kilden var han fører i 2 år [4]
Kasserer Sigurd Hj. From 1913 - 1915 [4]
Jaasund ?? 1917 Jaasund er ikke nevnt i denne artikkelen om troppens historie: [4]
Pastor Johannes Smidt (1918) - 1923 Var troppsfører inntil han ble sjømannsprest i London i 1923. [4] [3]
Handelslærer Halvdan Feen 1923 - 1929 Født 28. februar 1897 [4]
Kontorist John Berggren 1929 - 1936 [20] [21] [4]
P.t. uten troppsfører 19351936 [22]
1945–(1945) Nye assistenter: Rolf Stenersen, Arne Just Krestoffersen [Bilde av brev nedenfor) [23]
Thor Solberg Gulliksen 1951
Eivind Helland (1956) [24]
Hans Jul Mikkelsen (1975)
Ernst Rolf Pettersen 1976 – (1976) Assistenter: Tom Windal (Fredriksen), Thor Paulsen[25]
1979 – (1979) Ny assistent godkjent: Inge Flood Johansen [26]
Vivi Hansen 1980 [27]
Tom Windal 1981 – (1981) Ny assistent: Geir Moland (Tidligere gruppe- og troppsleder 4. Sandefjord.
Ny assistent godkjent: Ernst Rolf Pettersen (tidligere troppsleder) [15]
Merete Bugge -
Trond Olsen -
Kaja Baukhol Olsen (2015) [19]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [4]
Flokkledere gjennom tidene Årstall/periode
Bjørg Skaret 1981–(1981) [15]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [5]
Lagledere gjennom tidene Årstall/periode
1979 – (1979) Ny assistent godkjent Frode Andersen [26]
Geir Skaret 1985 – (1985) Assistent: Bjørn Terje Ålandsli[28]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [6]

Sommerleirer og turer

Årstall Sommerleirer og turer Sted / kommune Antall deltakere Referanser
1912 Olympisk scoutläger, Stockholm (Sveriges scoutförbund) Flagg Sverige.png Sverige 2 deltakere
1920 Tur til Syd-Jylland, Danmark Flagg Danmark.png Danmark 32 + 2 fra Larvik og 5 fra Tønsberg [29]
1928 Landsleir i Åndalsnes (Norsk Speidergutt-Forbund) Rauma kommunevåpen.png Rauma 32 deltakere [12]
1932 Landsleir i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Mandal, Lindesnes 29 deltakere [30]
1941 - 1945 Speiderarbeidet er forbudt, september 1941 - 7. mai 1945
8. mai 1945 Speiderarbeidet blir legalt igjen
1948 Landsleir "Speiderbyen" i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Mandal, Lindesnes 26 deltakere [31]
1960 Landsleir Brunlanes (Norsk Speidergutt-Forbund) Larvik kommunevåpen.png Brunlanes, Larvik 22 deltagere [32]
2017 Landsleir Nord 2017 (Norges speiderforbund) Bodø kommunevåpen.png Bodø [33]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [7]

Hytter og hus

Siden 1930-tallet har tilholdsstedet vært på Speiderhuset i Halvdan Svartes gate 16 hvor vi med gode røtter og stor iver fortsatt holder hus. Vi har også en herlig hytte ved Langevann i Andebu.
Se også artikkelsidene om andre Speiderhus , -hytter og -leirsteder .

Utklipp og minner

Om Vestfold og Telemark

Les mer om speidingen i Vestfold og Telemark fylke. Vestfold og Telemark fylkesvåpen.png

Om Norges speiderforbund

Les mer om Norges speiderforbund NSF forbundsmerke 3 stoffmerke.jpg

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Les mer om Norsk Speidergutt-Forbund NSF logo.jpg

Eksterne lenker

Gruppens hjemmesider

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt
 2. Registrert i 1912, men hadde tidl. aktivitet fra 1910. Om denne var den tredje registrerte troppen i NSF er ikke verifisert.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 1. Sandefjord 100 år i 2012 av Petter Amlie og Terje Røsjorde, utgitt av Sandar Historielag, Sandefjord høsten 2012
 4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 Sandefjords Blad 5. mars 1932, artikkel om 20 års jubileum og Sandefjords speiderhistorie.
 5. Registrert i 1912, men hadde tidligere aktivitet fra 1910. Om denne var den tredje registrerte troppen i NSF er ikke verifisert.
 6. Ja, jeg vil!
 7. Sandefjords blad 3.September 1938, utdrag fra artikkel signert Tiur om speiderne som pionerer for dagens campingliv.
 8. 8,0 8,1 Sandefjords Blad 8. januar 1937, artikkel omkring 25-års jubileet av Halvdan Feen
 9. KFUK-Speidernes blad 1945 nr 3 s8
 10. Speideren nr. 7 i 1918
 11. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 12. 12,0 12,1 Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 13. 13,0 13,1 Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1931/1932
 14. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936
 15. 15,0 15,1 15,2 Referat Kretsstyremøte 7. januar 1981, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 16. Reportasje på Speidermuseet.no
 17. Speideren nr. 3 1992
 18. Opplysninger fra www.speiding.no, september 2013
 19. 19,0 19,1 Sandefjords Blad 28.april 2015 - Nasjonalbiblioteket
 20. 20,0 20,1 Speideren nr. 3 (mars) i 1930
 21. Meddelelser om nye tropper - Norsk Speidergutt-Forbund
 22. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 23. 23,0 23,1 Ringperm med korrespondanse 1945, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 24. Intervju Otto Ottesen, "Teddy"gjengen, Sandefjord 12.feb 2021
 25. Adresseliste pr 1. jan 1977, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 26. 26,0 26,1 Referat Kretsstyremøte 4. april 1979, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 27. Referat Kretsstyremøte 3. desember 1980, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 28. Referat Kretsstyremøte onsdag 10. april 1985 sak 28/85 Ledergodkjenninger/endringer, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 29. Speideren, nr. 1 1921, Norsk Speidergutt-Forbund.
 30. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 31. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 32. Leirheftet for Landsleir Brunlanes 1960 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 33. Oppl. fra Forbundskontoret, NSF, 2018.
 34. Speideren nr. 2 (februar) 1919
 35. Årsmelding gjengitt i Speideren nr. 7 1923
 36. Speideren nr. 2 1932.
 37. Speideren nr. 6 1934.
 38. Sandefjords Blad 26. mai 1956. Artikkel signert Teddy
 39. Sandefjords Blad, 26. juli 1975.