1. Sandefjord

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
1. Sandefjord speidergruppe
NSF forbundsmerke 2013 i stoff.jpg
Stiftet: 10. februar 1912 (112 år) [1][2]
Krets: Vestfold krets (NSF)
tidl. Vestfold krets (NSF)
Forbund: Norges speiderforbund
tidl. Norsk Speidergutt-Forbund
Kommune: [3] Sandefjord kommunevåpen.png Sandefjord
Fylke: [3] Vestfold og Telemark fylkesvåpen.png Vestfold og Telemark
Dette er en aktiv speidergruppe. [4]
1. Sandefjord var en av de første speidergruppene i Vestfold, opprettet allerede i 1912. [5] Har i dag ca 45 medlemmer.

Område

Sandefjord kommune i Vestfold og Telemark fylke.

Speidergruppa i dag

I dag har speidergruppen god aktivitet på alle aldersplan med speidere fra 8 år til over 80 år samlet i småspeiderflokk, speidertropp, roverlag, lederteam og eget Gilde. Siden 1930-tallet har tilholdsstedet vært på Speiderhuset i Halvdan Svartes gate 16 hvor vi med gode røtter og stor iver fortsatt holder hus. Vi har også en herlig hytte ved Langevann i Andebu hvor speiding anno 2012 får sitt uhemmede utspring. Med basis i Baden - Powells speidertanke – hva mer trenger man å ønske seg?

Glimt fra historien

1910-1911 Spredte speideraktiviteter.
Det fortelles at det allerede i 1910 ble startet speiderlignende virksomhet i Sandefjord. Vi har ikke klart å dokumentere dette, men det er rimelig å tro at når den organiserte og formelle speidingen ble etablert i februar 1912, så har det vært en forutgående utprøving og rekruttering. I starten omfattet speidingen både jenter og gutter. Den første speidertroppen i Norge ble etablert i Oslo i 1911. Sandefjord var med andre ord et av de aller første stedene der speidingens idé først slo rot i Norge. Dette er egentlig ikke overraskende. Sandefjord var på denne tiden en by med omfattende kontakt med omverdenen, herunder England. Vi tror at skipsfarten bl.a. gjennom is-eksporten til England ga en regelmessig forbindelse med det engelske samfunnet. Gründeren og den første lederen var Sigurd From. [6]

1912 1. Sandefjord blir stiftet 10. Februar, med klokker Tore Fagereng som fører. Troppen utgikk fra "Yngres avdeling" innen Sandefjord og Sandar Kristelige Ungdomsforening og har siden (pr.5. mars 1932) vært tilsluttet ungdomsforeningen. [1][2][7] Den første speidergruppen i Sandefjord ble stiftet av ivrige foregangsmenn. Dette var den tredje speidertroppen i Norge. Troppen har med unntak av krigsårene, vært i drift alle år siden. [8] Som stiftelsesdato er også 11. januar 1912 funnet [9] og 10. desember 1912 funnet. [10]

1912: Sandefjord 1. speiderpiketropp blir stiftet 20. mai, (Sandefjord 1 (KFUK), men fortsatt har pikene og guttene felles mannlig troppsfører og pikene brukte guttenes program. Opptakelsesbetingelsen var at "vi kunne gå rundt i en svingstang som de hadde på folkeskolen". [11]

1912: Egen hytte. Noget av det første Sandefjordsspeiderne gjorde da bevegelsen kom hit i 1910-11, var å bygge en hytte. De bygget den selv på festet tomt i Kastet ved Mefjorden, Sandefjord. [12]
For Sandefjordsspeiderne ble hyttedrømmen første gang realisert allerede i 1912. En hytte innerst i Mefjorden (Kastet) ble gitt i gave fra en speiderfar. Hytta brant ned under 2. verdenskrig og ble ikke bygget opp igjen. Mange eldre speidere minnes hytta med glede og vemod og kan berette om gode minner. Når hytta skulle besøkes, marsjerte speiderne dit i samlet tropp med flagg og banner i spissen. Uniformene var da også i skjønneste orden. [6]
I Troppsfører Halvdan Feens minner fra første tiden, nevnes spesielt slitet med å bygge hytte. Vi kan gå ut fra at hytta som ble gitt i gave, var i dårlig stand og trengte oppgradering.[13]

1912: Internasjonal speiderleir, Stockholm, deltagelse fra 1. Sandefjord. Utdrag fra Halvdan Feens uttalelse til 25-årsjubileet i 1937 (Feen var speider i troppen fra stiftelsestidspunktet og troppsfører i perioden 1923-1929: [13]

:......Men aller best husker jeg selvsagt den første internasjonale leiren som I. tropp var representert ved. Det var sommeren 1912, i Stockholm, hvor de olympiske leker arrangertes det år. Vi var 2 gutter her fra Sandefjord som reiste til Oslo for å slutte oss til de øvrige deltagere i den norske representasjonstropp. Her inne hadde guttene et par dagers fellestrening før avreisen. Trening — ja, dere speidere av idag (1937) må ikke misforstå mig. Det var ikke leirslagning, kokekunst, førstehjelp e. l. vi syslet med. Nei, det var Iøp, fotball og dragkamp. Så drog vi tidlig en morgen fra Oslo ø og arriverte til Stockholm ut på aftenen. Å, hvor vi var imponerte: Utenfor Centralbanestasjonen blev vi mottatt av en stor skare, der blev holdt taler, og så bar det avsted til Djurgården hvor der på forhånd var reist en liten teltby for oss. Byen som hadde ca. 1200 innbyggere, huset først og fremst svenske, men også engelske, tyske, danske og norske gpeidere. Den norske tropp talte ca. 60 gutter. Å gå i detalj kan ikke nytte. Jeg får nøie mig med å nevne at vi gjorde vakttjeneste på Stadion, at vi fartet rundt Sveriges hovedstad, at vi var på Saltsjøbaden hos den norske minister (Norges ambassadør til Sverige), at vi var en tur ute i Stockholms skjærgård. Men først og fremst deltok vi i konkurranser i fotball, dragkamp og løp. Det var nogen uforglemmelige dager, og selvom leiren ikke hadde så meget tilfelles med de speiderleire som arrangeres nu, så struttet vi av stolthet. Vi var imponert over oss selv fordi vi hadde vært i utlandet, fordi vi var speidere, men allermest fordi vi syntes at vi hadde representert mor Norge på en verdig måte. Seir blev det nemlig i alle de konkurranser som vi deltok i. ..... Les mer om Olympisk scoutläger Stocholm 1912 (Sveriges scoutförbund)

1916: Sandefjord 1 (KFUK) blir en separat pikespeidertropp med Hjørdis From Hvidsten som fører:
Den første speiderpiketroppen i Sandefjord var i grunnen en avlegger av den kristelige ungdomsforenings guttetropp og ble stiftet et par år etter denne. Pikene fikk være med guttene både på troppsmøter og turer og lærte mye om speiderarbeidet på den måten. Guttene og pikene hadde felles troppsfører, først Tore Fagereng, senere Sigurd Hj. From. Troppene vokste sterkt i denne tida, og i 1916 var det blitt så mange piker med at ungdomsforeningens styre mente der kunne dannes en egen piketropp. Jeg (Hjørdis From Hvidsten) fikk anmodning om å stå som fører for troppen. [14]
Jentespeider-pionerer
I "Ville, virke, vokse." Lederhåndbok for Norges KFUK-speidere 1990 finner vi på side 62 følgende under overskriften "Kvinnesak i vårt forbund - før og nå":

"Det er nok temmelig sikkert at det i hvert fall ikke var kvinnesak som fikk de første jentene til å interessere seg for speiderarbeidet. Snarere tvert imot. Det var det barske ved speidingen som tiltalte dem, friluftslivet - for ikke å si villmarkslivet, uniformen, turutstyret, speiderstaven - alt som kalte på eventyrlysten, opplevelsestrangen i dem.

1918: Vestfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) stiftes og hytta ved Mefjorden (Kastet) innvies 16. juni. Sandefjords-speiderne etter initiativ av pastor, senere biskop, Johannes Smidt inviterte andre speidere i Vestfold til innvielse av sin hytte ved Mefjorden (Kastet) ved Sandefjord. Mange speiderledere var også møtt opp, og man besluttet å gå sammen til Vestfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund). Som kredschef ble valgt Sigurd Hj. From. Kretsen tellet allerede ved starten 233 speidere. [15]

1918: 2. Sandefjord blir stftet 5. oktober med kasserer Hans Corneliussen som troppsfører, ved en deling av 1. Sandefjord. [1][7] 1. Sandefjord er en av åtte tropper i Vestfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [1]

1920: 3. Sandefjord blir stiftet 1. mai med redaktør Kr. Laug som troppsfører. [16] [7]

1928: Troppen deltok på landsleiren på Åndalsnes. Leiren var delt opp i 100 gruppeområder. Her bodde flere tropper sammen og bl.a. laget maten felles. På gruppeområde 79 var Halvdan Feen gruppechef for 59 speidere fra 1. Larvik, 2. Larvik, 3. Larvik, 1. Sandefjord og 3. Sandefjord. [17]

1928: 4. Sandefjord blir stiftet 28. april med bygningsarbeider Gunvald M. Moi som troppsfører, ved en deling av 1. Sandefjord. Troppen blir tilsluttet Epworth-ligaens Speiderkorps (Metodistkirken). [2] [18] [7]

1931: 1. Sandefjord starter roverpatrulje. [2] [7]

1932: Troppen feirer 20-årsjubileum. [19]

1934: Kretsens årsrapport for dette året nevner 3 nye roverpatruljer, hvorav en i 1. Sandefjord. Videre at det er 7 roverpatruljer totalt i kretsen. Dette tolker vi som at 1. Sandefjord dette året har startet en roverpatrulje, men om dette er reetablering av den som ble dannet i 1931 eller en patrulje nr 2, vites ikke. [20]

1937: Troppen feirer 25 års jubileum. Kretssjefen var invitert. Og han deltok. [21]

Siden 1930-tallet har tilholdsstedet vært på Speiderhuset i Halvdan Svartes gate 16 hvor vi med gode røtter og stor iver fortsatt holder hus.

Nyere historie

1978: Norsk Speiderpikeforbund og Norsk Speidergutt-Forbund slår seg sammen til Norges speiderforbund.

1981: 4. Sandefjord går inn i 1. Sandefjord med alt utstyr og aktiva. Antagelig effekt fra årsskiftet, 1. januar. Geir Moland går inn som Troppsassistent i 1. Sandefjord [22]

1984: Gruppens småspeidere deltar på Julebukkaksjonen 1984. [23]

Tidligere speidersjef Lars Atle Andersen startet speiderkarrieren i 1. Sandefjord. Var peff i Måkepatruljen, og deltok blant annet på NM i speiding i 1989. Fikk da 4. plass, to poeng fra 3. plass.[24]

1992: Speideren nr. 3 1992 melder om 1. Sandefjords deltakelse i Småspeideraksjonen 1992, fra artikkelsiden om Småspeideraksjonen resultater gruppevis 1992 NSF [25]

1992: Patruljen Hakkespett vinner NM i speiding.

1995: Langevannhytta overtas 10. oktober Eiendommen ble kjøpt av avholdslaget på Haukerød (Vårbrudd) for kr. 50.000. Hytta var i dårlig forfatning og et betydelig oppgraderingsarbeid kunne ta til. [6]

2012 1. Sandefjord feiret 100 år i februar, se reportasje i Speidermuseum,no her: [1]

2013: Var en aktiv gruppe i Vestfold krets (NSF), september 2013. [26]

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Gruppeledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Trond Olsen - 2015 - [27]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]
Troppsførere og -ledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Kasserer Sigurd Hj. From 19101911 Gründer og første leder. I tiden før den formelle stiftelse av troppen. [6]
Klokker Tore Fagereng 1912 I følge kilden var han fører i 2 år [7]
Kasserer Sigurd Hj. From 19131915 [7]
Jaasund ?? –1917 Jaasund er ikke nevnt i denne artikkelen om troppens historie: [7]
Pastor Johannes Smidt (1918)–1923 [1][9] Var troppsfører inntil han ble sjømannsprest i London i 1923. [7] [3]
Handelslærer Halvdan Feen 19231929 [10] Født 28. februar 1897 [7]
Kontorist John Berggren 19291936 [28] [29] [7] [30] Han informerte i brevs form på våren at han ikke kunne fortsette som fører. [31][2]
Uten fører etter forannevnte.
Assistentene leder: Hugo Haraldsen, Thor Solberg Gulliksen
19351936 [32] Denne ledelsen er godkjent av forbundet. [31]
Thor Solberg Gulliksen 1945–(1951) [33]
Eivind Helland (1956) [34]
Øivind Nilsen og Gunnar Hem (1966) Begge var troppens ledere under Kretsleir Veggli samme år. [35]
Hans Jul Mikkelsen (1975)
Ernst Rolf Pettersen 1976–(1976) [36]
Vivi Hansen 1980 [37]
Tom Windal 1981–(1981) [38]
Merete Bugge
Trond Olsen
Kaja Baukhol Olsen (2015) [27]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [4] [4]
Troppsassistenter gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Cato Carlsund 1930–(1930) Ny leder godkjent. [30]
(Navn ikke oppgitt) 1931–(1932) Ny leder/nye ledere godkjent i skriv fra forbundet til kretsen datert 24/12-1931. [39]
Hugo Haraldsen, Thor Solberg Gulliksen 1936–(1936) Troppen ansøker. Kretsen anbefaler. [40]
Rolf Stenersen
Arne Just Krestoffersen
1945–(1945) Nye assistenter. (Bilde av brev nedenfor) [41][42]
Tom Windal (Fredriksen) 1976–(1976) [36]
Thor Paulsen 1976–(1976) [36]
Inge Flood Johansen 1979–(1979) Ny leder godkjent.[43]
Geir Moland 1981–(1981) Tidligere gruppe- og troppsleder 4. Sandefjord.[38]
Ernst Rolf Pettersen 1981–(1981) Ny leder godkjent. Tidligere troppsleder.[38]
Eirik Ohr 1982–(1983) Ny leder godkjent.[44]
Merete Baukhol Olsen 1982–(1983) Ny leder godkjent.[44]
Anders Lind 1982–(1983) Ny leder godkjent.[44]
Geir Skaret 19841985 Ny leder godkjent.[45]
Geir Aasen 1984–(1985) Ny leder godkjent.[45]
Trond Olsen 1984–(1985) Ny leder godkjent.[45]
Hanne Jørrang 1984–(1985) Ny leder godkjent.[45]
Bjørn Terje Ålandslid 1985–(1985) Ny leder godkjent.[46]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [5] [4]
Flokkledere gjennom tidene Årstall/periode
Bjørg Skaret 1981–(1981) [38]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [6] [4]
Lagledere gjennom tidene Årstall/periode
Alf M. Berggren 1932–(1932) Fører for roverpatruljen. Meldt fra kretsen til forbundet. [39]-
Geir Skaret 1985–(1985) [47]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [7] [4]
Lagsassistenter gjennom tidene Årstall/periode
Frode Andersen 1979–(1979) Ny leder godkjent.[43]
Bjørn Terje Ålandsli 1985–(1985) [47]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [8] [4]

Sommerleirer og turer

Årstall Sommerleirer og turer Sted / kommune Antall deltakere Referanser
1912 Olympisk scoutläger, Stockholm (Sveriges scoutförbund) Flagg Sverige.png Sverige 2 deltakere
1920 Tur til Syd-Jylland, Danmark Flagg Danmark.png Danmark 32 + 2 fra Larvik og 5 fra Tønsberg [48]
1928 Landsleir i Åndalsnes (Norsk Speidergutt-Forbund) Rauma kommunevåpen.png Rauma, daværende Grytten 32 deltakere [17]
1931 Troppsleir ved Helgeroa Larvik kommunevåpen.png Helgeroa, Larvik [49]
1932 Landsleir i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 29 deltakere [50]
1941 - 1945 Speiderarbeidet er forbudt, september 1941 - 7. mai 1945
8. mai 1945 Speiderarbeidet blir legalt igjen
1948 Landsleir "Speiderbyen" i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 26 deltakere [51]
1956 Landsleir Voss (Norsk Speidergutt-Forbund) Voss kommunevåpen.png Voss 17 deltakere + 1 engelsk [52] [53]
1960 Landsleir Brunlanes (Norsk Speidergutt-Forbund) Larvik kommunevåpen.png Larvik, daværende Brunlanes kommunevåpen.png Brunlanes 22 deltagere [54]
1965 Troppsleir Andvikstranda Brunlanes Larvik kommunevåpen.png Larvik, daværende Brunlanes kommunevåpen.png Brunlanes [35]
1.8. august 1966 Kretsleir Kjærre/Rust, Veggli i Numedal, Vestfold krets, 1966 (Norsk Speidergutt-Forbund) Rollag kommunevåpen.png Rollag [35] [55]
1967 Troppsleir Onoøya i Farris, Larvik Larvik kommunevåpen.png Larvik, daværende Brunlanes kommunevåpen.png Brunlanes [35]
1968 Landsleir Lillehammer (Norsk Speidergutt-Forbund) Lillehammer kommunevåpen.png Lillehammer [35]
2017 Landsleir Nord 2017 (Norges speiderforbund) Bodø kommunevåpen.png Bodø [56]
2021 Agenda Lindholmen, med Fevang (Norges speiderforbund) Færder kommunevåpen.png Færder totalt 55 deltagere [57]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [9]

Medlemstall

 • 1918 – 42 medlemmer og 4 patruljer. [1]
 • 1922 – 55 medlemmer og 6 patruljer. [9]
 • 1928 – 53 medlemmer fordelt på 2 ledere, 0 førstegradsspeidere, 28 andregradsspeidere, 23 tredjegradsspeidere og 0 rovere. [10]
 • 1929 – 55 speidere. [58]
 • 1930 – 42 medlemmer. [30]
 • 1931 – 42+7 medlemmer. [49]
 • 1931 – 46 medlemmer fordelt på 3 ledere, 1 førstegradsspeider, 22 andregradsspeidere, 14 tredjegradsspeidere og 6 rovere. [2]
 • 1932 – 30 medlemmer. [19]
 • 1933; 30 medlemmer. [59]
 • 1934; 30 medlemmer. [20]
 • 1935; 42 medlemmer. [60]
 • 1936; 35 medlemmer. [61]
 • 1937; 25 medlemmer. [21]

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Siden 1930-tallet har tilholdsstedet vært på Speiderhuset i Halvdan Svartes gate 16 hvor vi med gode røtter og stor iver fortsatt holder hus. Vi har også en herlig hytte ved Langevann i Andebu.

Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Utklipp og minner

Ukens artikkel

Gruppa er presentert slik i ukens artikkel, uke 6, 2022 i Speiderhistorisk leksikon:

Uke 6, 2022

Speiderhytta Langevann, foto fra gruppens hjemmeside

12. februar feirer 1. Sandefjord speidergruppe 110 år.

Speidergruppa er i full vigør og siden stiftelsen 10. februar 1912 er det drevet aktiv speiding, gitt barn og unge minner for livet, vært på utallige turer og speiderleirer, utdannet nye ledere og hatt det skikkelig moro sammen! Siden 1930-årene har tilholdsstedet vært på Speiderhuset i Halvdan Svartes gate 16, hvor de med gode røtter og stor iver fortsatt holder hus. De har også en herlig hytte ved Langevann i Andebu hvor speiding anno 2022 får sitt uhemmede utspring. Lørdag 12. februar skal det feires for små og store på et arrangement på Flautangen, med basis i Baden - Powells speidertanke – hva mer trenger man å ønske seg?

Har du noen gode bilder eller historier rundt dette? Bidra du også! [10]

Les mer om 1. Sandefjord speidergruppe

Mer om

Les mer om speidingen i Vestfold og Telemark fylke. Vestfold og Telemark fylkesvåpen.png

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Gruppens hjemmesider

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1931/1932
 3. 3,0 3,1 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 5. Registrert i 1912, men hadde tidl. aktivitet fra 1910. Om denne var den tredje registrerte troppen i NSF er ikke verifisert.
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 1. Sandefjord 100 år i 2012 av Petter Amlie og Terje Røsjorde, utgitt av Sandar Historielag, Sandefjord høsten 2012
 7. 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 Sandefjords Blad 5. mars 1932, artikkel om 20 års jubileum og Sandefjords speiderhistorie.
 8. Registrert i 1912, men hadde tidligere aktivitet fra 1910. Om denne var den tredje registrerte troppen i NSF er ikke verifisert.
 9. 9,0 9,1 9,2 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 10. 10,0 10,1 10,2 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 11. Ja, jeg vil!
 12. Sandefjords blad 3.September 1938, utdrag fra artikkel signert Tiur om speiderne som pionerer for dagens campingliv.
 13. 13,0 13,1 Sandefjords Blad 8. januar 1937, artikkel omkring 25-års jubileet av Halvdan Feen
 14. KFUK-Speidernes blad 1945 nr 3 s8
 15. Speideren nr. 7 i 1918
 16. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 17. 17,0 17,1 Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 18. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936
 19. 19,0 19,1 Årsberetning datert oktober 1932 i møtebok kretsrådsmøter 1928-37, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 20. 20,0 20,1 Årsberetning datert oktober 1934 i møtebok kretsrådsmøter 1928-37, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 21. 21,0 21,1 Årsberetning for 1937 i møtebok kretsrådsmøter 1928-37, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 22. Referat Kretsstyremøte 7. januar 1981, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 23. Nasjonalbiblioteket - Sandefjords blad onsdag 11. februar 1984: Småspeideraksjonen
 24. Reportasje på Speidermuseet.no
 25. Speideren nr. 3 1992
 26. Opplysninger fra www.speiding.no, september 2013
 27. 27,0 27,1 Sandefjords Blad 28.april 2015 - Nasjonalbiblioteket
 28. 28,0 28,1 Speideren nr. 3 (mars) i 1930
 29. Meddelelser om nye tropper - Norsk Speidergutt-Forbund
 30. 30,0 30,1 30,2 Årsberetning datert oktober 1930 i møtebok kretsrådsmøter 1928-37, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 31. 31,0 31,1 Referat Kretsstyremøte 6. juni 1936, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 32. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 33. Referat krets årsmøte 13. oktober 1945, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 34. Intervju Otto Ottesen, "Teddy"gjengen, Sandefjord 12.feb 2021
 35. 35,00 35,01 35,02 35,03 35,04 35,05 35,06 35,07 35,08 35,09 35,10 35,11 Opplysning gitt av Anders Sand.
 36. 36,0 36,1 36,2 Adresseliste pr 1. jan 1977, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 37. Referat Kretsstyremøte 3. desember 1980, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 38. 38,0 38,1 38,2 38,3 Referat Kretsstyremøte 7. januar 1981, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 39. 39,0 39,1 Referat Kretsstyremøte 30. januar 1932, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 40. Referat Kretsstyremøte 25. januar 1936, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 41. 41,0 41,1 Ringperm med korrespondanse 1945, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 42. Anmeldelser behandlet 24. september 1945, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 43. 43,0 43,1 Referat Kretsstyremøte 4. april 1979, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 44. 44,0 44,1 44,2 Referat Kretsstyremøte 8. desember 1982, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 45. 45,0 45,1 45,2 45,3 Referat Kretsstyremøte 12. desember 1984, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 46. Referat Kretsstyremøte 13. mars 1985, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 47. 47,0 47,1 Referat Kretsstyremøte onsdag 10. april 1985 sak 28/85 Ledergodkjenninger/endringer, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 48. Speideren, nr. 1 1921, Norsk Speidergutt-Forbund.
 49. 49,0 49,1 Årsberetning datert november 1931 i møtebok kretsrådsmøter 1928-37, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 50. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 51. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 52. Finnes hos / opplysninger fra Speidermuseet på Laksevåg
 53. Lilje.JPG Leirheftet fra Landsleir Voss, Norsk Speidergutt-Forbund, 1956
 54. Leirheftet for Landsleir Brunlanes 1960 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 55. Lederen nr. 4 1965
 56. Oppl. fra Forbundskontoret, NSF, 2018.
 57. Opplysninger fra artikkelsiden Landsleir Agenda 2021, Norges speiderforbund.
 58. Årsberetning for Vestfold krets 1929 (Etter referat kretsstyremøte 8. sept 1929), Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 59. Årsberetning datert oktober 1933 i møtebok kretsrådsmøter 1928-37, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 60. Årsberetning for 1935 i møtebok kretsrådsmøter 1928-37, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 61. Årsberetning for 1936 i møtebok kretsrådsmøter 1928-37, Vestfoldarkivet A-1186, Pa138-Vestfold krets av Norges speiderforbund
 62. Speideren nr. 2 (februar) 1919
 63. Årsmelding gjengitt i Speideren nr. 7 1923
 64. Speideren nr. 2 1932.
 65. Speideren nr. 6 1934.
 66. Sandefjords Blad 26. mai 1956. Artikkel signert Teddy
 67. Sandefjords Blad, 26. juli 1975.
Vet du mer om "1. Sandefjord"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!