1. Sandefjord

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
1. Sandefjord speidergruppe
NSF forbundsmerke 2013 i stoff.jpg
Stiftet: 10. februar 1912 (112 år) [1][2]
Krets: Vestfold krets (NSF)
tidl. Vestfold krets (NSF)
Forbund: Norges speiderforbund
tidl. Norsk Speidergutt-Forbund
Kommune: [3] Sandefjord kommunevåpen.png Sandefjord
Fylke: [3] Vestfold og Telemark fylkesvåpen.png Vestfold og Telemark
Dette er en aktiv speidergruppe. [4]
1. Sandefjord var en av de første speidergruppene i Vestfold, opprettet allerede i 1912. [5] Har i dag ca 45 medlemmer.

Område

Sandefjord kommune i Vestfold fylke.

Speidergruppa i dag

I dag har speidergruppen god aktivitet på alle aldersplan med speidere fra 8 år til over 80 år samlet i småspeiderflokk, speidertropp, roverlag, lederteam og eget Gilde. Siden 1930-tallet har tilholdsstedet vært på Speiderhuset i Halvdan Svartes gate 16 hvor vi med gode røtter og stor iver fortsatt holder hus. Vi har også en herlig hytte ved Langevann i Andebu hvor speiding anno 2012 får sitt uhemmede utspring. Med basis i Baden - Powells speidertanke – hva mer trenger man å ønske seg?

De første årene - 1910-1919

1910-1911: Spredte speideraktiviteter.
Det fortelles at det allerede i 1910 ble startet speiderlignende virksomhet i Sandefjord. Vi har ikke klart å dokumentere dette, men det er rimelig å tro at når den organiserte og formelle speidingen ble etablert i februar 1912, så har det vært en forutgående utprøving og rekruttering. I starten omfattet speidingen både jenter og gutter. Den første speidertroppen i Norge ble etablert i Oslo i 1911. Sandefjord var med andre ord et av de aller første stedene der speidingens idé først slo rot i Norge. Dette er egentlig ikke overraskende. Sandefjord var på denne tiden en by med omfattende kontakt med omverdenen, herunder England. Vi tror at skipsfarten bl.a. gjennom is-eksporten til England ga en regelmessig forbindelse med det engelske samfunnet. Gründeren og den første lederen var Sigurd From. [6]

1912: 1. Sandefjord blir stiftet 10. Februar, med klokker Tore Fagereng som fører. Troppen utgikk fra "Yngres avdeling" innen Sandefjord og Sandar Kristelige Ungdomsforening og har siden (pr.5. mars 1932) vært tilsluttet ungdomsforeningen. [1][2][7] Den første speidergruppen i Sandefjord ble stiftet av ivrige foregangsmenn. Dette var den tredje speidertroppen i Norge. Troppen har med unntak av krigsårene, vært i drift alle år siden. [8] Som stiftelsesdato er også 11. januar 1912 [9] og 10. desember 1912 funnet. [10] På stiftelsesmøtet ble det dannet 2 patruljer, Måke og Tiur. Hver med 9 medlemmer. Som patruljefører og assistent i Måke ble valgt Thorleif Markmannrud og Torvald Gogstad. I Tiur valgtes Sigurd Hj. From som patruljefører og Reidar Tønnesson som assistent. [11] Troppen ble innmeldt i Norsk Speidergutt-Forbund og 29. februar kom det skrivelse fra forbundet hvor hovedstyret ønsket Sandefjordstroppen velkommen. Det kostet 10 øre å bli medlem, og speiderboken kostet 50 øre.[11]
I de første årene ble det holdt troppsmøter annenhver lørdag. De andre lørdagene ble det drevet gymnastikk i gymnastikksalen på Sandefjord folkeskole. Patruljemøtene ble holdt regelmessig en gang i uken. Møtene ble holdt i kjelleren på ungdomsforeningen, men når det var fint vær hadde de møtene på Preståsen, Mokollen og på vannverket i Bugården.[11]

1912: Med utspring i guttetroppen, Sandefjord 1. speiderpiketropp blir stiftet 20. mai. Fortsatt har pikene og guttene felles mannlig troppsfører og pikene brukte guttenes program. Opptakelsesbetingelsen var at "vi kunne gå rundt i en svingstang som de hadde på folkeskolen". [12]

1912: Egen hytte. På en tomt i Kastet ved Mefjorden, gitt av en speiderfar, bygget speiderne hytte. Hytta var flittig brukt og sentral i speiderarbeidet i Sandefjord inntil den brant 10. oktober 1941. Se egen artikkelside om hytta

1912: Internasjonal speiderleir, Stockholm, deltagelse fra 1. Sandefjord. Utdrag fra Halvdan Feens uttalelse til 25-årsjubileet i 1937 (Feen var speider i troppen fra stiftelsestidspunktet og troppsfører i perioden 1923-1929: [13]

:......Men aller best husker jeg selvsagt den første internasjonale leiren som I. tropp var representert ved. Det var sommeren 1912, i Stockholm, hvor de olympiske leker arrangertes det år. Vi var 2 gutter her fra Sandefjord som reiste til Oslo for å slutte oss til de øvrige deltagere i den norske representasjonstropp. Her inne hadde guttene et par dagers fellestrening før avreisen. Trening — ja, dere speidere av idag (1937) må ikke misforstå mig. Det var ikke leirslagning, kokekunst, førstehjelp e. l. vi syslet med. Nei, det var Iøp, fotball og dragkamp. Så drog vi tidlig en morgen fra Oslo ø og arriverte til Stockholm ut på aftenen. Å, hvor vi var imponerte: Utenfor Centralbanestasjonen blev vi mottatt av en stor skare, der blev holdt taler, og så bar det avsted til Djurgården hvor der på forhånd var reist en liten teltby for oss. Byen som hadde ca. 1200 innbyggere, huset først og fremst svenske, men også engelske, tyske, danske og norske gpeidere. Den norske tropp talte ca. 60 gutter. Å gå i detalj kan ikke nytte. Jeg får nøie mig med å nevne at vi gjorde vakttjeneste på Stadion, at vi fartet rundt Sveriges hovedstad, at vi var på Saltsjøbaden hos den norske minister (Norges ambassadør til Sverige), at vi var en tur ute i Stockholms skjærgård. Men først og fremst deltok vi i konkurranser i fotball, dragkamp og løp. Det var nogen uforglemmelige dager, og selvom leiren ikke hadde så meget tilfelles med de speiderleire som arrangeres nu, så struttet vi av stolthet. Vi var imponert over oss selv fordi vi hadde vært i utlandet, fordi vi var speidere, men allermest fordi vi syntes at vi hadde representert mor Norge på en verdig måte. Seir blev det nemlig i alle de konkurranser som vi deltok i. ..... Les mer om Olympisk scoutläger Stocholm 1912 (Sveriges scoutförbund)

1914: 23.april blir St. Georgsdagen feiret for første gang. [11]

1915: 17.mai deltar speiderne i borgertoget for første gang. Deretter hvert år siden. [11]

1916: Sandefjord 1 (KFUK) blir en separat pikespeidertropp med Hjørdis From Hvidsten som fører:
Den første speiderpiketroppen i Sandefjord var i grunnen en avlegger av den kristelige ungdomsforenings guttetropp og ble stiftet et par år etter denne. Pikene fikk være med guttene både på troppsmøter og turer og lærte mye om speiderarbeidet på den måten. Guttene og pikene hadde felles troppsfører, først Tore Fagereng, senere Sigurd Hj. From. Troppene vokste sterkt i denne tida, og i 1916 var det blitt så mange piker med at ungdomsforeningens styre mente der kunne dannes en egen piketropp. Jeg (Hjørdis From Hvidsten) fikk anmodning om å stå som fører for troppen. [14]
Jentespeider-pionerer
I "Ville, virke, vokse." Lederhåndbok for Norges KFUK-speidere 1990 finner vi på side 62 følgende under overskriften "Kvinnesak i vårt forbund - før og nå":

"Det er nok temmelig sikkert at det i hvert fall ikke var kvinnesak som fikk de første jentene til å interessere seg for speiderarbeidet. Snarere tvert imot. Det var det barske ved speidingen som tiltalte dem, friluftslivet - for ikke å si villmarkslivet, uniformen, turutstyret, speiderstaven - alt som kalte på eventyrlysten, opplevelsestrangen i dem.

1918: Vestfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) stiftes og hytta ved Mefjorden (Kastet) innvies 16. juni. Sandefjords-speiderne etter initiativ av pastor, senere biskop, Johannes Smidt inviterte andre speidere i Vestfold til innvielse av sin hytte ved Mefjorden (Kastet) ved Sandefjord. Mange speiderledere var også møtt opp, og man besluttet å gå sammen til Vestfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund). Som kredschef ble valgt Sigurd Hj. From. Kretsen tellet allerede ved starten 233 speidere. [15]

1918: 2. Sandefjord blir stftet 5. oktober med kasserer Hans Corneliussen som troppsfører, ved en deling av 1. Sandefjord. [1][7] 1. Sandefjord er en av åtte tropper i Vestfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [1]

Fra 1920 til krigsutbruddet 1940

1920: 3. Sandefjord blir stiftet 1. mai med redaktør Kr. Laug som troppsfører. [16] [7]

1922: 10-års jubileum feires i Ungdomsforeningen.[11]

1923: Troppsfører Johannes Smidt har fått stilling som sjømannsprest i London og forlater troppen etter 8 års ledelse. Hans innsats har betydd uendelig mye for speiderarbeidet i Sandefjord. Han var samtidig leder i Ungdomsforeningen. Av forbundet ble Smidt tildelt høyeste utmerkelse, Svastikakorset. Handelskolelærer Halvdan Feen overtok som Troppsfører.[11]

1928: Troppen deltok på landsleiren på Åndalsnes. Leiren var delt opp i 100 gruppeområder. Her bodde flere tropper sammen og bl.a. laget maten felles. På gruppeområde 79 var Halvdan Feen gruppechef for 59 speidere fra 1. Larvik, 2. Larvik, 3. Larvik, 1. Sandefjord og 3. Sandefjord. [17]

1928: 4. Sandefjord blir stiftet 28. april med bygningsarbeider Gunvald M. Moi som troppsfører, ved en deling av 1. Sandefjord. Troppen blir tilsluttet Epworth-ligaens Speiderkorps (Metodistkirken). [2] [18] [7]

1931: 1. Sandefjord starter roverpatrulje. [2] [7]

1932: Troppen feirer 20-årsjubileum. [19]

1934: Kretsens årsrapport for dette året nevner 3 nye roverpatruljer, hvorav en i 1. Sandefjord. Videre at det er 7 roverpatruljer totalt i kretsen. Dette tolker vi som at 1. Sandefjord dette året har startet en roverpatrulje, men om dette er reetablering av den som ble dannet i 1931 eller en patrulje nr 2, vites ikke. [20]

1937: Troppen feirer 25 års jubileum. Kretssjefen var invitert. Og han deltok. [21]

Siden 1930-tallet har tilholdsstedet vært på Speiderhuset i Halvdan Svartes gate 16 hvor vi med gode røtter og stor iver fortsatt holder hus.

Krigsårene 1940-1945

Etterkrigstiden og fram til 1978

Et forbund i 1978 og tiden deretter

1978: Norsk Speiderpikeforbund og Norsk Speidergutt-Forbund slår seg sammen til Norges speiderforbund.

1981: 4. Sandefjord går inn i 1. Sandefjord med alt utstyr og aktiva. Antagelig effekt fra årsskiftet, 1. januar. Geir Moland går inn som Troppsassistent i 1. Sandefjord [22]

1984: Gruppens småspeidere deltar på Julebukkaksjonen 1984. [23]

Tidligere speidersjef Lars Atle Andersen startet speiderkarrieren i 1. Sandefjord. Var peff i Måkepatruljen, og deltok blant annet på NM i speiding i 1989. Fikk da 4. plass, to poeng fra 3. plass.[24]

1992: Speideren nr. 3 1992 melder om 1. Sandefjords deltakelse i Småspeideraksjonen 1992, fra artikkelsiden om Småspeideraksjonen resultater gruppevis 1992 NSF [25]

1992: Patruljen Hakkespett vinner NM i speiding.

1995: Langevannhytta overtas 10. oktober Eiendommen ble kjøpt av avholdslaget på Haukerød (Vårbrudd) for kr. 50.000. Hytta var i dårlig forfatning og et betydelig oppgraderingsarbeid kunne ta til. [6]

2012 1. Sandefjord feiret 100 år i februar, se reportasje i Speidermuseum,no her: [1]

2013: Var en aktiv gruppe i Vestfold krets (NSF), september 2013. [26]

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Gruppeledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Trond Olsen - 2015 - [27]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]
Troppsførere og -ledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Kasserer Sigurd Hj. From 19101911 Gründer og første leder. I tiden før den formelle stiftelse av troppen. [6]
Klokker Tore Fagereng 19121914 I følge kilden var han fører i 2 år [7]
Kasserer Sigurd Hj. From 19131915 [7]
Pastor Johannes Smidt (1915)–1923 [1][9] Var troppsfører inntil han ble sjømannsprest i London i 1923. [7] [3]
Handelslærer Halvdan Feen 19231929 [10] Født 28. februar 1897 [7]
Kontorist John Berggren 19291936 [28] [29] [7] [30] Han informerte i brevs form på våren at han ikke kunne fortsette som fører. [31][2]
Uten fører etter forannevnte.
Assistentene leder: Hugo Haraldsen, Thor Solberg Gulliksen
19351936 [32] Denne ledelsen er godkjent av forbundet. [31]
Thor Solberg Gulliksen 1945–(1953) [33]
Haakon Kjærås 1953 Ledet troppen kun deler av året [11]
Troppen ledes av gruppe avgåtte patruljeførere 19531954 Ble kalt "dusinet". [11]
Petter Amlie og Ragnar Amlie 19551957 [11]
Guttorm Andersen 1958 Ledet troppen et halvt år. [11]
Lars Petter Wettre og Nils Harald Nilsen 19581961 Ble kalt "Lasse og Nille". Nils Harald sto formelt som troppsfører til 1962-63. Fra nå og til 1980-tallet har ikke troppen hatt formelt godkjente troppsførere. [11]
Eivind Halland 1961 [11]
Eigil Wettre, Roar Sletner, Kåre Wilhelmsen 1961 [11]
Eigil Wettre, Roar Sletner, Arne Andersen 19621964 [11]
Eigil Wettre, Roar Sletner, Harald Stub Larson, Tjostolv Lund 1965 Til etter sommeren. [11]
Harald Stub Larson, Tjostolv Lund 1965 Fra høsten. [11]
Tjostolv Lund, Øivind B. Nilsen, Per Rygh 1966 Fram til etter sommeren. [11] Øyvind B. Nilsen og Gunnar Hem var troppens ledere under Kretsleir Veggli samme år. [34]
Per Rygh 1966 Siste halvår. 4 assistenter. [11]
Per Rygh, Per Olaf Solberg, John Martin Kristiansen 1967 [11]
Knut Steinar Aadne, Gunnar Hem, Øyvind B. Nilsen 19681969 Til sommeren 1969 [11]
Knut Steinar Aadne, Gunnar Hem, Hans Jul Mikkelsen 1969 Fra høsten.[11]
Knut Steinar Aadne, Gunnar Hem, Hans Jul Mikkelsen, Kåre Johansen 1970 Fram til sommeren [11]
Hans Jul Mikkelsen, Kåre Johansen, Tor Christian Aadne, Ivar Aartun, Anders Sand 19701971 Fram til etter sommeren 1971 [11]
Roar Gärtner, Kåre Johansen, Tor Christian Aadne, Ivar Aartun, Anders Sand 1971 Høsten [11]
Roar Gärtner, Kåre Johansen, Tor Christian Aadne, Ivar Aartun, Anders Sand, Dag Martinsen 1972 Våren [11]
Tor Christian Aadne, Ivar Aartun, Dag Martinsen, Ernst Rolf Pettersen, Ole Christian Rygh, Roar Aasen Galaaen 19721973 Høsten 72 - Våren 73. [11]
Ernst Rolf Pettersen, Ole Christian Rygh, Roar Aasen Galaaen 19731974 Høsten 73, vår 74.[11]
Ernst Rolf Pettersen, Roar Aasen Galaaen, Einar L. Hinrichsen, Tom Fredriksen/Windal 1974 Høsten [11]
Hans Jul Mikkelsen, Roar Aasen Galaaen, Ernst Rolf Pettersen, Einar L. Hinrichsen, Tom Windal 1975 Våren [11]
Einar L. Hinrichsen, Tom Windal, Thor Paulsen 1975-1976 Høsten 75, vår 76
Ernst Rolf Pettersen 1976 Høsten [35]
Tom Windal, Thor Paulsen 1977
Tom Windal 1978 – (1978)
Vivi Hansen 1980 [36]
Tom Windal 1981–(1981) [37]
Merete Bugge
Trond Olsen
Kaja Baukhol Olsen (2015) [27]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [4] [4]
Troppsassistenter gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Thorolf Virik (1923) [11]
Cato Carlsund 1930–(1930) Ny leder godkjent. [30]
(Navn ikke oppgitt), Oddvar Midttun 1931–(1932) Ny leder/nye ledere godkjent i skriv fra forbundet til kretsen datert 24/12-1931. [38] [11]
Hugo Haraldsen, Thor Solberg Gulliksen 1936–(1936) Troppen ansøker. Kretsen anbefaler. [39]
Andreas Bertnes (1940)–1941 Andreas ble arrestert/dømt til døden og skutt av okkupasjonsmakten. [11] [40]
Rolf Stenersen
Arne Just Krestoffersen
1945–(1945) Nye assistenter. (Bilde av brev nedenfor) [41][42]
Tom Windal (Fredriksen) 1976–(1976) [35]
Thor Paulsen 1976–(1976) [35]
Inge Flood Johansen 1979–(1979) Ny leder godkjent.[43]
Geir Moland 1981–(1981) Tidligere gruppe- og troppsleder 4. Sandefjord.[37]
Ernst Rolf Pettersen 1981–(1981) Ny leder godkjent. Tidligere troppsleder.[37]
Eirik Ohr 1982–(1983) Ny leder godkjent.[44]
Merete Baukhol Olsen 1982–(1983) Ny leder godkjent.[44]
Anders Lind 1982–(1983) Ny leder godkjent.[44]
Geir Skaret 19841985 Ny leder godkjent.[45]
Geir Aasen 1984–(1985) Ny leder godkjent.[45]
Trond Olsen 1984–(1985) Ny leder godkjent.[45]
Hanne Jørrang 1984–(1985) Ny leder godkjent.[45]
Bjørn Terje Ålandslid 1985–(1985) Ny leder godkjent.[46]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [5] [4]
Flokkledere gjennom tidene Årstall/periode
Bjørg Skaret 1981–(1981) [37]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [6] [4]
Lagledere gjennom tidene Årstall/periode
Alf M. Berggren 1932–(1932) Fører for roverpatruljen. Meldt fra kretsen til forbundet. [38]-
Geir Skaret 1985–(1985) [47]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [7] [4]
Lagsassistenter gjennom tidene Årstall/periode
Frode Andersen 1979–(1979) Ny leder godkjent.[43]
Bjørn Terje Ålandsli 1985–(1985) [47]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [8] [4]

Sommerleirer og turer

Årstall Sommerleirer og turer Sted / kommune Antall deltakere Referanser
1912 Olympisk scoutläger, Stockholm (Sveriges scoutförbund) Flagg Sverige.png Sverige 2 deltakere (Halvdan Feen, Willy Schelbred) [11]
1914 Landsleir Hovedøya, Oslo (Norsk Speidergutt-Forbund) Oslo kommunevåpen.png Oslo, daværende Kristiania Noen deltagere [11]
1916 sommer Troppstur til Skrim; Skrimtoppen/Styggemannen Kongsberg kommunevåpen.png Kongsberg Ukjent, men gruppebilde med 11 speidere på Styggemannen. [11]
1918 sommer Troppstur til Gaustatoppen Tinn kommunevåpen.png Tinn Ukjent antall [11]
1919 sommer Troppstur til Jotunheimen/Galdhøpiggen Lom kommunevåpen.png Lom Johs. Smidt leder ca 20 speidere. [11]
1920 13.-31. juli Speiderleir Haderslev/Skamlingsbanken, Syd-Jylland
Referat nedenfor; Utklipp og minner 1920
Flagg Danmark.png Danmark 32 + 2 fra Larvik og 5 fra Tønsberg.
Ca 20 fra 1. Sandefjord.
[48] [11]
1922 Kretsleir Tveitan ved Sandefjord, Vestfold krets, 1922 (Norsk Speidergutt-Forbund) Sandefjord kommunevåpen.png Sandefjord [11]
1928 Landsleir i Åndalsnes (Norsk Speidergutt-Forbund) Rauma kommunevåpen.png Rauma, daværende Grytten 32 deltakere [17]
1931 Troppsleir ved Helgeroa Larvik kommunevåpen.png Helgeroa, Larvik [49]
1932 Landsleir i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 29 deltakere [50]
1941 - 1945 Speiderarbeidet er forbudt, september 1941 - 7. mai 1945
8. mai 1945 Speiderarbeidet blir legalt igjen
1948 Landsleir "Speiderbyen" i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 26 deltakere [51]
1952 Landsleir Verdal, 1952 (Norsk Speidergutt-Forbund) Verdal kommunevåpen.png Verdal 8 fra Sandefjord. Ukjent antall fra 1.Sfj. [52]
1956 Landsleir Voss (Norsk Speidergutt-Forbund) Voss kommunevåpen.png Voss 17 deltakere + 1 engelsk [53] [54]
1960 Landsleir Brunlanes (Norsk Speidergutt-Forbund) Larvik kommunevåpen.png Larvik, daværende Brunlanes kommunevåpen.png Brunlanes 22 deltagere [55]
1965 Troppsleir Andvikstranda Brunlanes Larvik kommunevåpen.png Larvik, daværende Brunlanes kommunevåpen.png Brunlanes [34]
1.8. august 1966 Kretsleir Kjærre/Rust, Veggli i Numedal, Vestfold krets, 1966 (Norsk Speidergutt-Forbund) Rollag kommunevåpen.png Rollag [34] [56]
1967 Troppsleir Onoøya i Farris, Larvik Larvik kommunevåpen.png Larvik, daværende Brunlanes kommunevåpen.png Brunlanes [34]
1968 Landsleir Lillehammer (Norsk Speidergutt-Forbund) Lillehammer kommunevåpen.png Lillehammer [34]
2017 Landsleir Nord 2017 (Norges speiderforbund) Bodø kommunevåpen.png Bodø [57]
2021 Agenda Lindholmen, med Fevang (Norges speiderforbund) Færder kommunevåpen.png Færder totalt 55 deltagere [58]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [9]

Medlemstall

 • 1912 – Ved oppstart: 2 patruljer, Maake og Tiur hver med 9 medlemmer. [11]
 • 1917 – 56 medlemmer og 6 patruljer. [59]
 • 1918 – 42 medlemmer og 4 patruljer. [1]
 • 1922 – 55 medlemmer og 6 patruljer. [9]
 • 1928 – 53 medlemmer fordelt på 2 ledere, 0 førstegradsspeidere, 28 andregradsspeidere, 23 tredjegradsspeidere og 0 rovere. [10]
 • 1929 – 55 speidere. [60]
 • 1930 – 42 medlemmer. [30]
 • 1931 – 42+7 medlemmer. [49]
 • 1931 – 46 medlemmer fordelt på 3 ledere, 1 førstegradsspeider, 22 andregradsspeidere, 14 tredjegradsspeidere og 6 rovere. [2]
 • 1932 – 30 medlemmer. [19]
 • 1933; 30 medlemmer. [61]
 • 1934; 30 medlemmer. [20]
 • 1935; 42 medlemmer. [62]
 • 1936; 35 medlemmer. [63]
 • 1937; 25 medlemmer. [21]

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Siden 1930-tallet har tilholdsstedet vært på Speiderhuset i Halvdan Svartes gate 16 hvor vi med gode røtter og stor iver fortsatt holder hus. Vi har også en herlig hytte ved Langevann i Andebu.

Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Utklipp og minner

Ukens artikkel

Gruppa er presentert slik i ukens artikkel, uke 6, 2022 i Speiderhistorisk leksikon:

Uke 6, 2022

Speiderhytta Langevann, foto fra gruppens hjemmeside

12. februar feirer 1. Sandefjord speidergruppe 110 år.

Speidergruppa er i full vigør og siden stiftelsen 10. februar 1912 er det drevet aktiv speiding, gitt barn og unge minner for livet, vært på utallige turer og speiderleirer, utdannet nye ledere og hatt det skikkelig moro sammen! Siden 1930-årene har tilholdsstedet vært på Speiderhuset i Halvdan Svartes gate 16, hvor de med gode røtter og stor iver fortsatt holder hus. De har også en herlig hytte ved Langevann i Andebu hvor speiding anno 2022 får sitt uhemmede utspring. Lørdag 12. februar skal det feires for små og store på et arrangement på Flautangen, med basis i Baden - Powells speidertanke – hva mer trenger man å ønske seg?

Har du noen gode bilder eller historier rundt dette? Bidra du også! [10]

Les mer om 1. Sandefjord speidergruppe

Mer om

Les mer om speidingen i Vestfold og Telemark fylke. Vestfold og Telemark fylkesvåpen.png

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Gruppens hjemmesider

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1931/1932
 3. 3,0 3,1 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 5. Registrert i 1912, men hadde tidl. aktivitet fra 1910. Om denne var den tredje registrerte troppen i NSF er ikke verifisert.
 6. 6,0 6,1 6,2 1. Sandefjord speidertropp - 100 år i 2012 av Petter Amlie og Terje Røsjorde, utgitt av Sandar Historielag, Sandefjord, høsten 2012
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 Sandefjords Blad 5. mars 1932, artikkel om 20 års jubileum og Sandefjords speiderhistorie.
 8. Registrert i 1912, men hadde tidligere aktivitet fra 1910. Om denne var den tredje registrerte troppen i NSF er ikke verifisert.
 9. 9,0 9,1 9,2 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 10. 10,0 10,1 10,2 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 11. 11,00 11,01 11,02 11,03 11,04 11,05 11,06 11,07 11,08 11,09 11,10 11,11 11,12 11,13 11,14 11,15 11,16 11,17 11,18 11,19 11,20 11,21 11,22 11,23 11,24 11,25 11,26 11,27 11,28 11,29 11,30 11,31 11,32 11,33 11,34 11,35 11,36 11,37 11,38 11,39 11,40 Særoppgave 1. Sfj tropps historie 1912-75 av Einar L. Hinrichsen
 12. Ja, jeg vil!
 13. NB.no; Sandefjords Blad 8. feb 1937 - Omkring speiderjubileet (25 år), av Halvdan Feen
 14. KFUK-Speidernes blad 1945 nr 3 s8
 15. Speideren nr. 7 i 1918
 16. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 17. 17,0 17,1 Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 18. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936
 19. 19,0 19,1 Årsberetning datert oktober 1932 i møtebok kretsrådsmøter 1928-37, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 20. 20,0 20,1 Årsberetning datert oktober 1934 i møtebok kretsrådsmøter 1928-37, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 21. 21,0 21,1 Årsberetning for 1937 i møtebok kretsrådsmøter 1928-37, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 22. Referat Kretsstyremøte 7. januar 1981, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 23. NB.no; Sandefjords blad onsdag 11. februar 1984: Småspeideraksjonen
 24. Reportasje på Speidermuseet.no
 25. Speideren nr. 3 1992
 26. Opplysninger fra www.speiding.no, september 2013
 27. 27,0 27,1 Target="_blank" Sandefjords Blad 28.april 2015 - Nasjonalbiblioteket
 28. 28,0 28,1 Speideren nr. 3 (mars) i 1930
 29. Meddelelser om nye tropper - Norsk Speidergutt-Forbund
 30. 30,0 30,1 30,2 Årsberetning datert oktober 1930 i møtebok kretsrådsmøter 1928-37, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 31. 31,0 31,1 Referat Kretsstyremøte 6. juni 1936, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 32. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 33. Referat krets årsmøte 13. oktober 1945, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 34. 34,00 34,01 34,02 34,03 34,04 34,05 34,06 34,07 34,08 34,09 34,10 34,11 Opplysning gitt av Anders Sand.
 35. 35,0 35,1 35,2 Adresseliste pr 1. jan 1977, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 36. Referat Kretsstyremøte 3. desember 1980, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 37. 37,0 37,1 37,2 37,3 Referat Kretsstyremøte 7. januar 1981, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 38. 38,0 38,1 Referat Kretsstyremøte 30. januar 1932, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 39. Referat Kretsstyremøte 25. januar 1936, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 40. Dagfinn Hauge; Slik dør menn, 1985
 41. 41,0 41,1 Ringperm med korrespondanse 1945, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 42. Anmeldelser behandlet 24. september 1945, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 43. 43,0 43,1 Referat Kretsstyremøte 4. april 1979, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 44. 44,0 44,1 44,2 Referat Kretsstyremøte 8. desember 1982, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 45. 45,0 45,1 45,2 45,3 Referat Kretsstyremøte 12. desember 1984, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 46. Referat Kretsstyremøte 13. mars 1985, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 47. 47,0 47,1 Referat Kretsstyremøte onsdag 10. april 1985 sak 28/85 Ledergodkjenninger/endringer, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 48. Speideren, nr. 1 1921, Norsk Speidergutt-Forbund.
 49. 49,0 49,1 Årsberetning datert november 1931 i møtebok kretsrådsmøter 1928-37, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 50. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 51. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 52. NB.no; Sandefjords Blad man 4. august 1952: Sandefjordsspeidere på Verdal-leiren
 53. Finnes hos / opplysninger fra Speidermuseet på Laksevåg
 54. Lilje.JPG Leirheftet fra Landsleir Voss 1956, Norsk Speidergutt-Forbund
 55. Leirheftet for Landsleir Brunlanes 1960 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 56. Lederen nr. 4 1965
 57. Oppl. fra Forbundskontoret, NSF, 2018.
 58. Opplysninger fra artikkelsiden Landsleir Agenda 2021, Norges speiderforbund.
 59. Speideren nr. 6 1917.
 60. Årsberetning for Vestfold krets 1929 (Etter referat kretsstyremøte 8. sept 1929), Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 61. Årsberetning datert oktober 1933 i møtebok kretsrådsmøter 1928-37, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 62. Årsberetning for 1935 i møtebok kretsrådsmøter 1928-37, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 63. Årsberetning for 1936 i møtebok kretsrådsmøter 1928-37, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 64. Speideren nr. 2 (februar) 1919
 65. Årsmelding gjengitt i Speideren nr. 7 1923
 66. Speideren nr. 2 1932.
 67. Speideren nr. 6 1934.
 68. Sandefjords Blad 26. mai 1956. Artikkel signert Teddy
 69. Sandefjords Blad, 26. juli 1975.
Vet du mer om "1. Sandefjord"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!